2015-01-18 - Kellyho kronika LXXV., LXXVI., LXXVII., LXXVIII., LXXIX., LXXX.

Kellyho kronika LXXV.

Název: Kellyho kronika LXXV.
Vytvořeno: 18. 1. 2015
Technika: Scrapbooking. Inspirováno "Project Life".

Kellyho kronika LXXVI.

Název: Kellyho kronika LXXVI.
Vytvořeno: 18. 1. 2015
Technika: Scrapbooking. Inspirováno "Project Life".

Kellyho kronika LXXVII.

Název: Kellyho kronika LXXVII.
Vytvořeno: 18. 1. 2015
Technika: Scrapbooking. Inspirováno "Project Life".

Kellyho kronika LXXVIII.

Název: Kellyho kronika LXXVIII.
Vytvořeno: 18. 1. 2015
Technika: Scrapbooking. Inspirováno "Project Life".

Kellyho kronika LXXIX.

Název: Kellyho kronika LXXIX.
Vytvořeno: 18. 1. 2015
Technika: Scrapbooking. Inspirováno "Project Life".

Kellyho kronika LXXX.

Název: Kellyho kronika LXXX.
Vytvořeno: 18. 1. 2015
Technika: Scrapbooking. Inspirováno "Project Life".