Nový Zéland - Auckland

Auckland je město nacházející se na Novém Zélandu, na Severním ostrově na západním břehu zálivu Hauraki. Zaujímá rozlohu 559.2 kilometrů čtverečních a na ploše města se nachází mnoho vyhaslých sopek, z nichž ta nejvyšší dosahuje nadmořské výšky 196 metrů. Auckland má přes 1,5 milionu obyvatel a je největším novozélandským městem.

Oblast dnešního města osídlili Maoři ve 14. století, okolo roku 1350. Osadu pojmenovali Tāmaki Makau Rau. Strategické umístění osady umožnilo vybudování přístavů a moře sloužilo jako hlavní zdroj obživy.

Dominantními osadníky zde na počátku 19. století byly kmeny Ngāti Whātua a Tainui. Když na ostrov přišli evropští osadníci, dostaly se ke znepřáteleným kmenům Iwiů a Ngāpuhiů zbraně. Následnou bitvu sice kmen Ngāti Whātua vyhrál, ale když se jejich protivníci naučili zbraně ovládat, byli okolo roku 1820 zdejší obyvatelé donuceni oblast opustit. Roku 1832 zdejší pozemky koupil obchodník Joseph Brooks Weller. Evropané zanesli na Nový Zéland neštovice a tuberkulózu, a následné epidemie podstatně zmenšily počty domorodých obyvatel. Misionáři volali po ochraně Maorů, takže guvernér William Hobson 6. února 1840 s maorskými náčelníky různých kmenů podepsal smlouvu zvanou Treaty of Waitangi, která Maorům přiznávala práva na vlastnictví jejich pozemků a staveb a dávala jim stejná práva, jaká měli britští občané. Některé kmeny pak Hobsonovi nabídly pozemky okolo dnešního středu města. Město bylo založeno 18. září 1840. Guvernér Hobson pak byl pověřen zvolením nového hlavního města kolonie a roku 1841 se jím stal Auckland, který byl pojmenován na počest politika George Edena. Osadníci William Brown a Logan Campbell mezitím zakoupili Browns Island a ve městě postavili první dům Acacia Cottage. Roku 1841 byla ve městě založena chlapecká škola a zahájena výstavba prvního kostela. Tehdy zde žilo asi 1.500 obyvatel. Během roku 1842 dorazily ze Skotska dvě lodě plné imigrantů a počet obyvatel města vzrostl na necelé 3.000. V tomto roce byla do Aucklandu přesunuta správa kolonie z Okiata, dnes známého jako Old Russel. V roce 1843 byl vysvěcen St. Paul’s Church, tedy kostel sv. Pavla, založen park Auckland Domain a začaly vycházet první noviny. Old Russel byl v minulosti napaden a, aby toho byl ušetřen Auckland, povolal sir George Grey vojáky, kteří v letech 1847 – 1852 postavili v okolí města mnoho vesniček na jeho obranu. Roku 1848 byla postavena katedrála St. Patrick’s Cathedral, tedy katedrála sv. Patrika, a o dva roky později kostel St. Andrew’s Church. I přes občasné rozbroje s domorodci se město rozrůstalo a v roce 1864 již mělo téměř 12.500 obyvatel. Hlavním městem Nového Zélandu bylo až do roku 1865, kdy bylo hlavní město přemístěno do Port Nicholson, dnešního Wellingtonu. Auckland na ztrátu statusu hlavního města reagoval přestavbou a výstavbou financovanou z peněz, které do města plynuly ze zlatých dolů na poloostrově Coromandel. V roce 1871 byla ustanovena městská rada a zvolen první starosta. Roku 1883 byla založena univerzita a v následujícím roce zahájila provoz první koněspřežná tramvaj. Roku 1886 byla postavena katedrála Cathedral Church of St Mary. Město se rozrůstalo a na konci 19. století se jeho čtvrtěmi stal Newmarket, Devonport nebo Birkenhead. Postupně byly otevírány další školy i kulturní místa – knihovna či galerie.

V roce 1900 se Auckland stal největším městem Nového Zélandu. Vnitřní město bylo přelidněné, což s sebou přinášelo mnoho problémů a až výstavba železnice a elektrické tramvaje umožnila jeho rozvoj. Město se postupně rozrůstalo o další čtvrtě – Mout Eden, Northcote, Mount Albert, Otahuhu nebo Takapuna. V roce 1905 byl otevřen Victoria Park, roku 1908 vysvěcena St. Patrick’s Cathedral a v roce 1910 postavena radnice. Roku 1911 měl Auckland přes 40.000 obyvatel, o pět let později již téměř 65.000 a v roce 1921 skoro 85.000. Roku 1922 byla otevřena zoologická zahrada a postupně byla otevírána různá divadla i muzea. Ve 30. letech byly zprovozněny další linky železnice. Město se rozrostlo o čtvrtě One Tree Hill, Mount Roskill, Mount Wellington nebo East Coast Bays. V 50. letech byly otevřeny také první úseky dálnice a postaveno několik mostů, v roce 1959 to byl známý most Auckland Harbour Bridge. Roku 1966 bylo otevřeno letiště, v 70. letech byly stavěny různé administrativní budovy. V červenci 1985 kotvila v aucklandském přístavu loď Rainbow Warrior patřící organizaci Greenpeace, která měla vést flotilu jachet na protest proti francouzským jaderným testům v souostroví Francouzské Polynésie, ale 10. července na ní dva zaměstnanci francouzské zpravodajské služby odpálili 2 bomby a loď se potopila. Vrak lodi byl vyzvednut, ale jeho oprava již nebyla možná, takže byl v zátoce Matauri 2. března 1987 potopen, aby vytvořil základ pro útes. Roku 1997 byla postavena televizní věž Sky Tower. V březnu 1998 byl Auckland postižen pětitýdenním výpadkem proudu. Během této doby byla téměř nahrazena současná elektrická síť, ale obyvatelé i zaměstnanci se na tuto dobu museli přesunout do jiných měst.

S příchodem 21. století pokračovala výstavba administrativních budov i městské infrastruktury. Byla postavena nemocnice, dopravní terminál, tunely i cyklostezky. V roce 2006 byl Auckland postižen dalším, tentokrát jen půldenním, výpadkem elektrického proudu.

Dominantní stavbou Aucklandu je Sky Tower. Její výstavba započala roku 1994 a byla otevřena 3. srpna 1997. S výškou 328 metrů je nejvyšší stavbou na jižní polokouli. Její nejvyšší patro je ve výšce 222 metrů.

Nejvýznamnější církevní stavbou města je novogotická katolická St. Patrick’s Cathedral, tedy katedrála sv. Patrika. Z dalších jmenujme na-příklad St. Paul’s Church z roku 1843, St. Andrew’s Church z roku 1850, St Benedicts Church nebo novogotická Cathedral Church of St Mary a anglikánská katedrála Cathedral of the Holy Trinity ve čtvrti Parnell.

Vyhledávaným místem je budova radnice z roku 1911, univerzita a samozřejmě také zdejší přístavy, především známý Waitemātā Harbour. Z muzeí jmenujme především MOTAT, tedy Museum for Transport and Technology (Muzeum dopravy a technologií), Maritime Museum (Námořní muzeum), akvárium a antarktické centrum Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium nebo Auckland War Memorial Museum (Válečné muzeum), které leží v parku Auckland Domain. Na území města se nachází mnoho vyhaslých sopek, které dnes slouží jako parky. Nejznámější je Mount Eden, která nabízí panoramatický výhled na město, dále Mount Victoria nebo 182 metrů vysoký One Tree Hill, na němž stojí památník maorského lidu. Vyhledávaným místem k odpočinku je také viktoriánský Albert Park, který sousedí s aucklandskou univerzitou. Té dominuje majestátní hodinová věž.