Červenec

 • Co červenec neupeče to už srpnu neuteče.
 • Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
 • Když dne ubývá, horka přibývá.
 • Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

2. červenec
 • Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
 • Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.
 • Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
 • Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
 • Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.

4. červenec
 • Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
 • Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
 • Svatého Prokopa den, nešťastný den.
 • Svatý Prokop kořen dokop.
 • Svatý Prokop, zelí okop!

6. červenec
 • Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

8. červenec
 • Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

10. červenec
 • Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
 • Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

13. červenec
 • Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí.
 • Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
 • Svatá Markyta hodila srp do žita.
 • Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.
 • Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"
 • Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
 • Ženci na pole, včely s pole.

15. červenec
 • Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.

18. červenec
 • O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19. červenec
 • Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

20. červenec
 • Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
 • Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

21. července
 • Na proroka Daniele nalije též do mandele.
 • Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

22. červenec
 • Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou hodně kupci na len)
 • Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.
 • Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
 • V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.

23. červenec
 • Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

25. červenec
 • Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
 • Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
 • Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
 • Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
 • Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
 • Na Jakuba - kobzolí průba.
 • Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
 • Parno o Jakubě, zima o vánocích.
 • Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
 • S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.
 • Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.

26. červenec
 • Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
 • Jakub načeše, Anna napeče.
 • Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.
 • O svaté Anně žitečka se nažne.
 • Svatá Anna - chladna z rána.
 • Svatá Anna žito žala.
 • Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.

31. červenec
 • Od svatýho Ignáca léto se obracá.