Princezny

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vzdycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala.

Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravodomluvnou Anežku. Král jej zavedl do síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe a řekl, že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smi kaýdé z nich položit jedinou otázku.

Princ chvíli přemýšlel a pak položil vžem tutéž otázku: "Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?"

  • Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka."
  • Princezna sedící uprostřed odpověděla: "Berta."
  • Princezna sedící vpravo řekla "Cecílie."

Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovedí poznal. Která z princezen je pravdomluvná Anežka?

Odpověď

Anežka je princezna sedící vpravo. Princezna sedící vlevo nemůže být Anežka, protože by lhala. Kdyby pravdomluvná Anežka seděla uprostřed, musela by odpovedět "Anežka."