Stonington Island

Stonington Island je skalnatý ostrov ležící v Antarktidě, u západního pobřeží Grahamovy země, ve východní části Marguerite Bay, asi 1,8 kilometru (1,1 míle) severovýchodně od ostrova Neny.

Ostrov Stonington je asi 750 metrů (0,47 mi) dlouhý od severozápadu k jihovýchodu a 370 metrů (0,23 mi) široký. Má plochu 20 hektarů (49 akrů). Nejvyšší bod ostrova je Anemometer Hill, který se tyčí do výšky 25 metrů (82 stop). Ostrov byl v minulosti navátým sněhem spojen se severovýchodním ledovcem ležícím na pevnině.

Ostrov byl pojmenován podle Stoningtonu v americkém státě Connecticut, domovském přístavu plachetnice Hero, se kterou kapitán Nathaniel Palmer roku 1820 spatřil Antarktidu. V letech 1939–1941 sloužil ostrov jako východní základna expedice United States Antarctic Service (USAS) vedené Richardem E. Byrdem. Tehdy byla založena základna „East Base“. Později sloužila jako základna pro mnoho průzkumných misí, včetně „Ronne Antarctic Research Expedition“ v letech 1947–1948. Zimu zde strávily Edith Ronne a Jenny Darlington, první dvě ženy, které přezimovaly v Antarktidě.

Od roku 1946 fungovala na ostrově také britská základna „Station E“. Byla založena asi 100 metrů od americké základny a s přestávkami byla využívána do 23. února 1975. Byla obydlena v období od 25. února 1946 do 12. února 1950, kdy led zablokoval přístupovou cestu, poté od 9. března 1958 do 7. března 1959 a konečně od 14. srpna 1960 po uzavření „Station Y“ na ostrově Horseshoe do 23. února 1975. Hlavní budova se nazývala Trepassey House podle lodi MV Trepassey, na které byla přivezena, a nacházela se mezi oběma základnami. Dne 4. března 1961 byla nahrazena novou hlavní dvoupatrovou budovou postavenou z ocelové konstrukce a překližky. Později byly postaveny ještě dvě jednopodlažní přístavby, první roku 1965 a výstavba druhé započala 27. ledna 1972. Americké budovy v oblasti „East Base“ známé jako Passion Flower Hotel, Jenny’s Roost a Finn Ronne dál sloužily jako dílny a sklady. Budova Trepassey v roce 1972 vyho-řela a dochovaly se z ní pouze zbytky. Roku 1992 byly budovy vyčištěny a opraveny.

Část ostrova je chráněna Smlouvou o Antarktidě. Jde o východní část ostrova zahrnující budovy a artefakty postavené v průběhu dvou zimních expedic USA. Oblast má rozměr asi 1 kilometr v severojižní ose od pláže k severovýchodnímu ledovci sousedícímu s Back Bay, a šířku 500 metrů ve východozápadní ose. Tato oblast byla na základě návrhu Spojených států označena za „Historic Site or Monument“ s označením HSM 55. U základny se nachází dokonce i opuštěný tank. Britská výzkumná stanice „Station E“ byla 19. května 1995 také prohlášena za historicky významnou a nese označení HSM 64.

Na vrcholku Glagstaff se nachází hroby J. F. Noela a T. J. Allana z června 1966. Mají podobu mohyl.

Zdejší ledovec sloužil také jako přistávací dráha pro letadla. Mezi zajímavá místa ostrova patří vrcholek Anemometer Hill ležící severovýchodně od Fishtrap Cove, Haulaway Point nacházející se na severovýchodě ostrova nebo Mast Hill ležící asi 100 metrů od jihozápadního konce ostrova. Na severovýchodním konci Boulding Ridge se nachází sráz zvaný Tragic Corner.

Část ostrova o rozloze 500 hektarů je označena jako významná ptačí oblast, jelikož se zde nachází kolonie asi 135 párů kormoránů modrookých (Leucocarbo atriceps, Imperial shag). Mezi další ptáky, kteří se zde vyskytují, patří chaluha antarktická (Stercorarius maccormicki, South polar skua) a rybák jižní (Sterna vittata, Antarctic tern).

Další fotky