Červen

 • Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
 • Červen stálý, prosinec dokonalý.
 • Hřmí-li v červnu, zvede se obilí.
 • Když kvete chrpa, za čtyry neděle chop se srpa.
 • V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

1. červen
 • O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
 • Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

3. červen
 • Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

5. červen
 • Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

6. červen
 • O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

8. červen
 • Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
 • Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
 • Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.

11. červen
 • O svatém Barnabáši bouřky často straší.
 • Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
 • Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.

12. červen
 • Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. červen
 • Na svatého Antonína broušení kos započíná.

15. červen
 • Déšť na Víta - špatný budou žita.
 • Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
 • Pohoda od Víta do Jana - pro obilí je vyhraná.
 • Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
 • Svatý Vít dává trávě pít.
 • Svatý Vít mění čas.

19. červen
 • Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.
 • Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí ukáže.
 • Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.

21. červen
 • Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!

23. červen
 • Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. červen
 • Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
 • Do Jana Křtitele nechval ječmene.
 • Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
 • Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
 • Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.
 • Panuje.li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v horkém pásmu.
 • Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
 • Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
 • Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.

26. červen
 • Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)

27. červen
 • Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
 • Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.
 • Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.

29. červen
 • Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
 • Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
 • Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.
 • O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
 • Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.