Ostatní

Agatheová - S vůdcovským instinktem se člověk už rodí. Smysl pro humor a smysl pro fantazii přicházejí až později.

Achard - Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.

Alain - Přátelství je šťastný a nezávislý slib, který dáme sami sobě a který přes všechny vášně, zájmy, soupeření a náhody mění přirozenou náklonnost v dohodu již předem nezměnitelnou.

Alain - Vybral jsem si, není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.

Albitis - Hledá-li člověk moudrost, je rozumný, myslí-li však, že ji našel, je blázen.

Aldiss - Putovat s nadějí je lepší než dorazit k cíli.

Allais - Velký talent, to je tuze velká netrpělivost.

Amiel - Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.

Amiel - Nedokončené není nic.

Amundsen - Zdraví, síla, vědomosti - Škoda ztrácet čas.

Anaxagorat - Nic nelze vědět, nic se nelze naučit, nic není jisté, naše smysly jsou omezené, rozum slabý a život krátký.

Antifón - Žití se podobá denní stráži a délka života takřka jednomu dni, v kterém, vzhlédnuvše k světlu, odevzdáme heslo jiným, kdo přicházejí po nás.

Arbes - Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.

Aristoteles - Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se i oni chovali k nám.

Aristoteles - Míti přátele znamená být vážen pro sebe samého.

Aristoteles - Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.

Aristoteles - Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké plody.

Aristoteles - Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.

Armstrong - Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.

Arnaultid - Pero nadělalo stokrát víc zlého nežli meč.

Arp - Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody a vytváří zmetky.

Aurelius - Kdybys i zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně.

Aurelius - Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.

Avicenna - Přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!

Babler - Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni.

Babler - Nejhorší způsob hlouposti je pevné přesvědčení, že jsem chytrý.

Babler - Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.

Babler - Nerozhlížej se stále! Mnohem důležitější než to, co vidíš kolem sebe, je to, co máš v sobě.

Babler - Poznej sebe sama - a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě i druzí.

Babler - Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest.

Babler - Ve světě morálních hodnot nezvítězí ten, kdo dravě útočí, ale ten, kdo trpělivě čeká.

Bacon - Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Bacon - I samo vědění je moc.

Bacon - Jen řídíce se podle přírody, můžeme se jí podřídit.

Bacon - K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.

Bacon - Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.

Bacon - Přátelství násobí radost a dělí žalost.

Bacon - Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.

Balzac - Člověk nemusí být moudřejší než celý národ.

Balzac - Hloupost se projevuje dvojím způsobem: buď mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější.

Balzac - Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam.

Balzac - Život dovede nejlépe ocenit voják a mnich.

Bardodová - S muži je to těžké. Jedni pořád váhají, nějak nevědí, jak začít, a proto se nedopracují k žádnému konci. Ti druzí zase chtějí začínat hned od konce.

Barth - Radost je nejjednodušší forma vděčnosti.

Barthélemy - Hlupák je jenom ten, kdo nikdy nemyslí jinak.

Basile - Jazyk nemá kostí, ale může zlámat vaz.

Baudelaire - Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen.

Baudelaire - Tento život je chorobinec, v němž každý chovanec je posedlý touhou vyměnit si lůžko. Ten by rád stonal poblíž kamen, onen zase věří, že by se uzdravil u okna.

Bauer - Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné.

Baxter - Unce humoru má větší cenu než libra nářku.

Beauvoirová - My jsme se nenarodily jako ženy, z nás ženy udělali.

Beethoven - Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.

Beethoven - Hudba zjevuje cosi vyššího než filozofie.

Becher - Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí.

Bergmanová - Štěstí závisí na dobrém zdraví a špatné paměti.

Berková - Nikdy nevylepšuj, co je dobré.

Berlioz - Je někdy moudré dělat hlouposti.

Bernanos - Tajemství štěstí spočívá v tom, že nacházíme radost v radosti druhých.

Bernard - Jsou tři druhy mužů, kteří nerozumějí ženám: mladí, dospělí a starci.

Bernard - Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí.

Bible - Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.

Björnson - Co nepřijde v pravý čas, nepřijde nikdy.

Blatný - S poctivostí nejdál dojdeš, ale nepoctivci jsou tam dřív.

Blessingtonová - Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení.

Blofeld - Stimulující účinek tohoto nápoje harmonizuje dvě zdánlivě protikladné věci - bystří vědomí a uvolňuje napětí.

Blofeld - Umění čaje je silně poetické, a proto vede intuitivně k pochopení důvěrného vztahu se živými bytostmi, potoky, stromy a horami.

Bogza - Příroda, i když se na ni dívám z největší věže fantazie, zůstává pro mě, stejně jako pro tolik lidí z mé země, velkou knihou moudrosti.

Boileau - Hloupá hlava najde vždy hlavu ještě hloupější, jež ji obdivuje.

Boileau - Hlouposti, jež slýchám v Akademii, mi zkracují život.

Bolzano - Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že dnes už každý umí číst.

Bonnard - Cílem není malovat život, ale dát život malbě.

Bonnard - Člověk se spokojí s utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného.

Bonnard - Právě chyby dávají někdy obrazu život.

Bonnard - Přátelství spočívá ve výběru člověka, kterého jsme si zvolili pro jeho povahu a dali mu jednou provždy přednost.

Börne - Existují tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví.

Börne - V přátelství není místa pro nalézání chyb a kritiku, proto duševně získáváme od přítele méně než od někoho, komu jsme lhostejní.

Braque - Jak člověk stárne, umění a život tvoří jedno.

Braque - Je holdem umělci, když ho vykrádají.

Braque - Nepracuji,jak chci, pracuji, jak umím.

Braque - Umění má znepokojovat. Věda vyvolává jistotu.

Brecht - Mám za to, že jediný cíl vědy spočívá v tom, ulehčit člověku klopotnost jeho existence.

Brejchová - ... člověk ani nedomyslí, jak je ten život nádhernej, a že všechno záleží jen na nás. Jen na nás! Protože každé ráno je to vždycky znovu jenom na tobě, jestli se rozhodneš, že do toho dne půjdeš s dobrou náladou nebo otráveně. A jestli se budeš na lidi usmívat a budeš na ně laskavá, jestli si z toho dne budeš brát jen to lepší.

Browning - Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.

Brudzinski - Varuj se specializace: Jestliže se jednou osvědčíš v úloze ukřivděného, nikdy už nedostaneš jinou roli.

Bruyére - Člověk se musí smát dřív, než je šťastný, poněvadž jinak by mohl zemřít, aniž by se smál.

Bruyére - Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem.

Bruyére - Je příjemné pěstovat přátelství ze záliby a z úcty; trapné je pěstovat je pro zisk: to vlastně znamená doprošovat se.

Bruyére - Leckdo neposlouchá ani rozum, ani dobrých rad a chybuje vědomě jenom ze strachu, aby nebyl nikým ovládán.

Bruyére - Málokdy litujeme, že řekl málo, ale často litujeme, že řekl mnoho.

Bruyére - Nedělejme si nepřátele z těch, kteří kdybychom je lépe znali, by mohli být mezi našimi přáteli. Volme si přátele tak spolehlivé, vynikající tak vybranou poctivostí, aby, až přestanou být našimi přáteli, nezneužili naší důvěry a nemuseli jsme se jich bát jako nepřátel.

Bruyére - Neexistují ošklivé ženy. Jsou jen ženy, které nevědí, jak se udělat hezké.

Bruyére - Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než přestárlé ženy, kdy se narodila.

Bruyére - Učit je možno slovy, vychovávat jenom příkladem.

Bruyére - Udělat knihu je stejné řemeslo jako udělat pendlovky.

Bruyére - Ženy jdou v lásce dále než většina mužů. Ale muži nad ně vynikají v přátelství.

Buddha - Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

Buffet - Nemohu po vás chtít, abyste se svému portrétu podobal i zjevem.

Buffon - Talent - toť trpělivost.

Buffon - Génius není nic jiného, než velká schopnost trpělivosti.

Butlerinsert - Lupiči od tebe žádají život nebo peníze. Ženy jedno i druhé.

Byron - Strom vědění není stromem života.

Camus - Existuje pouze jediný případ čistého zoufalství. A to zoufalství člověka odsouzeného na smrt.

Camus - Chceš-li být filozofem, piš romány.

Camus - Každá překážka umožní urazit další kus cesty.

Camus - Nejtěžší je odpovídat na mlčení.

Camus - Štěstí a absurdno jsou děti stejné země.

Canara - Žít každý den, jako by to byl den náš poslední, nebo ještě lépe, jako by byl vždy první.

Carlyle - Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.

Carlyle - Nerad mluvím dlouho s lidmi, kteří se mnou jen souhlasí. Chvíli je sice zajímavé koketovat s ozvěnou, ale brzy to omrzí.

Carol - Na pití čaje je vždy vhodná doba.

Casanova - Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne. Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost.

Cato - Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda.

Cato - Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže jej užíváš, a které stráví rez, jestliže jej neužíváš.

Cato - Přátelství nebudiž roztrženo, ale pozvolna rozpáráno.

Cato - Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré.

Cervantes - Člověk je dítětem svého díla.

Cervantes - Na každý hrnec se najde poklička.

Cervantes - Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci.

Cervantes - Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.

Cézanne - ... ví se někdy v umění, kdo je blázen?

Cézanne - Důkladně se umoudřím, ale umět v tom chodit už nebudu.

Cicero - Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.

Cicero - Dobře mluvit může jen ten, kdo důkladně rozumí věci.

Cicero - Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.

Cicero - Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.

Cicero - Jest potřebí moudrost nejen si získávati, nýbrž také ji užívati.

Cicero - Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.

Cicero - Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.

Cicero - Ó, šťastný smrtelník! Jemu nikdy nechyběl humor.

Cicero - Paměť slábne, pokud ji necvičíš.

Cicero - Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.

Cicero - Sobě samému je každý nejméně znám.

Cicero - To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.

Cicero - Velcí muži vždy šetřili časem.

Cicero - Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.

Cicero - Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Cicero - Životem vládne štěstěna, ne moudrost.

Císler - ... jakmile začnete humor definovat, rozpitvávat, teoreticky vysvětlovat, už je po srandě.

Císler - Prožil jsem hodně. Nadělil si několik životů. Na rozdíl od jiných, kteří žijí jen jeden život, a není to k životu ani k smrti. Víte, člověk, který je jen řestný, jest mi něčím podezřelý, ochuzený. Ale pozor, lidi řestné neodsuzuji stejně jako neřestné. To bych musel odsoudit i sám sebe.

Clarke - Žádnou dostatečně pokročilou technologii nelze běžnými prostředky odlišit od magie.

Cocteau - Móda je to, co vychází z módy.

Collins - Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle, známe zase my je.

Collins - Žádat o radu znamená v devíti případech z deseti říkat si o lichotku.

Conrad - Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí.

Cooper - Čaj - šálek, který rozveselí, ale neomámí.

Cowper - Vědění je hrdé, že zná tolik, moudrost je skromná, že nezná víc.

Cronin - Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla.

Cvatajevová - Piš jen ty knihy, které nemůžeš nenapsat, bez kterých bys trpěl. Knihy nezbytné.

Čapek - Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si nemůžete navzájem pomoci.

Čapek J. - Lidé přemýšlejí spíše jen pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby.

Čapek J. - Mám přátele! Musím si říci s údivem. A se stejným údivem: čím jsem si je zasloužil?

Čapek J. - Nejprve je třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči.

Čapek J. - Skutečný umělec se nepředvádí - Jest.

Čapek J. - Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovati šikovnost s nadějí na výnos náleží spekulantům.

Čapek J. - Umění je více nepokoj než jistota: vždycky je v něm veliká složka touhy.

Čapek K. - Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je země.

Čapek K. - Člověk musí mít v sobě kus krystalu, něco hladkého a čistého a tvrdého, co se s ničím nemísí a po čem musí všechno sklouznout. Hlavně umělec to musí mít, aby mohl usilovat o dokonalost.

Čapek K. - Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycené smysly a duše potřebná k růstu.

Čapek K. - Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů.

Čapek K. - Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.

Čapek K. - Jak člověk jednou začne, - totiž začít nemusí, ale dodělat musí!

Čapek K. - Jedno z největších neštěstí civilizace: hlupák - vzdělanec.

Čapek K. - Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.

Čapek K. - Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.

Čapek K. - Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení a skutečnosti, který máš vyvolat.

Čapek K. - Nemysli si pořád, že musíš všechno prožít, stačí jen pozorovat a to bez klidu nejde. Největší milostí pro nás, kteří to potřebujeme, je umění dívat se a vidět.

Čapek K. - Neumíš-li být silná jako dub, buď silná jako jalovec nebo houževnatá mateřídouška. Ta, co bez reptání přijímá žár a sucho, zimu, plodnost i zranění.

Čapek K. - Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.

Čapek K. - Popisovat, to není nic, duch díla se musí vyhnout všem zbytečným slovům.

Čapek K. - Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.

Čapek K. - Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.

Čapek K. - Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.

Čapek K. - Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit; sedím v něm a učím se milovat život aspoň pro jiné, když ne pro sebe.

Čapek K. - Radost z květin za oknem...Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost z úspěchu při pěstování.

Čapek K. - Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet.

Čapek K. - Svět, kde by se všechno dalo dělat poprvé, by byl krásný a bláznivý.

Čapek K. - Štěstí nepochází z velikosti života, ale z jeho malých a osvěžujících věcí, které se musí pěstovat a vyhledávat... Ostatně - štěstí nemusí být ničím veselým a blaženým, jsem si skoro jist, že štěstí mohou být velká a tragická jako umělecká díla.

Čapek K. - Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.

Čapek K. - V kolika věcech se díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vítr vane.

Čapek K. - Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání.

Čarek J. - Kdyby pro nic jiného, než-li pro nejmenší kvítí, dost by bylo krásného, proč by bylo radost žíti.

Čech - Příroda spasí vás! V té bibli čtěte!

Čechov - Doufám, že budu studentem až do konce života.

Čechov - Pokud čtení nemá vliv na náš život, jednání a myšlení, je škoda číst.

Čechov - Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti.

Čechov - Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme.

Da Vinci - Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu.

Dams - Čaj! Všelék úplně na všechno od únavy k nachlazení a vraždě.

Delavigne - Od Adama byli hlupáci vždycky ve většině.

Delile - Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele.

Demarest - Dlouhodobé rozhodování se neobejde bez krátkodobých obtíží.

Deml - Až budeš starší, příteli, poznáš, že lidé ubližují nejvíce z nevědomosti.

Demokrytos - Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho, co má.

Demokrytos - Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.

Destouches - Kritika je lehká, umění těžké.

Destouches - Polovina lidstva se směje na útraty druhé poloviny.

Diane - Ostýchavost je nedostatek důvěry v sebe a pochází z domýšlivosti. Člověk je ostýchavý, protože se bojí, že se nebude jevit v nejlepším světle.

Dickens - Lichocením je zpravidla vyjádřeno podceňováním.

Diderot - Lépe je se opotřebovat, než zrezivět.

Diderot - Prvním krokem k filozofii jsou pochyby.

Dietrichová - Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno.

Disraeli - Existuje síla, kterou nepřemůže žádná lidská vynalézavost - mám na mysli kousky, které nám připravuje hloupost.

Dole - Napomáhat změnám je nejlepší způsob jak se s nimi vyrovnat.

Dolina - Nejtěžší je život študáka. Je plný zkoušek.

Dostojevskij - Není větší utrpení, než když se mi myšlenka nevyvede ve slovech!

Dostojevskij - Abychom dosáhli dokonalosti, musíme dříve mnohé chápat. Chápeme-li příliš brzy, chápeme snad i špatně.

Dostojevskij - Celý okamžik blaženosti - copak je to málo na jeden lidský život?

Dostojevskij - Hloupost je stručná a beze lsti, kdežto rozum je podlec; hloupost je přímá a poctivá.

Dostojevskij - Kdo nemá peněz, je chudý, kdo nemá přátel, je chudší, ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.

Dostojevskij - Největší štěstí je když člověk ví, proč je šťasten.

Dušek - V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné - bohužel nejen v notách.

Edison - Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu.

Einstein - Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Einstein - Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A rovno X plus Y plus Z. X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby.

Einstein - Ze školy by měl mladý člověk vyjít jako harmonická osobnost, ne jako specialista.

Eliot - Muži žijí zapomínáním, ženy vzpomínkami.

Eluard - Poezie je nakažlivá ... Skutečná poezie ví, že jsou pouště písku i pouště bláta, navoskované parkety, rozcuchané vlasy, zdrsnělé ruce, páchnoucí oběti, bědní hrdinové, nádherní idioti, všechny druhy psů, košťata, květiny v trávě, květiny na hrobech. Neboť poezie je v životě ...

Emerson - Každý, s kým se setkám, mě v něčem předčí. Tak se od něho učím.

Emerson - Spálené knihy osvítily svět.

Emerson - V krabici čaje je velká dávka poezie a krása porozumění.

Enzenberger - Hovořit o poesii je mnohem oblíbenější než poesie sama.

Epikuros - Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.

Epikuros - Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli.

Epikuros - Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.

Epikuros - Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.

Epikuros - V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.

Epikuros - Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jen žene za budoucností.

Erenburg - Kdo nenajde klid v sobě, zbytečně jej hledá jinde.

Eschenbach - I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.

Eschenbach - Moudřejší ustoupí. Smutná pravda. Zakládá světové panství hlouposti.

Eschenbach - Souhrn našich znalostí sestává z toho, co jsme se naučili, a z toho, co jsem zapomněli.

Euripides - Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.

Exupéry - Člověk poznává sám sebe, když překonává překážky.

Exupéry - Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou.

Exupéry - Já potřebuji především člověka, který je oknem otevřeným k moři, a ne zrcadlem, které mě nudí.

Exupéry - Je zdravé, když si vážíš toho, co tě živí. Tvá práce totiž znamená chleba pro tvé děti. A nikdy není docela nízká, když se proměňuje v dětský smích. Někdo slouží třeba tyranu, tyran však slouží dětem. Takto je lidské konání prostoupeno zmatkem, a ty je nemůžeš jasně posoudit. Soudit můžeš jen toho, kdo zrazuje bytí ...

Exupéry - Poprvé jsem pochopil, že velikost modlitby spočívá především v tom, že na ni nepřichází odpověď. A že láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný dar.

Exupéry - Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.

Fellini - ... mladí jsou dnes bez tajemství. Mám dojem, že se zrodil nový druh člověka. Všechno je aseptické. Mladí dnes nemají z ničeho strach. Proto také nemají žádnou naději. Jsou často tak chladní - zajímalo by mě, jaké budou mít umění. Pro mě jsou pocit strachu, naděje a tajemství něčím nesmírně důležitým. Možná jsme vstoupili do doby, kdy z umění zbude už jen umění žít.

Ferberová - Velké nemusí nutně znamenat lepší. Slunečnice nejsou lepší než fialky.

Fernandel - Mám báječnou paměť, jenže krátkou.

Feuchtwanger - Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit, a šedesát, než se naučí mlčet.

Feuchtwanger - Lidé jsou zlí, ale člověk je dobrý.

Fielding - Láska a skandál čaj nejlépe osladí.

Fišer - Nejlepším prostředkem proti rozmaru jsou skutečné starosti.

Fitgerald - Za nedotknutelnost se platí neúplností. To nejlepší, co ti mohu přát, mé dítě, je trocha neštěstí.

Flaubert - Umění je tak veliké, že vyplňuje celého člověka.

Flaubert - Hloupost je cosi neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, na ní ztroskotá.

Flaubert - Psaní je psí život, ale je to jediný život, který stojí za to žít.

Flaubert - Slabá místa v knize musí být napsána lépe než všechna ostatní.

Florio - Kdo má čas, má život.

Follereau - Člověk před Bohem: "Moje ruce jsou čisté." Bůh: "Zajisté, ale jsou prázdné".

Fonxtane - Vzduch a světlo léčí - i klid léčí - ale nejlepším lékem je dobré srdce blízkého člověka.

France - Básníci jsou šťastni: část jejich síly je právě v jejich nevědomosti. Jen nesmějí příliš bouřlivě diskutovat o zákonech svého umění; pozbývají přitom svého půvabu se svou nevinností a jako ryby vytažené z vody tlukou sebou marně na suché půdě teorie.

France - Co je kniha? Řada malých značek. Nic víc. Je na čtenáři, aby z nich sám vyvodil tvary, barvy a city, jimž tyto značky odpovídají. Na něm závisí, je-li kniha matná nebo skvělá, ohnivá nebo ledová.

France - Starosti jsou nejlepší zábavou.

France - Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti.

France - Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid: vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.

Franklin - Časně jít spát a časně vstávat, a budeš bohatý, moudrý a zdráv.

Franklin - Investice do vědění nesou největší úrok.

Freud - Ten, kdo poprvé použil místo kyje nadávky, stal se zakladatelem civilizace.

Fulghum - Každý z nás je jedinečný unikát.

Fuller - Máš-li dobrého přítele, máš více než on.

Gabin - Pro muže je velmi znepokojující, když začíná na ženy působit uklidňujícím dojmem.

Gagarin - Z výšky vypadají všechny ženy stejně.

Galilei - Příroda je neúprosná a nezměnitelná. Je jí jedno, zda jsou či nejsou srozumitelné člověku příčiny a úmysly jejího konání.

Gándhí - Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.

Gautier - Všechno pomíjí, silné umění je věčné: busta přežije město, verš přečká bohy.

Gellius - Mnoho řečí, málo rozumu.

Gellner - Co s přáteli? Dnes pil jsem s nimi, a v nouzi pětku nepůjčí mi.

Gellner - Hloupost jak chléb nám k žití potřebná je.

Geothe - Věčně jíme salát z pravdy a omylu.

Geothe - V mládí každý věří, že svět začal teprve jím, že je tu všechno vlastně kvůli němu.

Gerhardi - Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde ... jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.

Gibbon - Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.

Gibbon - Každý člověk má dvojí vychování: jedno, jehož se mu dostává od jiných, a druhé, důležitější, které si dává sám.

Gibbon - Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.

Gide - Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen.

Goethe - Chytrý se nedopouští malých hloupostí.

Goethe - Jedině příroda ví, co chce.

Goethe - Kdyby se moudří nemýlili, museli by si hlupáci zoufat.

Goethe - Když se zapne první knoflík špatně, pak je celé zapínání špatné.

Goethe - Mládí není období života, ale duševní stav.

Goethe - Nestačí vědět, vědění se musí použít.

Goethe - Nic tak neodhaluje charakter lidí, jako to, čemu se vysmívají.

Goethe - Osude lidí, jak podobáš se větru.

Goethe - První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě.

Goethe - Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdát!

Goethe - Utrpení mladého Werthera - Nejsem jediný, kdo takhle trpí. Všichni lidé sou klamáni v svých nadějích a ošizeni o to, co čekají.

Goethe - Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

Gogol - Vezmi do ruky sekyru nebo pilu, to ti pomůže víc než všechny lázně a procházky před spaním.

Goldman - Malé krásy jsou nenápadné - musíme je objevovat.

Goldoni - Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.

Goodwin - Čaj a voda dává každému život.

Gorso - Být mladý znamená stále mít cíl a neznat meze. Dozrát znamená poznat meze a ztratit cíl.

Goya - Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit.

Gracián - Hloupý není ten, kdo se dopustí hlouposti, ale ten, kdo svou hloupost neumí zakrýt.

Greene - Nemůžeš-li činit to, co chceš, chtěj dělat to, co můžeš.

Gregor - Příroda je bohatá a všecko, co je v ní, tu patří všem.

Guyau - Nešťastný člověk se může osvobodit jenom zapomenutím nebo sněním.

Guyau - Slovo nezmůže nic bez myšlenky.

Hálek - Co s přírodou je v neshodě, má smrti znak již na svém čele - a kletbu ve svém průvodě.

Hamerling - Samota je trpká.

Hašek - I ten největší filozof se často nějaké blbosti neubrání.

Hašek - Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti tomu úplnej hadr.

Havlíček - Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší oporu.

Havlíček - Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém? Když jde pokora k moudrosti na radu.

Havlíček - V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel.

Hazlitt - Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.

Hazlitt - Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat.

Hebbel - Kámen lze hodit do vzduchu a přece mu křídla nenarostou.

Heine - Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují.

Heine - Neříkám, že ženy nemají charakter, spíš mají každý den jiný.

Heine - Obvykle chválívají dramatika, který umí vyvolat slzy. Stejný talent má ovšem i obyčejná cibule.

Heine - Příroda dovede stejně jako básník vytvořit největší efekty s nejmenším počtem prostředků.

Heine - Vůbec nerozumíme troskám, až do dne, kdy se jimi staneme sami.

Hemingway - Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.

Hemingway - Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit, ale ne porazit.

Hemingway - Kritici ... jsou vši, které lezou po literatuře.

Hemingway - Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit psát. Na jedno i druhé padne celý život.

Hemingway - Svět je hezký a stojí za to pro něj bojovat.

Hemingway - Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout.

Hemingway - Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má nejmíň důvodů.

Henry - Stařec je ten, komu je o deset let více, než tobě.

Herakleitos - Charakter, to je osud člověka.

Herbart - Když ne vy, tak kdo? Když ne teď, tak kdy?

Herbert - Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat.

Herbert - Nudit je smrtelný hřích učitele.

Heyrovský - Tvůrčí proces ve vědě spočívá ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné.

Hippokrates - Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.

Hoffmeister - Nejvděčnější reakci vyvolávají jarní květiny jako poslové ročního období, na které každý netrpělivě čeká jako na lásku.

Homér - Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jdou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby neštěstí zasáhlo jej.

Honegger - Talent je odvaha začínat stále znovu.

Horatius - Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno.

Horatius - Básníci mají být průměrní lidé, ani bozi, ani prodavači knih.

Horatius - Co brání říkat pravdu jakoby žertem.

Horatius - Neumíš-li správně žít, zkušeným ustup.

Horatius - Představuj si, že každý den, jenž se rozzářil, je tvůj poslední; vděčně pak přijmeš každou hodinu, se kterou tvoje naděje již nepočítala.

Horatius - Smích většinou umí závažné věci rozřešit lépe a rázněji než velká přísnost.

Horatius - Ten chlapík je blázen nebo píše verše.

Horatius - Užívej dne, co nejméně věříc následujícímu.

Horatius - Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí.

Horníček - Štěstí je důvěra v lidi.

Horníček - Humor je vážná věc.

Hrabal - Život je věrnost třeskutým krásám, někdy i za cenu vlastního života.

Hubbard - Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

Hubbart - Neberte život příliš vážně. Beztak z něho nevyváznete živí.

Hugo - Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane.

Hugo - Lidem nechybí síla, ale vůle.

Hugo - Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek.

Humboldt - Ze všech hloupých lidí je nejnesnesitelnější scestovalý hlupák. Přináší hlouposti jiných národů a přidává je ke svým.

Huxley - Člověk si nemůže dovoliti býti jiným před obědem a jiným po obědě. Nesmí připustit, aby čas nebo jeho útroby a účet v bance určovaly jeho životní filozofii. Musí si vytvořiti svůj mravní rámec, který zajistí stálost jeho osobnosti.

Huxley - Ve štěstí vždycky najdeš kousek domácích pantoflí.

Hyppokrates - Chceš udržet své zdraví? Nejez do sytosti a nelekej se námahy.

Chagall - Umění je stav duše.

Chamfort - Většinu pošetilostí děláme z hlouposti.

Chamfort - Zcela ztracený ze všech dní je ten, v němž se člověk nezasmál.

Chandler - Pro spisovatele existuje jen jediná záchrana: psát.

Chandler - Ředitel je člověk jako jiní, jenže neví o tom.

Chaplin - Kdykoliv chceš, seš volnej jak pták.

Chaplin - Není žádné umění být mladý, když je nám dvacet čtyři let.

Chaplin - Smích jak předpokládám, je vyjádřením vzdoru. Musíme se smát své bezmocnosti vůči přírodním silám - nebo bychom se zbláznili.

Chardin - Cestování z jednoho místa na druhé člověku samo o sobě nic nedá, jestli se vnitřní život člověka po návratu něčím neobohatil.

Chaucer - Co je lepší než moudrost? Žena. A co je lepší než dobrá žena? Nic.

Cheilón - Dej pozor, aby jazyk nepředběhl myšlenku.

Chesterfield - Mladí lidé mají sklon myslet si, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví.

Chesterton - Klasikem nazýváme spisovatele, kterého můžeme chválit, aniž bychom ho četli.

Churchil - Řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače.

Churchill - Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu.

I-cheng - Pijeme čaj, abychom zapomněli na rámus tohoto světa.

Ionesco - Komika vzniká, sledujeme-li tragédii a přivřeme jedno oko.

Iuvenalis - Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz.

Iuvenalis - Příroda neříká nikdy nic jiného než říká moudrost.

James - V životě je jen pár hodin, které jsou příjemnější než doba zasvěcená rituálu zvanému čaj o páté.

James - Výchova nás má naučit poznat dobré lidi, když je potkáme.

Jannesová - Chlapům nikdy nic nedojde. A když už se to náhodou stane, může být příliš pozdě.

Janovic - Prázdná slova se snadno přenášejí.

Janovic - Smůla polovzdělanců - vždycky si osvojí tu půlku vědy, která už zastarala.

Jeffers - Je snadné rozpoznat krásu mimolidských věcí, oceánu, bouře, hor. Krása je jejich duší a jejich smyslem. Lidství má méně krásy a jen znečištěnou a rozbolestněnou. Musíme zatvrdit svá srdce, abychom to snesli.

Jeroným - Přátelství, které mohlo zmizet, nebylo nikdy opravdovým přátelství.

Jindřich IV. - Jen aby mne prozřetelnost uchránila před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám.

Jirotka - Prožíváme-li dobu idylu, přestaneme ji vnímat, a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když lidé zapomínají na radost ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé.

John - A jak se říká: jen když je koryto. Svině je již najdou.

John - Boj a utrpení jsou solí života. Vítězstvím je růžovou cestou ke klidu, jenž jest jen slušnější formou hnití.

John - Celý život je přímo ideálně začarovaný kruh. Lze jej vyjádřiti touto větou: Lopotíme se a staráme se k tomu cíli, abychom se nemusili lopotit a starat.

John - Člověk nemá býti otrokem svých neřestí, ale také nemá být otrokem svých ctností.

John - Dobré jest i v pekle míti přítele.

John - Hysterie - jediné čestné východisko ženské hlouposti.

John - Chcete umírnit vlastní bolest? Pohleďte na bolest cizí.

John - Chytrá žena je ona žena, jež umí mistrně zakrývat svou hloupost.

John - Je velmi málo lidí, o nichž by se dalo říci, že poznat je, znamená obohatit život vlastní.

John - Jedna z největších chyb, jichž se v životě dopouštíme, spočívá v tom, že nás ovládají zelené teorie a k právům života jsme slepí.

John - Kdyby bylo pravda, že ten, kdo si života necení, není hoden, kdopak z nás by byl života hoden?

John - Kdyby se v životě dalo všechno matematicky zařídit, bylo by to opravdu krásné a svět by byl dokonalý.

John - Která že je největší z lidských ctností? Čekat, čekat a zase čekat. Toť ctnost všech ctností, umění všech umění, tajemství všech tajemství.

John - Mluviti - mlčeti. Neboť ti, co mají co říci, mlčí a ti, jež by moudře udělali, kdyby mlčeli, mluví o překot.

John - Myslím, že člověk má jít vpřed a nezatěžovat se vzpomínkami. Kdyby bylo božím přáním, aby člověk couval, byť jen ve vzpomínkách, byl by mu zasadil oko vzadu do hlavy.

John - Největší vada lidského života je ta skutečnost, že v době, kdy dostáváme opravdový rozum, stojíme už oběma nebo aspoň jednou nohou v hrobě.

John - Plovacím pásem života je lehkomyslnost.

John - Pravdě se přiblížíme jen potud, pokud se vzdálíme od života.

John - Pravím vám, že humor přežije všecko, i samy dějiny. Humor je hodnota absolutní, bez času a prostoru.

John - Přítel dříve omdlí ve chvále než přítel v urážkách.

John - Tajemství, jak být šťasten, je prosté: nemít potřeb a nespěchat.

John - Takzvané shody jsou největší nepřátelé pravdy.

John - Třeba bylo ověnčeno růžemi a podšito sametem, jeho uráží vždy lidskou důstojnost.

John - Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné, holá pravda nuda.

John - Život, kterým se honosíme, je pouhé nedorozumění, nepatrné intermezzo mezi dvěma nicotami.

Johnson - Umění paměti záleží v umění pozornosti.

Johnson - Co je napsáno bez námahy, je obvykle čteno bez potěšení.

Johnson - Na cestě k dokonalosti neplatí žádné omezení rychlosti.

Johnson - Umění paměti záleží v umění pozornosti.

Johnson - Vědění je dvojího druhu. Buďto známe předmět anebo víme, kde se o něm poučit.

Johnson - Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.

Joubert - Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu.

Joubert - Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší.

Jungmann - Nezralé knihy jsou nebezpečnjěí než nezralé ovoce. Špatné knihy jsou zhoubnější než zkažené maso.

Kafka - V boji mezi světem a tebou dělej sekundanta světu.

Kafka - Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará jen o okamžik, neboť se nestará ani o ten okamžik, ale jen o jeho trvání.

Kafka - Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně.

Kafka - Život je neustálá odchylka, která nikdy nedojde k pochopení toho, od čeho se odchýlila.

Kant - Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně.

Kant - Vychování je největší a nejtěžší problém, jaký lze člověku uložit.

Karr - Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má a jeden, který si myslí, že má.

Kästner - Buďme upřímní, život je stále životu nebezpečný.

Kästner - Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šíří sama.

Keller - Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína.

Kenda - I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty.

Kenda - Nejnebezpečnější jsou analfabeti, kteří se naučili počítat.

Kierkegaard - Namísto, abychom se stali sami sebou, stali jsme se číslem. Člověk nemá už odvahu k sebedůvěře, být sám sebou mu připadá riskantní, o moc lehčí je být jako ti druzí, opičit se po nich, stát se číslem a patřit k davu.

Kipling - Domněnka ženy bývá přesnější než jistota muže.

Klee - Umění činí viditelným neviditelné.

Klíma - Moudrost je hloupost ve vyšších sférách.

Kolárová - Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme.

Komárek - Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Komenda - Nemůže být nezávislý na řetězu, kdo nedokáže být nezávislý žlabu.

Komenský - Člověk se může stát člověkem pouze výchovou.

Komenský - Jediným učitelem hodným tohoto jména je ten, kdo rozvíjí ducha svobodného přemýšlení a cit osobní odpovědnosti.

Komenský - Neučí učitel, nýbrž příroda.

Konfucius - Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.

Konfucius - Chyby každého člověka ukazují, kam patří.

Konfucius - I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.

Konfucius - K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva získané nepoctivě jsou mi jen jako letící oblaka na nebi.

Konfucius - Lépe zapálit malou svíčku, než proklínat tmu.

Konfucius - Překonat špatné zvyky je možné jenom dnes, zítra už ne.

Konfucius - Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj svědomí.

Kotzebue - Není ukrutnějšího zvířete nad člověka bez soucitu.

Kramerius - Žádná smrt nemůže býti zlá, které předchází život dobrý...

Kraus - "Kruci, to by se žilo, kdyby se dalo žít!".

Kraus - Jednou z nejrozšířenějších nemocí je diagnóza.

Kraus - Myšlenka nepatří tomu, kdo ji vyřkl první, ale tomu, kdo ji vyjádřil lépe.

Kraus - Nemít myšlenku - a dovést ji vyjádřit - v tom se pozná novinář.

Kraus - Ptej se svého bližního jen na to, co víš sám lépe. Pak může být jeho rada cenná.

Krupská - Bez víry ve své schopnosti a ve své síly nelze dosáhnout ničeho.

Kutina - Blb je nezničitelný. Čte se zepředu i zezadu stejně. Proto je mu jedno, i když se svět staví na hlavu.

La Bruyére - Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným.

La Bruyére - Hlupák je ten, kdo nemá ani tolik ducha, aby byl marnivcem.

Lagerlöfová - Dobrý smích je skutečně něco zázračného.

Lao-c - Moudrý člověk zůstává v pozadí a tím se právě dostává v čelo lidí.

Lao-c - Poznat vlastní nevědomost je nejlepší díl našich vědomostí.

Laub - Čas lidského života je kruh, ale nedovírající se a hodně šišatý.

Laub - V žádné zemi se člověku nemůže líbit všechno - ledaže je tam jako turista.

Laub - Vztah k hlupákům se neustale zlepšuje. Představte si, že ještě ve Švejkově době pro blbost superarbitrovali.

Laub - Život je i v abecedě na konci.

Laub - Život je jako telefon: vždy je někde na lince nějaká ženská a člověk se nedovolá.

Le Corbusier - Architektura je to, co činí zříceninu krásnou.

Leacock - Rodič, který by byl schopen vidět své dítě jaké skutečně je, by potřásl hlavou a řekl: "Vilík nestojí za nic, prodáme ho."

Lec - Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo popřáno sluchu.

Lec - Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život.

Lec - Každá myšlenka je ukradena z prvků vesmíru.

Lec - Když pomluvy stárnou, stávají se z nich mýty.

Lec - Uč se z chyb druhých. Život je příliš krátký, než abys je stihl všechny spáchat sám.

Lec - Umění nežádá od umělce talent, ale dílo.

Lec - Všechno už bylo řečeno, ale ne všemi.

Lec - Žádná sněhová vločka se nepřizná k odpovědnosti za lavinu.

Lec - Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem?

Leeová - Člověka nepochopíte, dokud se na svět nepodíváte jeho očima.

Legrix - Velké tajemství člověka na zemi, kde žijeme, spočívá v objevování zrnek zlata v lidech, abychom se o ten skrytý poklad mohli dělit s ostatními.

Lembke - Fyzické vyčerpání je důsledkem mylné domněnky, že muž je tak starý, jak se cítí.

Leo - Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život.

Leppich - Všichni potřebujeme změnu, odpočinek, abychom načerpali nové síly a doplnili i ty stránky osobnosti, které práce nechává ležet ladem.

Lermontov - Ten, kdo je prázdný, je naplněn sám sebou.

Lessing - Kdo váhá, hledá důvody, proč nesmí.

Lewis - Nejdůležitější na životě není život, nýbrž přemýšlení o něm.

Lichtenberg - Je lépe lidi učit, jak mají myslet, než co si mají myslet.

Lichtenberg - Každý je alespoň jednou do roka geniální.

Lichtenberg - Na světě je vždy o jednoho hlupáka víc, než si každý myslí.

Lichtenberg - Pocit plného zdraví získáváme jen nemocí.

Lichtenburg - Vtip je vynálezce a rozum pozorovatel.

Lincoln - Za vše, co jsem nebo čím se domnívám být, vděčím své matce.

Livingstone - Půjdu kamkoliv, pokud je to dopředu.

Livius - Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.

Logue - Bezvýznamnost většiny věcí je téměř nemožné přecenit.

Logau - Když se ti v střídmosti, radosti a klidu žít podaří, zavřeš tím své dveře k lékaři.

Lucretius - Život si nekoupí nikdo, však užívat může každý.

Lukavský - Krása je vždycky něco, co se k něčemu připojí, krásu nemůžeme udělat. Umělec nemá myslet na krásu, ví pouze, že existují určité podmínky, za kterých snad krása milostivě slétne na jeho výtvor. A jeho povoláním je poznat tyto podmínky a umět je vytvářet.

Lustig - Život není to, co chceme, ale to co máme.

Luther - Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.

Luvenalis - Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost.

Luvenalis - Osud lidmi vládne.

Macaulay - Raději bych byl člověkem v podkroví se spoustou knih, než králem, kterému se nechce číst.

Macek - Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života.

Machar - Vědění je moc. Vědění dá cenu tvému já. Vědění tě naučí nekrčit se před nikým.

Machiavelli - Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.

Machiavelli - Nechci být odkázaný na druhé a o všechno je prosit. Pouze člověk, který je závislý jenom sám na sobě, dovede vnutit svou vůli i ostatním.

Maillol - Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde.

Malraux - Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě.

Mann - Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě.

Martial - Nepíše ten, jehož básně nikdo nečte.

Masaryk - Myslet bolí.

Masaryk J. - Lidi si kazí život z nejrůznějších důvodů. Protože chtějí slávu. Protože závidějí druhým. Protože se nedovedou koukat kolem sebe a přitom vidět taky ty hezké věci na životě. Však znáte tuhle sortu. Já jim říkám kyselí zelí. Máme jich moc. Anebo protože opravdu nevědí, co od života chtějí. A pánbůh ví, proč ještě. Člověk si musí najít svou cestu. To se ví. Ale když ji opravdu hledáte, najdete ji dost brzy. A pak se jí musíte držet. Nebo zabloudíte.

Mash - Když nejsi tam, kde chceš být, nejsi nikde.

Mason - Originál se těžko hledá, ale snadno ho poznáte.

Maurois - Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není.

Maurois - Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

Maurois - Přátelství předpokládá nezištnost.

Maurois - Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti; láska ze síly, rozkoše a hrůzy.

Maurois - Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

Maurois - Život sám o sobě není tak lehký. Proč do něho vnášeti prvek tragické předtuchy, který v něm není.

Medici - Dočtete se, že máte odpouštět svým nepřátelům, ale nikde se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům.

Menandros - Chtěl bych mít kapku štěstí nebo plný sud rozumu.

Mencken - Na každou složitou otázku existuje jednoduchá, dobře srozumitelná, nesprávná odpověď.

Michelangelo - Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě ranní, čím více strádám, tím více plápolám.

Michelangelo - Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost.

Milton - Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě.

Moliére - Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život.

Moliére - Ó, jak krásné, vědět jednu věc, nebo dokonce dvě.

Moliére - Odejít na onen svět je velká hloupost, když se na tomto světě můžeme mít dobře.

Moliére - Přílišná horlivost působí jenom omyly.

Moliére - Radši mě bijte, ale nechte mě se smát.

Moliére - Učený hlupák je hloupější než nevědomý.

Moliére - Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný.

Montaigne - Musíš se mnoho učiti, abys poznal, že málo víš.

Montaigne - Máme si zuby nehty chránit požitek životních rozkoší, jež nám léta postupně rvou z ruky.

Montaigne - Vzdělanost lze přejímat od jiných - moudří můžeme být jedině moudrostí vlastní.

Montesquieu - Se svými dětmi jsem žil jako s přáteli.

Montherlant - Egoisté jsou ti z našich přátel, jímž je naše přátelství lhostejné.

Moravia - Hlouposti mohou být půvabné. Hloupost nikdy.

Moreau - Miluji tak své umění, že jsem šťasten, jen když je dělám sám pro sebe.

Moreauová - Jestliže chce žena v životě dosáhnout úspěchu, musí být natolik kultivovaná, aby přitahovala hloupé muže a natolik obyčejná, aby přitahovala i muže inteligentní.

Morganová - Vytrvalost je sestrou dokonalosti. U dokonalosti jde o kvalitu, zatímco u vytrvalosti o čas.

Morgenstern - Karikatura je vždycky jenom na okamžik pravdivá.

Morgenstern - Smích a úsměv jsou brána a dveře, jimiž se může dostat do člověka mnoho dobrého.

Morgenstern - Velký spisovatel má styl, malý manýru. Což nevylučuje, že velký může být také někdy malý a malý veliký, tj. že se může stát stylistou.

Moss - Největším darem, jaký můžete dát druhému člověku, je pozornost bez vedlejších úmyslů.

Mumfordová - Vědění jest moc - ovšem musíte to vědět na tu správnou osobu.

Munch - Na Paříž si dobře vzpomínám. Začali jsme pít před snídaní, abychom vystřízlivěli, a později jsme v tom pokračovali, abychom se opili.

Munthe - Je celkem velice snadné psu rozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože neumí mluvit.

Munthe - Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti.

Murphy - Čím mladší, tím lepší.

Murphy - Když už přijde na věc, má žena své pravidelné dny hysterie.

Murphy - Když zhasnete světlo, vypadají všechny ženy úžasně.

Murphy - Majitel počítače je mužská bytost, které vůbec nevadí věnovat nekonečné hodiny činnosti nemající žádný praktický užitek, a který ztrácí veškerý vztah k realitě a nemá čas na své okolí, spoluobčany, přátele, rodinu.

Murphy - S věkem se nic nezlepšuje.

Murphy - Usmívejte se. To většinu lidí rozhází, protože neví co si o nich myslíte.

Musset - Umění je cit.

Mylsbek - Dělej poctivě a nikdy nehleď na to, co na věci vyděláš, jako na to, čemu se při ní naučíš.

Napoleon - Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným: je sám se sebou spokojen.

Němcová - Nejvěrnější je přítel ten, kdo tě napomene, kdo ti řekne pravdu do očí, toho si važ!

Němcová - Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.

Nérisová - Jsem s těmi, kteří kotvu zvednou i v nejsilnějším příboji.

Neruda - Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý smutně hledí.

Neruda - Moudré je říct si každého dne: kéž si uchovám lásku k životu.

Nestoy - Láska k bližnímu začíná u sebe sama.

Nietzsche - Je krásné spolu mlčet, krásnější se spolu smát.

Nietzsche - Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky.

Nietzsche - Lidé se tlačí ke světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby byli lépe viděni.

Nietzsche - Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo.

Nietzsche - Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.

Novalis - Básník rozumí přírodě lépe než učenecká hlava.

Novalis - Což nemá všechno, co je nás schopno nadchnout, barvu noci?

Novalis - Nauka o člověku. Člověk má být dokonalým a totálním nástrojem sebe sama.

Okudžava - Někdy mám chuť křičet, ale brání mi v tom slušné vychování.

Ovidius - Dobré je učit se i od nepřátel.

Ovidius - Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.

Pagnol - Největším úspěchem soudobé civilizace je, že vytvořila bytosti, které ji dokážou vydržet.

Pagnol - Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim dala náhradu za to, že musejí myslet.

Palacký - Čeho sobě nechceš, jiným nečiň.

Palacký - Chceme-li ubránit svou autoritu, musíme vědět nejméně třikrát tolik, než náš protivník.

Panin - Sova je proto symbolem moudrosti, protože i hlupák vidí za světla, ale moudrý člověk vidí i ve tmě.

Pascal - Člověk je pouhá třtina, to nejslabší, co chová příroda; ale je třtina myslící.

Pascal - Člověk není ani anděl, ani zvíře, a je osudné, že z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře.

Pascal - Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel.

Pascal - Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.

Pascal - Promiňte mi tento dlouhý dopis, ale neměl jsem čas napsat krátký.

Pascal - Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit.

Pasolini - Abychom byli básníky, potřebovali bychom mnoho času; hodiny a hodiny samoty.

Paul - Dílo tištěné pouze velkými písmeny se těžko čte. Právě tak život ze samých nedělí.

Paul - Žádná doba nepotřebuje básníka tolik, jako ta, jež má za to, že ho může postrádat.

Paul - Ženy zachovávají vlastní tajemství, muži cizí.

Peters - Objeví-li se příležitost, nezabouchněte jí dveře před nosem.

Petrarca - ... Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.

Petrarca - Své přátelé dělím na ty, které obdivuji, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit.

Phaedrus - Vzdělaný člověk má vždy v sobě bohatství.

Picasso - Ať se to líbí člověku nebo ne, je nástrojem přírody. Není možno jít proti přírodě. Je silnější než nejsilnější z lidí.

Picasso - Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku.

Picasso - Jak smutné pro malíře, jenž miluje blondýny a nesmí je malovat na svých obrazech, protože se nehodí ke košíku s ovocem.

Piere - Příroda a srdce jsou nevyčerpatelné.

Pirandello - Jeden blázen, to je legrace, ale většina bláznů přijde draho.

Pittakos - Poznávej dobře svůj vhodný čas. V tom je celé tajemství.

Platón - Kdo se stará o štěstí jiných, nachází i své vlastní.

Plautus - Je hloupost kopat studnu až tehdy, když hrdlo svírá žízeň.

Plautus - Kde jsou přátelé, tam je i hojnost.

Plinius - Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili.

Plinius ml. - Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.

Poe - Čtyři podmínky štěstí člověka:...poznání přírody, láska k druhým, oproštění od ctižádostivosti, tvůrčí práce.

Poeplau - V přírodě nenajdeš dva stejné stromy, dva stejné klasy...Nic se neopakuje, fantazie přírody je neopakovatelná.

Poláček - Hleď si udržet jasnou hlavu, jasnou hlavu za všech okolností, když má člověk rozum, má si ho vážit a ne ho zahazovat pro pokleslost nervů...

Poláček - Otcem humoru je sám pánbůh všemohoucí, jenž stvořil ďábla, který napodobuje dílo boží.

Poláček - S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy; svět úspěch žádá.

Polgar - Když tě všichni opustí, zůstaneš sám. Když opustíš všechno, budeš osamocen.

Pompadour - Všichni muži jsou zbabělci. Rozdíl je jenom v tom, že některé musím povzbudit, jiné zase nesmíme zastrašit.

Pound - Mravenec je kentaurem ve svém dračím světě. Zkroť svou ješitnost, nikoli člověk stvořil odvahu nebo řád nebo milost, zkroť svou ješitnost, říkám ti zkroť ji.

Pound - Zmistruj sám sebe, pak ti ostatní budou sloužit" Zkroť svou ješitnost, jsi zbitý pes za krupobití, rozčepýřená straka v nestálém slunci, půl černá, půl bílá, nepoznáš ani křídlo od ocasu zkroť svou ješitnost. Jak nízká je tvá nenávist, živená nepravdou, zkroť svou ješitnost...

Pourrat - Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod. Smích to přijde nejlaciněji a jde to nejvíc k druhu.

Prišvin - Bez filozofie se člověk na světě obejde. Ale bez humoru žijí jenom hlupáci.