Kdo je vrah?

Čtyři podezřelí Jack Mizera, Sid Prohnaný, Alf Trouba a Jim Bouchač jsou vyslýchání na místě činu. Každý z podezřelých musí odpovědět na jednu otázku. Jejich odpovědi jsou následující:

Jack Mizera: "Vraždu spáchal Sid Prohnaný."
Sid Prohnaný: "Vraždu spáchal Jim Bouchač."
Alf Trouba: "Já jsem vraždu nespáchal."
Jim Bouchač: "Sid Prohnaný lže."

Pouze jedna z odpovědí je pravdivá. Kdo spáchal vraždu?

Odpověď

Alf Trouba. Kdyby to byl Jack Mizera, tvrzení Alfa Trouby a Jima Bouchače by byla pravdivá. Kdyby to byl Sid Prohnaný, tvrzení Jacka Mizery, Alfa Trouby a Jima Bouchače by byla pravdivá. Kdyby to byl Jim Boucahč, tvrzení Sida Prohanného a Alfa Trouby by byla pravdivá. Proto je to Alf Trouba a jedině tvrzení Jima Bouchače je pravdivé.