Dodatková tabulka

V Brně u Schodové ulice se nachízí tato značka se zajímavou dodatkovou tabulkou...