Únor

 • Co si únor zazelená, březen si to hájí; co si duben zazelená, květen mu to spálí.
 • Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen.
 • Kdyby měl únor takovou moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
 • Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
 • Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho deště.
 • Netrkne-li rohem, šlehne ocasem.
 • Únor bílý, pole sílí.
 • Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.

2. únor
 • Co se napráší do Hromnic dveřmi, napráší se po Hromnicích děrou.
 • Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě; pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.
 • Jest-li o Hromnicích teplo, staví medvěd boudu; pakli o Hromnicích zima, bourá medvěd boudu.
 • Mnoho-li sněhu do Hromnic, tolik i po Hromnicích.
 • Na Hromnice dne o hodinu více.
 • Na Hromnice kalužky, budou jabka i hrušky.
 • Na Hromnice půl krajíce, půl píce.
 • Na Hromnice si musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout.
 • Na Hromnice zimy polovice.
 • Přijdou Hromnice, konec sanice.
 • Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
 • Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyry neděle zpátky zas pílí.

3. únor
 • Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.
 • Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
 • Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka střapec od biče smočil, čekají dlouhý len.

4. únor
 • O svaté Veronice bývá ještě sanice.
 • Svatá Veronika seká ledy z rybníka.

5. únor
 • Svatá Agáta bývá na sníh bohata.

6. únor
 • Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou se brambory.
 • Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.
 • Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
 • O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
 • Svatá Dorota - sněhu forota.

7. únor
 • Svatý Radko - na poli hladko.

9. únor
 • Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena.

10. únor
 • O svaté Šcholastice navleč si rukavice.

12. únor
 • Svatá Eulalie - se střech se lije.

14. únor
 • Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
 • Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.

16. únor
 • Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.
 • O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.

18. únor
 • O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

22. únor
 • Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu konec není.
 • Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá.
 • Svatý Petr za stolem nechává na holém, a teprv v okovách posílá sedlákům výsluhy.

24. únor
 • Je-li na svatého Matěje mráz, tož jich je ještě čtyřicet, není-li, tož je jich bezpočtu.
 • Jest-li na svatého Matěje větrno, bude toho roku moc ovoce.
 • Na svatého Matěje skřivan pije z koleje.
 • Na svatého Matěje šelma sedlák, který nevěje.
 • Najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li led, dělá ho hned.
 • Nenajde-li Matějova pila, najde Josefova širočina.
 • Prší-li na sv. Matěje, bude se brzo sít.
 • Svatý Matěj hází pluhy s půnebí.
 • Svatý Matěj láme vždy led; není-li ho zmrzne hned.
 • Svatý Matěj mosty boří anebo staví.
 • Svatý Matěj zimu tratí, když netratí obohatí.

27. únor
 • Je-li mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.