Nový Zéland - Paparoa National Park

Paparoa National Park, tedy Národní park Paparoa, je národní park nacházející se na Novém Zélandu na severozápadním pobřeží Jižního ostrova. Zaujímá rozlohu 305,6 kilometrů čtverečních.

Horské organizace označily roku 1976 zdejší oblast jako možnou přírodní rezervaci a roku 1979 bylo území navrženo za národní park. Ten byl po dlouhých debatách o území, které má zahrnovat, oficiálně vyhlášen 23. listopadu 1987. V roce 1995 došlo ke zřícení vyhlídkové plošiny nad řekou Cave Creek, při čemž zahynulo 14 osob.

Více než polovina parku je hornatá, zbytek území tvoří nížiny a mořské pobřeží. Parkem protéká několik řek, nejvýznamnější je Cave Creek, Fox, Pororari a Punakaiki. Řeky a spodní vody vymyly měkčí horniny, takže na území parku najdeme také mnoho jeskyní s různými krasovými útvary. Pobřeží národního parku je převážně skalnaté s vysokými útesy padajícími do Tasmanova moře a písečnými plážemi ukrytými mezi nimi.

Nejznámějším útvarem národního parku jsou Pancake Rocks, tedy Palačinkové skály, nacházející se nedaleko osady Punakaiki. Jde o skalní útvary vytvořené rovnoměrnými vrstvami vápence, které byly erozí narušeny a od sebe odděleny, takže připomínají hromady na sebe navrstvených palačinek.

Oblast Punakaiki je také významnou ptačí oblastí. V bujných pobřežních lesích se vyskytují především kolonie mořských ptáků, například bouřlivák nebo tāiko.