Mezigalaktické setkání

Pět mimozemských manželských párů přijíždí na mezigalaktické setkání na Zemi. Pro snadnější identifikaci jsou muži označeni písmenem M a a lichým číslem a ženy písmenem Ž a sudým číslem. Každý pár má různé rozpoznávací znaky a připraveny různé náměty do diskuse. Přijíždějí v různých druzích kosmických vozidel a přistávají na pěti letištích. Páry sedí v hledišti na pěti dvojitých sedadlech.

  1. M1 si připravil proslov o cestování v čase a přiletěl v deformátoru.
  2. Pár, který umí číst myšlenky a má po čtyřech rukou, zaparkoval svůj mlhovinový akcelerátor mezi kosmickým oscilátorem a astrálním vozidlem.
  3. Ž6, na dvojsedadle vedle páru na levém okraji, říká mimozemšťance vedle sebe: "Můj manžel M3 a já jsme si všimli, že máte tři nohy."
  4. Ž4 obdivuje galaktickou loď, která patří manželskému páru majícímu po třech očích a sedícímu na vedlejších sedadlech.
  5. Manžel Ž8 obrací stránky svého referátu o cestování v čase dvanácti prsty.
  6. M5, sedící na prostředním dvojsedadle, říká Ž10 na vedlejším sedadle: "Pár s plovacími blánami po vaší druhé ruce má astrální vozidlo."
  7. M7 a Ž2 studují svůj referát o antigravitaci. Manžel Ž6 studuje svůj referát o jaderném štěpení.

Sestavte profily manželských párů.

Odpověď

Muž:Žena:Doprava:Referát:Znaky:
M1Ž8Časový deformátorCestování v čase12 prstů
M3Ž6Galaktická loďJaderné štěpení3 oči
M5Ž4Kosmický oscilátorAstrální přeprava3 nohy
M7Ž2Astrální vozidloAntigravitacePlovací blány
M9Ž10Mlhovinový akcelerátorČtení myšlenek4 ruce