Terče

Tři vojáci - poručík Zamířil, major Vystřelil a generál Strefil stříleli do terče. Když skončili, spočítali své zásahy. Každý z nich řekl tři věty:

  • Poručík Zamířil: "Nastřílel jsem 180." a "Nastřílel jsem o 40 méně než major." a "Nastřílel jsem o 20 víc než generál."
  • Major Vystřelil: "Nenastřílel jsem nejméně." a "Rozdíl mezi mnou a generálem je 60." a "Generál nastřílel 240."
  • Generál Strefil: "Nastřílel jsem méně než poručík." a "Poručík nastřílel 200." a "Major nastřílel o 60 víc než poručík."

Každý z nich jedenkrát nemluvil pravdu. Kolik každý z nich nastřílel bodů?

Odpověď

Poručík Zamířil nastřílel 200, major Vystřelil nastřílel 240 a generál Strefil nastřílel 180. Nesprávná tvrzení jednotlivých střelců jsou následující: poručík Zamířil tvrzení č. 1, major Vystřelil tvrzení č. 3, generál Strefil tvrzení č. 3.