Duben

 • Ať si Duben sebelepší bývá, přec ovčákovi hůl zasněžívá.
 • Co duben našetří, to květen spálí.
 • Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
 • Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
 • Když dubnový vítr do stodoly fičí, po žních díru nenajde.
 • Lidové zvyky a pranostiky v dubnu.
 • Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám a senům přístup radný.
 • Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
 • Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu.

1. duben
 • Prší-li na 1. dubna, bude mokrý květen.

4. duben
 • Pomine Isidora, pomine i sever.

5. duben
 • Svítí-li slunce na svatého Vincence, starej se o víno pro žence. (bude hojná úroda)

6. duben
 • Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina.

11. duben
 • Na svatýho Lva papeže, travičky se už nařeže.

14. duben
 • Na Tiburcia se má už všecko zelenat.

21. duben
 • O svatém Anselmě semeno do země.

23. duben
 • Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
 • Při svatém Vojtěchu dělává trn květem útěchu.

24. duben
 • Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
 • Do sucha zaseti do svatého Jiří jest velmi dobře, ale do mokra je hrob.
 • Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho bude po něm mlčet.
 • Jak hluboko před svatým Jiřím namokne, tak zase hluboko po něm vyschne (a naopak).
 • Je-li na sv. Jiří přímrazek, urodí se oves i pod křovím.
 • Kolik mrazů do sv. Jiří, tolik do svatého Václava.
 • Na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři.
 • Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
 • Před Jiřím sucho, po něm mokro.
 • Svatý Jiří trávu zžiří.

25. duben
 • Jiří a Marek, mrazem nás zalek.
 • Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
 • Na svatýho Marka saď oharka.
 • Svatého Marka deštivo, sedm týdnů blátivo.