Horseshoe Island

Horseshoe Island je ostrov ležící v Antarktidě jižně od polárního kruhu, u západního pobřeží Grahamovy země v rozlehlé zátoce Marquerite Bay, na vstupu do Square Bay a Fjordu Bourgeois. Je asi 12 kilometrů dlouhý a 6 kilometrů široký. Od částečně srpovitého tvaru ostrova byl odvozen jeho název Horseshoe (Podkova).

Ostrov byl objeven v letech 1936-1937 britskou Graham Land Expedition pod vedením Johna Rymilla. Oblast byla zma-pována ze země i ze vzduchu.

V roce 1955 byla na ostrově u zátoky Sally založena základna Station Y, někdy nazývaná také Horseshoe Station. Nachází se na souřadnicích 67°48'29.8"S 67°17'39.5"W a sloužit začala 11. března 1955. Ve spolupráci se Station W umístě-nou na Detaille Island vytvářela pozemní kontrolní síť pro letecké snímkování prováděné v letech 1955-1957 leteckou průzkumnou expedicí FIDASE (Falkland Islands Dependencies Aerial Survey Expedition). Hlavní náplní stanice pak byla vědecká činnost pro účely Mezinárodního geofyzikálního roku (International Geophysical Year – IGY), který proběhl v letech 1957-1958, a obecně pro geologické průzkumy a meteorologická pozorování. Když byla koncem března 1959 nouzově vyklizena Station W, přesunuli se výzkumníci do Station Y na Horseshoe Island. I tato stanice však byla 21. srpna 1960 uzavřena a personál byl převeden do Station E na Stonington Island. Station Y byla využívána ještě od 7. března 1969 do 11. července 1969 kvůli dokončení místních rozpracovaných průzkumných prací.

V roce 1995 bylo místo vyčištěno organizací British Antarctic Survey (BAS) a dne 19. května 1995 byla Station Y prohlášena „Historic Site or Monument“ s označením HSM 63. V březnu 1997 proběhly konzervační práce. V lednu 2007 bylo místo zkontrolováno architektem památkové péče a od října 2014 je ve správě United Kingdom Antarctic Heritage Trust (UKAHT).

Na Beacon Hill se nachází památník SE Black v podobě kříže. Odkazuje na 27. května 1958 a jména D. Statham a G. Stride.

Za dodržení přísných podmínek je možné interiér stanice při návštěvě ostrova navštívit. Uvnitř je k vidění řada původních předmětů – generátor, různé nástroje, svítidla, plechovky a spousta předmětů z běžného života personálu. Kromě hlavní budovy je zde také pohotovostní sklad, bouda, kotce pro psy nebo naviják.

Na ostrově se nachází také útočiště Blaiklock.

Ze zvířat zde bývají k vidění tuleni, chaluhy subantarktické (Stercorarius antarcticus, Brown skua) nebo racci jižní (Larus dominicanus, Kelp gull). Je zde potvrzen výskyt 15 druhů mechů a 29 druhů lišejníků.

Další fotky