Březen

 • Březen, za kamna vlezem
 • Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
 • Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben zazelená, květen mu to spálí.
 • Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
 • Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
 • Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

1. březen
 • Eudoxie příznivá, ale blátivá.
 • Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje.
 • Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

3. březen
 • Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.

6. březen
 • Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
 • Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

7. březen
 • O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
 • Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese.

10. březen
 • Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků.
 • Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.
 • Podle čtyřiceti budeš Petra míti.

12. březen
 • Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
 • Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
 • Na svatého Řehoře svačina se vyoře (je delší den a tedy třeba svačit).

15. březen
 • Na svatého Longina práce v poli začíná.

17. březen
 • Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.

19. březen
 • Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
 • Josefova širočina ničí poslední ledy.
 • Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
 • Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.
 • Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
 • Svatý Josef zháší světlo.

21. březen
 • Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
 • Za rovnodenní větry nelení.

22. březen
 • Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.

25. březen
 • Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal.
 • Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
 • Matička boží kuželíček složí.
 • Na den Zvěstování Panny Marie déšť, urodí se rež.
 • Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
 • Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
 • Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
 • Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.

27. březen
 • Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.

30. březen
 • U svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

31. březen
 • O svaté Balbíně je už po zimě.