Ostatní

Anglické - Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy.

Africké - Existuje čtyřicet druhů šílenství, ale jen jediný druh zdravého rozumu.

Africké - Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět; haň sebe sama a ostatní tě budou milovat!

Africké - Smích čistí zuby.

Americké - Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Anglické - Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáte přátele.

Anglické - Čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy.

Anglické - Kde není lásky, vynikne každá chyba.

Anglické - Přítel - člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.

Anglické - Řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi.

Arabské - Co oko nevidí, to srdce nebolí.

Arabské - Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého.

Arabské - Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.

Arabské - Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil.

Arabské - Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel.

Arabské - O knize se dá soudit i podle názvu.

Arabské - Učený člověk je hloupý učeným způsobem.

Arabské - Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel.

Arabské - Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.

Asijské - Stromy v květu a člověk láskou se nebesům nejvíce líbí.

Bengálské - Ke psaní musí být tři věci: pero, inkoust a rozum.

Bible - Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.

České - Čím dále v les, tím více dřev.

České - Host a ryba třetí den smrdí.

České - Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze.

České - Moje huba - záhuba.

České - Není hospůdky, by nebylo půtky.

České - Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily.

České - Prázdný sud nejvíce duní.

České - Přátelské služby se neúčtují.

České - Starý přítel a staré víno řídko chybuje.

České - Střez se němého psa a tiché vody. -

České - Svině, když kaliště mají, na čistou vodu dbají.

České - Štěstí má mnoho přátel.

České - V hněvu vyvře, co na srdci vře.

České - Varuj se přátel svého štěstí.

České - Zadku holého nikdo neobhloupí.

Čínské - Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého.

Čínské - Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.

Čínské - Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí.

Čínské - I tisíce mil dlouhá cesta začíná prvním krokem.

Čínské - Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.

Čínské - Raději tři dny bez soli, než jediný den bez čaje.

Čínské - Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dny nepiš a ruka zeslábne.

Čínské - Učení v mládí je rytí do kamene. Učení ve stáří je kreslení do písku.

Ep. sv. Pavla - Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte. -

Ev. sv. Matouše - Nebe a země pominou, ale slova má nikoli nepominou.

Francouzské - Do zavřených úst nevletí moucha.

Francouzské - Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.

Francouzské - Kde je málo úsměvů, tam je málo úspěchů.

Francouzské - Kdo umí jen jednu píseň, nesmí se stát učitelem.

Francouzské - Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek.

Francouzské - Přátelé mých přátel jsou mými přáteli.

Francouzské - Žena je jako tvůj stín, běž za ní - bude před tebou prchat, utíkej před ní - poběží za tebou.

Indické - Gram praxe je lepší než tuna teorie.

Irské - Dobré skutky jsou jako semena, ze kterých vyrůstají dobré skutky další.

Italské - I moudrý se mýlí sedmkrát denně.

Italské - Kdo oslovi myje hlavu, plýtvá mýdlem.

Italské - Mládí je božská nemoc, ze které se denně trochu uzdravujeme.

Italské - Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už je jich deset.

Italské - Špatně je na tom lazebník, který má jen jeden hřeben.

Italské - Všem věř a nikomu nedůvěřuj.

Japonské - Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli.

Japonské - Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější.

Kapučské - Nůž a slovo ber za správný konec.

Karakalpatské - Dej lenochovi práci a on ti začne radit.

Kurdské - Svěřila se žába: "Když nebudu kvákat - puknu!"

Latinské - Člověk se stává otrokem svých návyků.

Latinské - Dobrý soupeř je nejlepší spojenec.

Latinské - Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.

Latinské - Pravdivou chválou mysl roste.

Latinské - Směj se, jsi-li moudrý.

Latinské - Věrný přítel je medicínou duše.

Latinské - Zkušenost je nejlepší učitelkou.

Mongolské - Kdo nemá dluhy je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný.

Německé - Je lepší uklouznout nohama než jazykem.

Německé - Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou.

Orientální - Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.

Perské - Ani osel nejde na led podruhé.

Perské - Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících. Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže.

Perské - Jsou tři druhy nepřátel: nepřítel sám, nepřítelův přítel a přítelův nepřítel.

Perské - Kdyby nebe vyslyšelo dětská přání, nezůstal by naživu jediný učitel.

Perské - Osel zná sedm způsobů jak plavat, ale na břehu je všechny zapomene.

Polské - Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou.

Polské - Chceš-li se dostat k prameni, musíš plavat proti proudu.

Ruské - Na louce naděje se pase mnoho hlupáků.

Ruské - Tam, kde mají dobrý čaj, se méně pije vodka.

Slovácké - Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ.

Slovenské - Na dobrou polévku najdou se ti hosté.

Slovinské - Falešný přítel je jako kočka - zpředu líže, zezadu škrábe.

Sumerské - Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí sám nad sebou je mocnější.

Španělské - Lazebník se učí na hlupákově bradě.

Španělské - Nemocnému nepomůže, že leží ve zlaté posteli.

Švédské - Vejce poučuje kuře, jak se snáší.

Tádžické - Dospělost je podle rozumu, a ne podle let.

Turecké - Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele.

Turkmenské - Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš.

Turkmenské - Směj se a celý svět se směje s tebou; pláč a pláčeš sám.

Ukrajinské - Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.

Uzbecké - Chytrý člověk nezakopne o tentýž kámen dvakrát.

Uzbecké - Má-li osel příliš lehký náklad, dostává chuť si lehnout.

Východní moudrost - Nezná slitování ten, kdo u druhého nachází své vlastní chyby.

Východní moudrost - Upřímná slova nejsou elegantní, elegantní slova nejsou upřímná.

Židovské - Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran.