Srpen

 • Co srpen nedopeče, září nedovaří.
 • Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
 • Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.
 • Srpnový déšť - jako ženský pláč.
 • V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje.

4. srpen
 • Na Dominika parna - mrva marná.
 • Potí-li se Dominik, bede ještě Marek v kožiše.

7. srpen
 • Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.

10. srpen
 • Do svatého Vavřince nechval pšenice.
 • Je-li počasí o sv. Vavřinci pěkní, možno se těšit na deště.
 • Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
 • Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
 • Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
 • Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po několik dnů.
 • Svatý Vavřinec - první podzimec.
 • Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
 • Vavřincův déšť - myší úroda.

15. srpen
 • Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
 • Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.

16. srpen
 • Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.
 • Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu.
 • Na svatýho Rocha přibude brambor trocha.
 • Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu.

18. srpen
 • Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

23. srpen
 • Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

24. srpen
 • Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
 • Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.
 • Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomali, fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš!
 • Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
 • Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
 • Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
 • Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám.

28. srpen
 • Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.
 • O svatém Augustinu léto opouští krajinu.

29. srpen
 • Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.
 • Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.
 • Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
 • Stětí svatého Jana, přestávají již parna.