2022-03-11 - Malované kamínky XXXI. - XXXVIII.

Malované kamínky XXXI. - XXXVIII.

Název: Malované kamínky XXXI. - XXXVIII.
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.

Malovaný kamínek XXXI. (31)

Název: Malovaný kamínek XXXI. (31)
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.

Malovaný kamínek XXXII. (32)

Název: Malovaný kamínek XXXII. (32)
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.

Malovaný kamínek XXXIII. (33)

Název: Malovaný kamínek XXXIII. (33)
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.

Malovaný kamínek XXXIV. (34)

Název: Malovaný kamínek XXXIV. (34)
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.

Malovaný kamínek XXXV. (35)

Název: Malovaný kamínek XXXV. (35)
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.

Malovaný kamínek XXXVI. (36)

Název: Malovaný kamínek XXXVI. (36)
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.

Malovaný kamínek XXXVII. (37)

Název: Malovaný kamínek XXXVII. (37)
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.

Malovaný kamínek XXXVIII. (38)

Název: Malovaný kamínek XXXVIII. (38)
Vytvořeno: 11. 3. 2022
Technika: Akrylová barva a bezbarvý lak na kameni.