Chrám sv. Barbory

Se stavbou se začalo roku 1388 podle vzoru katedrály z nedalekého Kolína pod vedením Petra nebo Jana Parléře. První projekt počítal se stavbou trojlodní. Stavba byla z velké části budována pod patronací horníků a započala se až za okrajem městských hradeb, na pozemku Pražské kapituly. Tato velkolepá stavba měla podle některých historických pramenů dosahovat až dvojnásobku dnešní délky.
Po přerušení stavby v letech 1401 – 1404 bylo rozhodnuto o stavbě pětilodní. Do husitských válek byl před rokem 1420 pražskou parléřovskou hutí postaven katedrální chór s věncem kaplí. Práce pak ustaly až do roku 1481. Od roku 1480 se o stavbu začal zajímat Smíšek z Vrchovišť. Začal organizovat sbírky a ujal se řízení stavby. Na stavbu povolal mistra Hanuše. Po jeho smrti v roce 1489 se stavby ujal Matěj Rejsek. Dokončil chór a zaklenul ho roku 1499 ve výšce 33 m síťovou klenbou.
Roku 1504 uzavřel Rejsek s kutnohorskými smlouvu o ukončení díla, ale to mu znemožnila smrt roku 1506. V letech 1507 – 1509 vybudoval jeho následovník kamenné zábradlí chóru. Za tři roky přišel do Kutné Hory další stavitel – Benedikt Rejt (Ried). Ten zcela změnil koncepci stavby z pětilodní baziliky na třílodní prostor síňového typu. Po smrti Rejta v roce 1532 působil na stavbě ještě mistr Mikuláš (1540 – 1547). V roce 1532 zastřešil chrám mistr Vaněk stanovou střechou. Podle návrhů Benedikta Rejta zaklenul trojlodí. Spolu s poklesem těžby stříbra pozvolna vysychaly i finanční zdroje a tak byl v roce 1558 chrám uzavřen provizorní zdí.
V roce 1626 byl chrám předán do správ jezuitům a do značné míry byl barokizován.
Katedrálu ještě pozměnily další stavební úpravy – západní fasáda byla dokončena při restauraci kostela v letech 1884 – 1889 a 1893 – 1905. Stavba byla řízena postupně Josefem Mockerem a Ludvíkem Láblerem. Tehdy byly obnoveny i pozdně gotické stanové střechy.
Vlivem nejrůznějších událostí byly tedy práce často přerušovány a od jejich zahájení do definitivního ukončení v roce 1905 uběhlo více jak 500 let. Architektura chrámu sv. Barbory je podnes vynikající učebnicí vývoje gotického stavitelství v Čechách.
Chrám sv. Barbory – patron-ky horníků, patří k nejcennějším dílům vrcholně a pozdně gotické architektury v Čechách. Chrám byl zasvěcen Svaté Barboře – patronce havířů.
V interiéru chrámu jsou pozoruhodné a zcela ojedinělé pozdně gotické fresky s báňskou tematikou v některých kaplích. Nejhodnotnější z nich se nacházejí v hrobní kapli místního podnikatele Michala Smíška z Vrchovišť. Malby zde provedené patří k nejlepším nástěnným malbám pozdní gotiky.
Ve svahu u chrámu je zachován pozůstatek gotické kaple Božího Těla, postavené někdy v druhé polovině 14. století. Kaple Božího Těla prošla rekonstrukcí a je otevřená i pro veřejnost. Z bývalých hradeb u chrámu se nám otevírá panoramatický pohled do údolí říčky Vrchlice, i na město směrem k Sedleckému klášteru.