Křížový vrch

Křížový vrch je 671 metrů vysoký kopec tyčící se nad městem Jeseník. V minulosti byl holý a nacházela se zde takzvaná Kravská louka. Na té podle písemných údajů stála již v 17. století dřevěná kaplička, ve které byl umístěn obraz Ježíše Kristas. Dle dochovaných údajů k tomuto obrazu nosili věřící jako pokání za spáchané hříchy dřevěný kříž. Z jejich darů byla později postavena křížová cesta. Odtud také pochází název Křížový vrch.
Stará dřevěná kaplička byla zbourána až v 19. století, kdy nechal na vrcholku kopce sedlák Neugebauer ze Streitové postavit kapličku zděnou. V jejich interiérech se nacházel obraz Matky Boží přivezený ze Svatého Kopečku v Olomouci. Kaplička však byla velice malá a proto byly již roku 1845 vykopány základy nové zděné kaple. O rok později byla na kapličku umístěna plechová kopule se zvonem, do které byly uloženy tehdejší peníze. Do kaple byl umístněn obraz sv. Anny a sv. Jáchyma dovezený z německého Karlsruhe. Ještě v témže roce byla kaple vysvěcena a o rok později byla prohlášena za kostel. Tím bylo umožněno pořádat zde bohoslužby. Za rakousko-pruské války tábořili pod Křížovým vrchem husaři a vojáci, kteří přinesli do kraje hrozbu války. Na začátku 80. let 19. století byla postavena nová kostelní věž.
Před příchodem války byla v kostele každý týden sloužena mše. Roku 1989 byl kostel znovu vysvěcen a u vstupu byl vztyčen kříž Ježíše Krista. Postupem desítek let celý Křížový vrch zarostl stromy. Dříve dobře viditelná kaple tvořila dominantu kraje, v současnosti je však část kostelíku viditelná pouze ze dvou míst. Každý rok na svátek sv. Anny se koná pouť a v kostele bohoslužba.
Nejkratší cesta pro pěší turisty je velmi namáhavá. Začíná u kina v Jeseníku, vede přes kamenný most z roku 1911 a pokračuje příkrou strání a poté lesem až na vrchol hory. Křížový vrch je však nejlépe přístupný z Jeseníku po modré turistické značce. Ta začíná na autobusovém nádraží, vede přes sady a kolem pomníků. Dále pokračuje podél zbytků staré sáňkařské dráhy a na konci této 2 kilometry dlouhé cesty se turista ocitne ne Křížovém vrchu. Další možností je cesta z Jeseníku po červené a poté po modré značce, která je však delší. Poslední možností je úzká asfaltová cesta vedoucí z obce Dětřichov. Ta je ideální také pro cyklisty a dokonce i pro motoristy, cestou je však nutné překonat velmi prudké úseky. Pro motoristy je však na vrcholku kopce připraveno poměrně rozlehlé parkoviště.
Na Křížovém vrchu se kromě kostelíku nachází také restaurace s možností ubytování. Původní budova patřila mezi nejstarší restaurace v širokém okolí, ale roku 1994 budova vyhořela. Již o rok později byla zrekonstruována a nyní zde slouží jak restaurační, tak ubytovací zařízení. Restaurace je zařízena v mysliveckém stylu a nachází se zde exponáty fauny z dalekého okolí. Pokoje jsou stylově a poměrně luxusně zařízené.
Pro méně náročné snoubence se nabízí možnost uzavření sňatku v kostelíku sv. Anny, uspořádání hostiny v sousední restauraci i ubytování menšího počtu svatebčanů.
Necelé tři kilometry od Křížového vrchu se nachází rozhledna Zlatý chlum, ze které je překrásný výhled nejen na město Jeseník, ale na celé přilehlé hory.