Parkování

Lidé opravdu občas nevědí co by. Podle známé reklamy bych jim doporučila návštěvu Obi, ale v tomto případě jsem vzniklou situaci radši pouze vyfotila. Fotka byla zhotovena 24. 3. 2006.