Nový Zéland - Christchurch

Christchurch, maorsky nazývaný Ōtautahi, což znamená „místo Tautahi“, jak se zřejmě nazývalo místo v dnešním centru, je město nacházející se na Novém Zélandu, na Jižním ostrově v regionu Canterbury. Leží na východním břehu Jižního ostrova, jehož je největším městem, na pravém břehu řeky Waimakariri. Rozprostírá se v nadmořské výšce 0 – 920 metrů na ploše 608 kilometrů čtverečních a má necelých 370 tisíc obyvatel.

Oblast byla osídlena již v polovině 13. století loveckými kmeny, které spolu v dalších stoletích válčily a přemisťovaly se. První obyvatelé oblast pravděpodobně opustili v 16. století, když odešli spolu s kmenem Waitaha. Území po nich obsadil kmen Ngati Mamoe, který si později podmanil kmen Ngāi Tahu.

Kmen Ngāi Tahu oblast obýval i v 19. století, kdy do oblasti přišli první evropští osadníci. Jako první se zde roku 1840 usadili bratři Wellerovi, ale místo brzy opustili. Jejich pozemky převzali roku 1843 bratři Deansovi. Dne 27. března 1848 zde bylo oficiálně založeno město pojmenované Christchurch. Přesný důvod volby tohoto jména není znám, bylo tak učiněno snad na počest katedrály v Canterbury nebo na památku kostela v Oxfordu. Dne 16. prosince 1850 zakotvila v přístavu Lyttelton/Whakaraupo první ze čtyř lodí s přistěhovalci. Ti po vzoru Christ Churche v Oxfordu postavili město okolo katedrály a vysoké školy. Výstavba silnice spojující přístav Port Cooper, nynější Lyttelton, a Christchurch nebyla úspěšná, protože cesta byla pro koně příliš strmá. Těžký náklad musel i tak být dopravován po vodě okolo pobřeží do Ferrymead. Odtud začala do Christchurch jezdit také první veřejná železnice. na ní navázal roku 1867 železniční tunel, který zpřístupnil i Lyttelton. V 60. letech 19. století započala výstavba katedrály.

Roku 1904 byla dokončena katedrála a roku 1932 vybudována ulice Regent Street. V roce 1947 byl požárem postižen nákupní dům v centru města a při požáru zemřelo 41 lidí. Roku 1964 byl otevřen silniční tunel z Christchurch do Lytteltonu.

V letech 2010 – 2012 byl Christchurch postižen sérií ničivých zemětřesení. V sobotu 4. září 2010 zasáhlo Christchurch zemětřesení o síle 7,1 stupně Richterovy stupnice. Zemětřesení z úterý 22. února 2011 bylo sice jen o síle 6,3 stupně, ale bylo ničivější. Zřítila se věž katedrály a budova CTV, v níž zahynula většina z celkových 185 obětí. Ke dvěma otřesům o síle 5,6 a 6,3 stupně došlo 13. června 2011 a k dalším dvěma o síle 5,8 a 6,0 došlo 23. prosince 2011. Hned 2. ledna 2012 proběhly další otřesy o síle 5,1, 4,2 a 5,5 stupně. V období od 4. září 2010 do 3. září 2014 proběhlo 4.558 otřesů o síle více než 3,0 stupně.

Centrum města je ohraničené hlavními silnicemi Bealey Ave, Fitzgerald Ave, Moorhouse Ave a Deans Ave, kterým se souhrnně říká Four Avenues of Christchurch. Centrem města protéká řeka Avon, která jako jediná narušuje pravoúhlý směr ulic. Na jejím pravém břehu v úplném středu ulic Four Avenues na křížení ulic Colombo a Worcester se nachází náměstí Cathedral Square, na němž stojí budova anglikánské neogotické katedrály z roku 1904. Její dominantou byla až do zemětřesení roku 2011 věž vysoká 63 metrů.

Oblast mezi náměstím a ulicemi Four Avenues je považována za obchodní centrum města. Je řídce zastavěné, ale najdeme zde i několik malebných uliček, mezi nimi především New Regent Street. Centrem prochází také trasa historické tramvaje.

Břehy řeky Avon jsou lemovány parky, z nichž ten nejvýznamnější je Victoria Square nacházející se severně od katedrály. Na opačném břehu proti němu se nachází budova radnice a soudu. O jeden blok dál od centra směrem na severozápad najdeme hodinovou věž The Victoria Clock Tower.

Západně od katedrály najdeme řadu různých institucí, mezi nimi umělecké centrum, galerii či muzeum. Nejzápadnější část celé oblasti ohraničené ulicemi Four Avenues vyplňuje rozsáhlý park, jehož součástí je botanická zahrada i golfové hřiště.