Budeč u Zákolan

Zákolany včetně osad Trněný Újezd a Kováry jsou menší obcí ležící 10 km severozápadně od Prahy. U náměstíčka stojí socha u rodného domku prezidentu Antonína Zápotockého. Památky a klidná romantická údolí lákají turisty k výletům. Zazpívejte si „Na Okoř je cesta...“ a vydejte se na cestu k zřícenině toho to hradu – vede totiž odtud...
Obci dominuje staroslavná Budeč. Je to rotunda sv. Petra a Pavla. Byla postavena patrně Spytihněvem II po roce 895 jako součást přemyslovského hradiště. Z původního hradiště se dodnes zachovaly pozůstatky hradeb – valy, které obepínají plochu 22 hektarů a řadí tak budečské hradiště k největším raně středověkým hradištím u nás. Podle legend je rotunda spojena s výukou knížete sv. Václava, který se v Budči učil čtení a psaní. Každopádně je pravdivá informace, že za sv. Václava byla Budeč místem první školy na území naši vlasti. Ve 2. polovině 10. století byl na hradišti postaven druhý, dnes už nezachovaný, kostel zasvěcený Panně Marii, jehož půdorys je v terénu vyznačen. Od přelomu 10. a 11. století hradiště ztrácelo svoji vojenskou a správní funkci a nakonec tamní kostely fungovaly jenom v rámci církevní správy.
Spojení Budče s výukou sv. Václava vedlo Karla Slavoje Amerlinga, významného pedagoga 19. století, k pojmenování velkoryse koncipovaného ústavu pro další vzdělávání učitelů Budeč. Totéž jméno si volily i nově vznikající učitelské jednoty. K. S. Amerling je jednou z významných osobností pochovaných na budečském hřbitově.
Loď rotundy je nejstarší dosud stojící stavbou u nás. Vnitřní průměr kruhové lodi je 7,9 – 8,3 metru. Apsida má tvar podkovovitý, téměř kruhový. Zdivo tvoří ploché, lámané a dále neopracované opukové kameny, pojené kvalitní maltou. Původní téměř kruhová apsida byla ubourána snad až v 17. století a nahrazena kvadratickým presbytářem. Severní boční apsida z první stavební fáze ustoupila ve druhé polovině 12. století románské hranolové věži.
Budečská rotunda patří přes všechny mladší zásahy mezi nejstarší stojící architektury v zemích Koruny české.