0420 - Vamberk (Rychnov nad Kněžnou)

Evidenční číslo: 0420

Rozměry: 70x70x18 cm

Podle knihy se kříž nachází za příkopem silnice do Doudleb naproti čerpací stanici pohonných hmot. Brožura "Smírčí kříže rychnovského okresu" jeho umístění popisuje takto: Nalezneme ho hned pod náměstím, naproti benzínové pumpě pod svahem silnice na okraji parčíku. Dále se zde píše, že je dobře viditelný už z chodníku, protože tráva v parku bývá posekána. Obě popisovaná umístění kříže odpovídají skutečnosti, jen po benzínové stanici jako by se zem slehla. V místech, kde pravděpodobně stávala, je nyní dobrá možnost parkování.

Kříž prý původně stával o kousek dál a na své současné místo byl postaven dodatečně. Několik staletí mezi tím však strávil v zemi. Záznamy totiž dokládají jeho vyhrabání roku 1842 při stavbě cesty, u které dnes stojí. V současnosti je dobře upevněn v zemi na drobném kamenitém pahorku.

V knize je uvedeno, že se jedná o řecký kříž z pískovce. Podle Brůnových a jejich brožury "Smírčí kříže rychnovského okresu" je porostlý mechem a stářím hodně zašlý. Také nápis, který pokrýval celou přední a zadní stranu kříže je dnes již nečitelný. Podle Vladimíra Preclíka tam stávalo: Rytíř Hynek Vamberský Rohatec z Tmáně, pán hradu a zboří Vartenberka, byl od hromu zabit léta Páně 1432, druhý den po Nanebevstoupení Panny Marie". Podle legendy se to stalo kvůli jeho zhýralosti a prý při tom přišel o život i jeho kůň. Jak moc je tato legenda pravdivá, se asi nikdy nedozvíme. V jiné pověsti se totiž praví, že v těchto místech vůl zabil řezníka. Brůnovi uvádí jeho rozměry takto: 58x45x24 cm. Námi naměřené rozměry tohoto kříže jsou: 57x56x24 cm.