Plasy

V malebné krajině, 25 kilometrů severně od Plzně, se nachází perla barokní architektury - komplex bývalého cisterciáckého kláštera. Jeho kořeny sahají do roku 1144, kdy tehdejší kníže, pozdější král Vladislav I., vydal zakládající listinu pro klášter. Z původní středověké dispozice se dochovaly pouze fragmenty, jelikož celý klášter byl vypálen husity v roce 1421.
Současnou monumentální podobu získal areál barokní přestavbou v letech 1661 až 1740 z podnětu opata Evžena Tyttla. Na stavbě se návrhy podíleli především stavitelé J. B. Mathey a J. B. Santini. Stavbu prováděl bývalý poddaný plaského kláštera M. O. Kondel. V roce 1785 byl výnosem císaře Josefa II. klášter zrušen a přešel do správy "Náboženského fondu". Stavební úpravy byly realizovány v 19. století tehdejším kancléřem K. W. L. P. Metternichem, který celé panství zakoupil v roce 1824. Při požáru v roce 1894 byly zničeny střechy a vyhořelo 2. patro. To bylo nově zřízeno roku 1895. Od roku 1945 spravuje významnou část bývalých klášterních budov stát.
Konvent je čtyřkřídlá dvoupatrová budova kolem čtvercového nádvoří. Budova patří k typickým zástupcům barokní gotiky v Čechách a celá je založena na dubových pilotách v bažinaté půdě.
Na severní straně konventu byl roku 1144 jako dřevěné provizorium založen kostel Nanebevzetí Panny Marie. V letech 1154 - 1204 byla postavena trojlodní románská bazilika s příčnou lodí. V 15. století byla pobořena husity a dlouho zůstala ve zříceninách. V letech 1661 - 1666 za opata Kryštofa Tenglera byl raně přestavěn barokní kostel. V roce 1668 byl vysvěcen.
Bývalá prelatura byla přeměněna kancléřem Metternichem v zámek. Se stavbou se začalo podle J. B. Matheye roku 1698 za opata O. Trojera. Stavba byla dokončena na počátku 18. století za opata Tyttla. Budova prelatury má sál s bohatou štukovou výzdobou.
Barokní sýpka byla postavena v letech 1685 - 1686. Návštěva barokní sýpky je fyzicky náročná. Po zdolání více jak 120 schodů máme možnost spatřit funkční barokní hodinový stroj z roku 1686.