Studijní plán

Tři studentky - Anna, Bess a Candice - studují každá čtyři předměty. Dvě z nich studují fyziku, dvě studují matematiku, dvě angličtinu, dvě dějepis, dvě francouzštinu, dvě japonštinu.

  • Anna: Jestliže studuje matematiku, pak taky studuje dějepis, jestliže studuje dějepis, pak nestuduje angličtinu, jestliže studuje angličtinu, pak nestuduje japonštinu.
  • Bess: Jestliže studuje angličtinu, pak taky studuje japonštinu, jestliže studuje japonštinu, pak nestuduje matematiku, jestliže studuje matematiku, pak nestuduje francouzštinu.
  • Candice: Jestliže studuje francouzštinu, pak nestuduje matematiku, jestliže studuje matematiku, pak nestuduje japonštinu, jestliže studuje japonštinu, pak nestuduje angličtinu.

Co víte o těchto studentkách?

Odpověď

Anna studuje matematiku, dějepis, francouzštinu a japonštinu. Bess studuje fyziku, angličtinu, francouzštinu a japonštinu. Candice studuje matematiku, fyziku, angličtinu a dějepis.