Goudier Island (Port Lockroy)

Port Lockroy je záliv tvořící přirozený přístav v Antarktidě, v souostroví Palmer na severozápadním pobřeží ostrova Wiencke. V zálivu se nachází několik ostrovů, mezi nimi také Goudier Island.

Souostroví Palmer objevil roku 1898 Belgičan Adrien de Gerlache a od té doby v něm sídlí výzkumné stanice pro Argen-tinua Spojené království. Zátoka Port Lockroy byla objevena roku 1904 francouzskou polární expedicí a pojmenována po Étienne-Auguste-Édouardu Lockroyovi, francouzském politikovi, který pomáhal mořeplavci Jean-Baptiste Charcotovi při získávání vládních finančních prostředků na jeho antarktickou expedici. Původní umístění stanice mělo být v Hope Bay, ale led Britům zabránil tam přistát.

V letech 1911–1931 byl přístav využíván při lovu velryb a sloužil také jako dočasné kotviště lodí pátrajících v okolních vodách po kořisti. Zrezivělé staré řetězy a bílé velrybí kosti lze na ostrově dodnes nalézt jako připomínky jeho temné minulosti.

Během druhé světové války zřídila britská vojenská operace Tabarin na malém Goudierově ostrově v zálivu stanici Port Lockroy „Station A“, která sloužila jako britská výzkumná stanice. Byla vůbec první stálou vědeckou stanicí při pobřeží Antarktidy. Proběhla zde první měření ionosféry i pokusný záznam atmosférických elektronických vln na území Antarktidy. Stanice byla jedním z klíčových účastníků akce Mezinárodní geofyzikální rok (International Geophysical Year – IGY), která proběhla v letech 1957–1958. Výzkumná stanice zde fungovala až do 16. ledna 1962.

V roce 1996 zahájili zaměstnanci British Antarctic Survey (BAS) renovaci budov. Opravy byly financovány vládou Britského antarktického území. V roce 2006 převzala správu a ochranu lokality organizace United Kingdom Antarctic Heritage Trust (UKAHT) a v období antarktického léta (listopad–březen) zde provozuje muzeum a poštu se suvenýry. V letech 2020–2022 byla z důvodu pandemie COVID-19 uzavřena, ale muzeum zůstalo otevřené.

Port Lockroy je označen jako „Historic Site or Monument“ s označením HSM 61.

Hlavní budova základny se nazývá Bransfield House a pochází z roku 1944. Zdejší pošta nazývaná „Penguin Post Office“ je nejjižněji operovanou poštou na světě. Zdejší čtyřčlenný personál obvykle během jednoho léta zpracuje asi 70.000 kusů poštovních zásilek.

Výtěžek z prodeje slouží k údržbě Port Lockroy i dalších památek v Antarktidě. UKAHT zde shromažďuje data o dopadu turistiky na tučňáky. Těm je vyhrazena polovina ostrova, do které nemají turisté přístup.

Mezi zajímavá místa ostrova patří Lécuyer Point, který tvoří jižní stranu vstupu do přístavu Port Lockroy, nebo Jougla Point, který tvoří západní stranu vstupu do Alice Creek. Hlavní zdejší „atrakcí“ je kolonie asi 1.500 tučňáků oslích (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).

Další fotky