Zasedací pořádek

Ve škole sedí chlapci v lavicích č. 1 - 5 a dívky naproti nim v lavicích č. 6 - 10. Číslo 5 je naproti číslu 6.

 1. Dívka sedící vedle dívky naproti č. 1 je Fiona.
 2. Fiona je o tři lavice od Grace.
 3. Hillary sedí naproti Colinovi.
 4. Eddy sedí naproti dívce vedle Hillary.
 5. Jestliže není Colin uprostřed, pak je to Alan.
 6. David sedí vedle Billa.
 7. Bill je o tři lavice od Colina.
 8. Jestliže Fiona nesedí uprostřed, pak je to Indira.
 9. Hillary sedí o tři lavice od Jane.
 10. David sedí naproti Grace.
 11. Dívka sedící vedle dívky, která sedí naproti Alanovi, je Jane.
 12. Colin nesedí v lavici č. 5.
 13. Jane nesedí v lavici č. 10.

Dovedete sestavit zasedací pořádek?

Odpověď

1. Colin, 2. Eddy, 3. Alan, 4. Bill, 5. David, 6. Grace, 7. Jane, 8. Indira, 9. Fiona, 10. Hillary