2023-02-16 - Antarktida - Wiencke Island a Goudier Island

Počet fotek: 177


Wiencke Island, Damoy Point.


Plavba zodiacem na Wiencke Island.


Wiencke Island, Damoy Point.


Wiencke Island, Rybák jižní (Sterna vittata, Antarctic tern).


Wiencke Island, Rybák jižní (Sterna vittata, Antarctic tern).


Wiencke Island, Rybák jižní (Sterna vittata, Antarctic tern).


Wiencke Island, Damoy Point.


Wiencke Island, Damoy Point.


Wiencke Island, Damoy Point, argentinská refuge hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point a věci připravené na odvoz.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill (49 m n. m.).


Wiencke Island, Damoy Point, výhled z Tombstone Hill.


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tombstone Hill, Chaluha subantarktická (Catharacta antarctica lonnbergi, Subantarctic brown skua).


Wiencke Island, Damoy Point, výhled z Tombstone Hill.


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, vajíčko.


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Damoy Point.


Wiencke Island, Damoy Point, britská Damoy Point Hut.


Wiencke Island, Damoy Point.


Wiencke Island, Rybák jižní (Sterna vittata, Antarctic tern).


Wiencke Island, Rybák jižní (Sterna vittata, Antarctic tern).


Wiencke Island, Rybák jižní (Sterna vittata, Antarctic tern).


Wiencke Island.


U Wiencke Island.


Goudier Island v Port Lockroy z lodi G Expedition.


Goudier Island v Port Lockroy z lodi G Expedition.


Výhled na Goudier Island v Port Lockroy z lodi G Expedition.


Goudier Island v Port Lockroy z lodi G Expedition.


Plavba zodiacem na Goudier Island.


Goudier Island v Port Lockroy.


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A, Penguin Post Office.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station A.


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station A.


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Station (Base) A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station A.


Goudier Island v Port Lockroy, Station A.


Goudier Island v Port Lockroy, Štítonos světlezobý (Chionis alba, Pale-faced sheathbill).


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy.


Goudier Island v Port Lockroy, pozůstatek po velrybářích.


Goudier Island v Port Lockroy, pozůstatek po velrybářích.


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin) a Kormorán antarktický (Phalacrocorax atriceps bransfieldensis, Antarctic blue-eyed shag).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, velrybí kostra.


Wiencke Island, Jougla Point, velrybí kostra.


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Kormorán antarktický (Phalacrocorax atriceps bransfieldensis, Antarctic blue-eyed shag).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, velrybí kostra.


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Lachtan antarktický (Arctocephalus gazella, Antactic fur seal).


Wiencke Island, Jougla Point, velrybí kostra.


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, velrybí kostra.


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Wiencke Island, Jougla Point, stopa tučňáka oslího.


Goudier Island v Port Lockroy z lodi G Expedition.


Dinner Barbecue na lodi G Expedition.


Dinner Barbecue na lodi G Expedition, zmrzlina :-).


U Goudier Island, Tučňák oslí (Pygoscelis papua, Gentoo penguin).


Goudier Island v Port Lockroy z lodi G Expedition.


Neumeyer Channel.


Neumeyer Channel.


Neumeyer Channel.


Neumeyer Channel.

Odkazy