Svatá Hora u Příbrami

Svatá Hora u Příbrami je poutní místo nacházející se na vyvýšenině nad městem Příbram.

První kaplička zde byla podle pověsti postavena již ve 13. století rodem Malovců a je prý dodnes zachována kdesi ve zdivu současné baziliky. Údajně zde stála již v roce 1260. Jiné zdroje však praví, že kaple vznikla ve 14. století.

Bohuslav Balbín dokonce tvrdil, že byla postavena až počátkem 16. století. Byla zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie, měla rozměry 13 × 7 metru a výšku přes 4 metry. V průběhu 16. století se začala konat procesí na Svatou Horu.

Z roku 1658 pochází nejstarší známá podoba Svaté Hory. Stávala zde centrální kaple s lodí a presbytářem s oltářem. Roku 1632 se zde zázračně vrátil zrak slepému poustevníkovi a místo se stalo hojně navštěvovaným. Zdejší kaple byla pouhým přístřeškem a navíc byla již zchátralá, takže postupně kaple získala dveře, okna a vnitřní vybavení. Roku 1647 převzali správu nad Svatou Horou březničtí jezuité. Roku 1658 musela být kaple kvůli velkému zájmu poutníků rozšířena o postranní kaple a z Příbrami bylo na horu zbudováno schodiště. Ještě v témže roce navrhnul architekt Carlo Lurago novou podobu poutního místa. Plány byly sice částečně upraveny, ale pak byla zahájena výstavba. V jejím centru byla na vyvýšenině vybudována hlavní kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla obehnána terasou s ambitem a nárožními kaplemi. Také byly postaveny nové schody z Příbrami na vrchol hory. Již roku 1670 byla centrální kaple zvýšena.

Po roce 1700 vznikl Březnický a Pražský vstupní portál se sochařs-kou výzdobou, portály rohových kaplí a další vý-zdoba. Roku 1727 navrhnul architekt Kilián Ignác dvouramenné schodiště. Plán byl zjednodušen a ihned zrealizován. Dne 22. června 1732 byla na Svaté Hoře korunována první soška Panny Marie Svatohorské. Na počest této akce byl celý areál vyzdoben nástěnnými a nástropními malbami.

Od roku 1861 měli ve správě Svatou Horu redemptoristé.

Roku 1903 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého areálu. V roce 1905 byla papežem Piem X. povýšena Svatá Hora na baziliku. V letech 1928 – 1932 proběhla další rekonstrukce. Až do roku 1950 byla Svatá Hor ve správě redemptoristů. Dne 27. dubna 1978 zachvátil celý poutní areál velký požár. Obnova proběhla ještě před rokem 1982. Roku 1988 proběhla další rekonstrukce areálu. Od roku 1990 je Svatá Hora opět ve správě redemptoristů.

Hlavní vstupní brána je Pražská na východní straně areálu. Na jihu se pak nachází brána Březnická. V areálu se nachází kaple Březnická, Dušičková, Kolovratská, Korunování Panny Marie, Míšeňská, Nanebevzetí Panny Marie, Narození Panny Marie, Obětování Panny Marie, Panny Marie Bolestné, Panny Marie ustavičné pomoci, Plzeňská, Pražská, Sv. Ignáce, Sv. Jáchyma a Anny, Sv. Josefa, Sv. Maří Magdaleny, Sv. Václava, Úmrtí Panny Marie a Zvěstování Panny Marie. Hlavní stavbou je bazilika Navštívení Panny Marie.