0228 - Třebovětice

Evidenční číslo: 0228

Rozměry: 65x37x20 cm

Popis v knize téměř chybí, pouze z něj vyplývá, že kříž se nachází na návsi u zvoničky. Najít tento kříž však není problém. My jsme přijížděli od obce Hněvčeves. Projeli jsme obcí a po nějaké době přejeli železniční přejezd. Hned na další křižovatce jsme odbočili doleva na Třebovětice a silnice nás sama na náves ke kříži dovedla.

Na návsi vedle tohoto kříže se nacházejí ještě další tři kříže s evidenčními čísly 0738, 0739 a 0740. Tento kříž stojí zcela vlevo. Původně jich zde údajně stávalo dokonce 7. Je pravděpodobné, že všechny kříže sem byly svezeny z více míst. Před kříži stojí zvonička v malé ohrádce, která patří k domu č. p. 8. Ta však znemožňuje pohodlné vyfocení kříže.

Popis kříže v knize je také velmi stručný. Dozvídáme se z něj pouze, že se jedná o fragment kamenného kříže. O kříži se říká, že připomíná koně. Kříž patří svými rozměry spíše mezi menší: 68x45x20 cm.

K tomuto kříži se vztahuje pověst o dvojnásobné vraždě novomanželů odmítnutým milencem. Výstřely spojené s touto vraždou prý poplašily koně a v nastalém zmatku zahynulo pod převrácenými vozy dalších pět osob.