Gullet Channel

Gullet je úzký a 11 námořních mil dlouhý kanál v Antarktidě jižně od polárního kruhu mezi západním pobřežím Grahamovy země a východním pobřežím ostrova Adelaide. Odděluje ostrovy Hansen a Day a spojují záliv Hanusse a fjord Laubeuf. Ačkoli navigace kanálem je obtížná, Gullet Channel slouží jako námořní zkratka mezi zálivem Marguerite a severem.

Tato oblast byla poprvé prozkoumána v roce 1909 francouzskou antarktickou expedicí pod vedením Jean-Baptiste Char-cota, který, ačkoli si nebyl existencí kanálu jistý, načrtl jeho pravděpodobnou polohu na mapách expedice. Kanál byl poprvé navštíven a zhruba prozkoumán až v roce 1936 britskou „Graham Land Expedition“ pod vedením Johna Rymilla. Znovu byla oblast prozkoumaná v roce 1948 členy „Falkland Islands Dependencies Survey“.

Při plavbě kanálem lze pozorovat lachtany antarktické (Arctocephalus gazela, Antarctic fur seal), tuleně krabožravé (Lobo-don carcinophaga, Crabeater seal), tuleně leopardí (Hydrurga leptonyx, Leopard seal) a dokonce tuleně Rossovy (Omma-tophoca rossii, Ross seal).

Další fotky