Žárovky

V místnosti jsou tři žárovky, ale vypínače jsou na chodbě za rohem, takže od nich není vidět, který vypínač je ke které žárovce. Všechny tři vypínače jsou vypnuté.

S vypínači můžete volně manipulovat, pak jednou vejít do místnosti a říci, který vypínač je od které žárovky.

Odpověď

Zapneme první vypínač a chvíli počkáme. Vypneme první a zapnneme druhý. Pak můžeme vejít do místnosti. Jedna žárovka svítí, druhá je horká, třetí nic...