Otcové a dcery

Skupina přátel se sešla spolu se svými dcerami.

  1. Johnovi je 52 a jeho dcera se nejmenuje Eva.
  2. Len má jednadvacetiletou dceru a Betty je o čtyři roky starší než Eva.
  3. Kevinovi je 53 a Dianě je 19.
  4. Evě je sedmnáct a Nick má dceru Carol.
  5. Alison je 20 a její otec se jmenuje John.
  6. Kevin má devatenáctiletou dceru a Evin otec se jmenuje Malcom.
  7. Malcom je o tři roky starší než Nick a Nick je o rok starší než Len.
  8. Nickově dceři je 18 a Len je o tři roky mladší než Kevin.

Odpověď

Otec:Dcera:Věk otce:Věk dcery:
JohnAlison5220
KevinDiana5319
LenBetty5021
MalcomEva5418
NickCarol5117