Láska a manželství

Addison - I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.

Afer - Hněv milenců je obnovování lásky.

Achard - Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem.

Achard - Oženit se proto, že milujeme, je omluva, ne důvod.

Achard - Žena zřídkakdy pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji po celou tu dobu nepřetržitě.

Alain - Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.

Alighieri - Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme zamilovaní.

Alighieri - Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.

Altenberg - Muž má jedinou lásku - svět, žena má jediný svět - lásku.

Amiel - Láska je síla, která přiměla Tvůrce, že sám sebe snížil na tvora.

Aragon - Milovat znamená stárnout ruku v ruce.

Arbuzov - Předem chápat dokáže jen velké srdce.

Aretino - Láska muže, kterého vášeň má k tomu, aby se honemhonem oženil, je jako oheň v komíně, stačí však dva škopky vody a je po něm; že své ženě nedopřeje klidu, to je nejmenší zlo ze všech, které ji mohlo potkat.

Archias - Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více její tělo než duši.

Arndt - Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat.

Arnold - Ach, lásko, dej nám schopnost být opravdoví ve vzájemném vztahu.

Asturias - Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je.

Asturias - Ženské srdce lze zraňovat i netečností.

Auerbach - Muži trvá celý život, než si odvykne hledět po ženách.

Aznavour - Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.

Babler - Šetři slovy: řeč opravdové lásky je na slova chudá.

Bacon - Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk oženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne."

Bacon - Láska se lépe vyjímá na jevišti než v lidském životě. Neboť na jevišti bývá láska předmětem komedií a tu a tam tragédií, ale v životě natropí mnoho neplechy, někdy jako siréna, jindy jako fúrie.

Bacon - Z lásky se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým.

Bacon - Ženy jsou milenkami mladších mužů, družkami mužů středního věku a ošetřovatelkami starců - takže muž stojí před rozporem, kdy se má vlastně ženit.

Baker - Když se dva lidé milují, myslí, že bez sebe nemohou žít; až se navzájem omrzí, litují, že se kdy poznali.

Balmont - Láska je jen obal citů, jejich pozlátko, ale jejím jádrem je bolest.

Balzac - Manželství je věda.

Balzac - Je možné milovat a přitom nebýt šťastný; je možné být šťastný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.

Balzac - Která žena, byť byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist?

Balzac - Láska buď neodpouští nic, nebo odpustí všechno.

Balzac - Láska je nejmelodičtější ze všech harmonií a máme pro to vrozený cit. Žena je sladký nástroj rozkoše, ale nutno znát jeho chvějící se struny, studovat polohu, plachou klaviaturu, měňavý a rozmarný prstoklad.

Balzac - Láska je penězokaz, který mění halíře na zlatky, ale často i zlatky na halíře.

Balzac - Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spojeni navždy.

Balzac - Láska žije pouze z důvěry.

Balzac - Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.

Balzac - Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne proti zvyku.

Balzac - Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus.

Balzac - Upřímná láska dovede předvídat a ví, že láska vzbuzuje lásku.

Balzac - V lásce, ponecháme-li duši zcela stranou, je žena jako lyra, která vydá svá tajemství jen tomu, kdo na ni dovede dobře zahrát.

Balzac - Žena je muži tím, co z ní muž udělá.

Bandello - Kdyby někdo chtěl vysvětlit všechnu rozmanitost citů, které v lidských srdcích probouzí láska, ukázat, proč jeden zamilovaný je veselý, druhý naopak stále rozmrzelý, jeden neohrožený, zatímco druhý nevychází ze strachu, proč jeden věří všemu, jiný pak sotva tomu, co vidí na vlastní oči, musel by složit přinejmenším sedm Iliad.

Bardotová - Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby byli šťastní.

Bardotová - Střídám své manžele, ale ne své přátele.

Barthélemy - Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět.

Baudelaire - Láska je povídka v citoslovcích.

Bauer - Ženy musí být milovány, mají-li zůstat krásné.

Beaumanoir - Ženy zklamané muži chtějí se za ně provdat; je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný.

Bednář - Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti.

Beecher - Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu.

Benešová - Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti.

Bernhardt - Život plodí život. Energie vytváří energii. Člověk se stává bohatým tím, že se rozdává

Bernhardtová - Pro ženu je naprosto nepochopitelné, jak ji může někdo potkat a na první pohled se do ní nezamilovat.

Bierce - Manželství je společenství jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníkův celkovém počtu dvou osob.

Binet - Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni!

Bismarck - Milovat člověka znamená obdivovat se jeho nedostatkům.

Blake - Láska k harmonii lne.

Bloch - Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.

Blondel - Žena touží být konkrétně milována, nikoli abstraktně zbožňována.

Bloy - Nejpolitováníhodnějšími v lásce nejsou ti, kdo se nešťastně zamilují, ale ti, kdo se nedokáží zbavit toho, koho již nemiluj.

Boccaccio - Pojď, lásko, pojď co mám, jen z tebe mám, všechnu svou naději, i všechnu radost mládí.

Boëthius - Kdo stanoví pro zamilované nějaký zákon? Láska je sama sobě nejvyšším zákonem.

Böll - Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci.

Bolognessi - Geometricky vzato, je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.

Bonaparte - Oproti jedné ženě, která nás inspiruje k něčemu dobrému, jsou jich stovky, které nám vnukají hlouposti.

Bonaparte - Pokud mě miluješ míň, znamená to, žes mě nemilovala nikdy.

Bonnard - Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.

Borne - Obdiv velebí, avšak láska je němá.

Borne - Poštu vynalezla láska, používá ji však obchod.

Börne - Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se může zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska.

Branislav - Usměj se lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu, my dnes to zlaté slunce nad námi vzali jsme do našich prstenů.

Braque - Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže dvě lásky nebo dvě nenávisti.

Brecht - Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.

Breton - To, co milujeme, nás neukolébá, ale burcuje.

Browning - Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo.

Browning - Dvě lidské lásky tvoří jednu božskou.

Browning - Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat.

Browning - Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.

Browningová - Láska je manželství duší.

Bruno - Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným.

Bruyére - Jakkoli je člověk v lásce citlivý, odpouští v ní poklesů než v přátelství.

Bruyére - Kdo umí čekat na štěstí, po němž touží, nedá se na cestu zoufalství, když se nedostaví: naopak, kdo touží po něčem s příliš velkou netrpělivostí, dává do toho příliš mnoho sebe, než aby mohl být úspěchem dostatečně odměněn.

Bruyére - Láska a přátelství se vylučují.

Bruyére - Muži a ženy se zřídka shodnou na tom, jaká je hodnota ženy: jejich zájmy jsou příliš odlišné. Ženy se nelíbí jedna druhé pro stejné půvaby, pro něž se líbí mužům. Tisíce způsobů, které u jedněch vyvolávají vášně, vzbudí u druhých antipatii a odpor.

Bruyére - Příčinou toho, že se ženy mezi sebou nemilují, jsou muži.

Bruyére - Skoro nikdo nepřijde sám na to, jakou vlastně má cenu druhý člověk.

Bruyére - Svatební oznámení je úmrtním listem lásky.

Bruyére - Ženy zacházejí v lásce dále než většina mužů. Ale muži nad ně vynikají v přátelství.

Bucková - Kdo chce uzavřít manželství z rozumu, musí se oženit z lásky.

Bucková - Mít někoho rád je jen jedna stránka věci, ta pohodlnější. Snášet se s tím, ta druhá - ta plná nedorozumění.

Buddha - Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.

Bunin - Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.

Buonarroti - Láska vítězí, ať strach je sebevětší.

Burns - Ale vidět ji znamenalo milovat ji, milovat jenom ji, a milovat navždy.

Burns - Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil.

Bush - Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme.

Butler - Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti.

Butler - Zemřít není tak strašné jako žít s člověkem, jehož nemilujeme.

Byron - Když ti, co se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala.

Byron - Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku.

Byron - Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce.

Byron - Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence.

Byron - Strašné je, že není možno žít ani se ženami, ani bez žen.

Byron - V životě stačí okamžik, abychom si někoho oblíbili, ale nestačí celý život na to, abychom na něj zapomněli.

Byron - V lásce se střídá radost a bolest.

Caballero - Láskyplný člověk se schoulí pod křídlo i toho, kdo mu ubližuje.

Caballero - To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné.

Caesar - Člověk je tím slavnější, čím déle zůstává neženat.

Caesar - Jen bezcitný muž uvádí ženu do rozpaků.

Carlyle - Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo do něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvědčen.

Casson - Co milujeme povrchně, si snadno znechutíme. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše, nás nemůže odradit nic na světě.

Casson - Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.

Cato - Láska pozvedá nízké, nenávistí se vysoké hroutí.

Cato - Lidský život je jako železo, které se opotřebovává, jestliže je užíváš, a které stráví rez, jestliže je neužíváš.

Cato - Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje.

Cato - Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami.

Cervantes - Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

Cervantes - Nepřítomnost léčí lásku.

Cervantes - Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci.

Cervantes - V lásce je jak z báje síla obsažena.

Cézanne - K tomu aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči. K tomu je třeba otevřít i srdce.

Cicero - Láska jen tenkrát trvá, neboť stále něco očekává.

Cicero - Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.

Cicero - Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje.

Cicero - Pro milujícího není nic obtížné.

Clair - Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat.

Corneille - Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost.

Cresenzo - Každý z nás je anděl s jedním křídlem. Abychom mohli létat, musíme se obejmout.

Cronin - Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena.

Čapek - Jsme dva. Dva na všechno - na lásku, na život, na boj i bolest a na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i na smrt - dva.

Čapek J. - Erotika je zahánění nudy, láska je osudem.

Čapek J. - Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nikdy nemůžete navzájem pomoci!

Čapek J. - Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku.

Čapek K. - Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.

Čapek K. - Kdyby nebylo žen, bylo by na světě velmi málo tajemství.

Čapek K. - My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů a ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat.

Čapek K. - Říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme rozeznat.

Čapek K. - Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.

Čapek K. - Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.

Čapková - Umění získat si lásku je to nejtěžší a nejméně probádané právě tak jako umění žít. Málokdo se rodí s talentem k obojímu.

Čech - Poezie života je láska.

Čech - Láska je poezií života.

Čech - Láska je strom, na kterém jako loupežník číhá žárlivost.

Čechov - Když si poetizujeme lásku, v těch, které milujeme, předpokládáme často hodnoty, jež nemají, a v tom je pramen neustálých omylů a neustálých útrap. Ale ať je tomu raději tak, totiž raději ať trpíme, než abychom se spokojovali s tím, že žena je žena a muž je muž.

Čechov - Nic není lehčí, než klamat a pomlouvat.

Čechov - V očích milující ženy je i hlupák filozofem.

Čechov - Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen blbnou.

Černyševskij - Kdo nezakusil, jak láska podněcuje všechny síly člověka, nezná pravé lásky.

Černyševskij - Žádní jiná něha tak nelaská a neprolíná člověka jako pohled. Vše ostatní, co je v lásce, není už tak něžné, to už není něha.

Da Vinci - Veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme.

Davydov - Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist.

Degas - Jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.

Delacroix - Cožpak se milenci dívají na měsíc, když jsou u svých milenek? Naštěstí ne, leda když je začínají nudit. Milenci spolu nepláčou: neskládají hymny na nekonečnost a málo se věnují rozjímání. Hodiny opravdu rozkošné prchají velmi rychle a jsou vyplněny jinak.

Delacroix - Kdo nepoznal to mladistvé vzrušení, tu dobu, kdy nemáš jedinou chvíli klidu a kdy se raduješ ze svého trápení?

Delacroix - Ženy se nám nelíbí je pravidelností rysů; mnohé z nich jsou obdařeny touto předností a nijak nás nepoutají. Kouzlo, pro něž je milujeme, spočívá v tisícerých věcech. Samo slovo kouzlo říká vše.

Dent - Konzultant je člověk, který zná devětačtyřicet způsobů milování, ale ani jednu ženu.

Diane - Obětovali bychom vše na světě pro ty, které milujeme, neboť vstoupili do užšího kruhu našeho egoismu.

Dickens - Je po všem. Svět před mým zrakem potemněl; pro tu chvíli vše ostatní zmizelo z mé paměti.

Dickens - První hvězdy se rozzářily, zatímco jsme se zvolna procházeli, a pozvednuvše své zraky k nim, děkovali jsme našemu Bohu za mír, do něhož nás uváděl.

Dickens - Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které je vehnalo zklamání v lásce.

Diderot - Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají.

Disraeli - Kouzlo první lásky je v tom, že nevěříme, že jednou skončí.

Disraeli - Vždycky jsem si myslel, že každá žena se má provdat a žádný muž se nemá ženit.

Disraeli - Žil jsem dost dlouho, abych poznal, že pozdní láska má vlastní bohatost a nádheru.

Donne - Láska stojící na kráse, tak jako krása brzy umírá.

Dostojevskij - Muž, i ten nejlepší, není v určitých chvílích nic víc než pařez. Ženské srdce, ženský soucit, ženská účast, nekonečná dobrota se nedá ničím nahradit.

Dostojevskij - Velkým přátelstvím začala naše láska, velkou láskou končí naše přátelství. Největší štěstí je když člověk ví proč je šťasten.

Duhamel - Čest muže není v tom, že je věren své lásce, ale v tom, že se svými láskami nechlubí.

Dumas - Láska něžnost ženy zmenšuje, mužovu zvětšuje.

Dumas ml. - Manželská pouta bývají tak těžká, že se musí spojit dva, aby je unesli. Někdy i tři...

Dumas st. - Ženám se nikdy neříká žádná novinka, svěříme-li jim, že je milujeme, protože ony naši lásku vypozorují dříve než my.

Dutourd - Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy život své lásce.

Duvernois - Muž se žení, protože se zamiloval. Žena se zamilovala, protože se chce vdát.

Dygat - Po letech se i nejbližší duše k sobě otáčejí tou nejpodivnější a nejneočekávanější stranou.

Dygat - Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění.

Eben - Květina je klíčem k srdci ženy - otevře ho snadněji než klíč houslový.

Einstein - Pouze život, který žijeme pro druhého, stojí za to.

Eluard - V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje.

Eluard - Láska je člověk bez hranic svého těla.

Eluard - V okamžiku lásky trvá všecko navěky a nic víc neexistuje.

Eluard - Ve všech zemích a za všech dob existoval muž, pro něhož jeho dívka byla tím nejvzácnějším, co je na světě.

Eluard - Všechny bytosti, které se milují, mají osudovou krásu, krásu trvání. Krásné oči znovu začínají, chápou, a svět se rozzáří. Ústa pijí u pramene. A všechny hlasy znějí stejně, volají proti celé minulosti, proti smrti.

Emerson - Láska je v přírodě všudypřítomná jako pochoutka, i jako odměna.

Epiktetos - Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován.

Erenburg - Žena potřebuje lásku tichou a pokojnou, podobnou matné lampě na budoáru, která je příliš tlumená, než aby při ní mohl muž pracovat, a dostatek jasná, aby nemohl usnout.

Eschenbachová - Láska překonává smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat.

Eschenbachová - Revmatismu a pravé lásce člověk věří, jen když na ně trpí.

Eurípidés - Není zamilován, kdo nemiluje navždy.

Exupéry - Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.

Exupéry - Když se mi některá žena zdá krásná, nemám, co bych o tom řekl. Vidím prostě, jak se usmívá. Intelektuálové rozebírají obličej, aby ho po částech vyložili, ale nevidí úsměv. Poznávat neznamená rozebírat ani vykládat. Znamená to plně se zadívat. Máme-li však vidět, je nejprve nutno mít účast. Je to tvrdé učení.

Exupéry - Milovat, to není jen pohled věnovaný jeden druhému, znamená to dívat se společným směrem.

Exupéry - Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.

Ezop - Žárlivost je štěkání psa, které láká zloděje

Feuebach - Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.

Fielding - Je velmi neprozíravé vážně vyznávat ženě lásku dřív, než člověk úspěšně získá její náklonnost a než sama čeká a touží slyšet takové vyznání

Fitzgerald - Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.

Florian - Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje.

Forst - Láska znamená mít větší starost o druhého, než sám o sebe.

France - Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny.

France - Když milujeme, býváme pověrčiví.

France - Náboženství prokázalo lásce velkou službu tím, že ji vyhlásilo za hřích.

France - Tělo ženy se živí pohlazením jako včela nektarem květů.

France - V lásce je mužům třeba tvarů a barev; chtějí obrazy. Ženy chtějí jen smyslové počitky. Milují lépe, než my, jsou slepé. - Když ženy hledají, nehledají neznámo. Chtějí se opět shledat se svým snem nebo se svou vzpomínkou, s pouhým smyslovým počitkem. Kdyby měly oči, jak by se nám podařilo vysvětlit i jejich lásky?

Franklin - Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko.

Franklin - Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři.

Fuller - Láska nevidí chyby.

Gándhí - Ty a já jsme jedno. Nemohu ti ublížit, aniž bych poranil sebe.

Gasset - V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá.

Gasset - V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo.

Gaulle - Jedna hádka s manželkou mne stojí víc energie než pět tiskových konferencí.

Gautier - U žen ztrácejí jen bláznivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem.

Gautier - Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá.

Géraldy - Láska je mezi všemi lidskými vztahy nejbarbarštější.

Géraldy - Neexistují takové dny, kdy člověk miluje více nebo méně. Jsou ale dny, kdy člověk miluje a kdy nemiluje.

Géraldy - Od manželky žádáš vše, od přítele bys nevzal sto franků.

Gercen - Vývoj ženy je tajemství. Pořád nic, paráda, tanec, hadí jazýček a četba románů, očka a slzy a najednou se objeví gigantická vůle, zralá myšlenka, kolosální rozum.

Gibbons - Polibek: anatomická juxtapozice dvou orbicularis oris muscules ve stadiu kontrakce.

Gide - Dvě bytosti, které milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou.

Gide - Pokud milující má rád a chce být milován, nemůže se ukázat takový, jaký opravdu je.

Ginsberg - Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil.

Glazarová - Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen.

Goethe - Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní; přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě.

Goethe - Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.

Goethe - Kdo nuž nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.

Goethe - Láska nemá jen pálit, ale i hřát.

Goethe - Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme.

Goethe - Lépe je být smutný s láskou než veselý bez ní.

Goethe - Milovat a být milován je největším štěstím na světě.

Goethe - Proti velkým přednostem druhého není jiné záchrany kromě lásky.

Goethe - Sílu lásky dosahuje pouze skutek.

Goethe - Učíme se zejména od toho, koho milujeme.

Goethe - V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme

Goethe - Všechna hnutí, po srdci srdcem toužit, ach, jak jen nutí se podivně soužit.

Goethe - Zachyť mé lásky van a šepotání! Ty jsi mým blahem, pro něž hruď má dýchá, svou přízeň zjev mi - čekám na znamení!

Gogh - Láska je věčná - i když se změní okolnosti, nezmění se podstata.

Goldoni - Žena je vytrvalejší v nenávisti než v lásce.

Gorkij - Existují city, myšlenky a domněnky, které sděluješ jenom milované ženě a nikomu jinému. Existuje období ve vztahu k ženě, kdy je člověk sám sobě cizí a odhaluje se před ní jako věřící před bohem.

Gorkij - Láska k ženě je pro muže vždy plodná, byť byla jakákoli, i když mu dává jen utrpení - i v tom je vždy mnoho cenného. Jestliže pro duši nemocného je silným jedem, pro zdravého je láska to, co oheň pro železo, které chce být ocelí.

Gorkij - Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě.

Gorkij - Žena je pro muže vždy osudná: když je krásná, vzbuzuje v druhých touhu zmocnit se jí a muž je vydán mukám žárlivosti; když je ošklivá, muž strádá závistí, závidí ostatním; když není krásná ani ošklivá - muž ji činí krásnou ve svých představách, až pochopí, že se zmýlil, a opět trpí pro ni, pro ženu.

Gothe - Není věru na světě opravdovější, vřelejší radosti než vidět vznešenou duši, který se ti odhaluje.

Gourmont - Třeba ubít mnoho lásek, aby došlo k lásce.

Gregor - Vlastní svatba je stresující událost stejné kvantitativní závažnosti jako vlastní úraz.

Grillparzer - Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.

Guitry - Chceš-li se mstít tomu, kdo ti svedl ženu, nech mu jí.

Guitry - Ideální žena zůstává svému muži věrná, ale jedná s ním tak něžně, jako by ho podváděla.

Guitry - Když je nám už lhostejná, pak je žena na kolenou velká přítěž.

Guitry - Láska je slepá, proto miluje tmu.

Guitry - Manželství bývá zřídkakdy z rozumu, z rozumu je pouze rozvod.

Halas - Ach ty lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš. Není na světě věci, který by zabránila tvému růstu a odhodlání.

Hálek - Láska umí odpustit a nezná proklínání.

Hauptmann - Slabosti žen nadchnou muže, slabosti mužů pohoršují ženy.

Heesters - Zdařilý kompliment je šarmantní zveličení malé přednosti.

Heidenstam - Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.

Heine - Co je to výprask, ví každý z nás dost přesně, ale co je to láska, to nikdo pořádně neví.

Heine - Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější.

Heine - Líbám, tedy žiji.

Heine - Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas.

Hemingway - Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité.

Henry - Od pradávných časů žádná žena nebyla tajemstvím pro druhou ženu. Takovou rychlostí, jako se šíří světlo, proniká každá srdcem i duchem druhé, vyloupne slova sestry své z jejich nejlstivější touhy a vystihne vychytralost v jejích nejšpičatějších řečech.

Herbert - Já nejsem žárlivá - ale nepochopím, co na ní vidí.

Herites - Kdo může za to, že láska umírá? Často ani nečeká na smrt člověka.

Herites - Láska se rodí z maličkostí, žije z nich a pro ně i umírá.

Heyduk - Bez lásky je náš život cestou k hrobu.

Heym - Do kůry všech stromů by měla být vyryta slova lásky.

Hoel - Statisticky bylo dokázáno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - to už je ale, bohužel, pozdě.

Hoffmeister - Nejvděčnější reakci vyvolávají jarní květiny jako poslové ročního období, na které každý netrpělivě čeká jako na lásku.

Hölderlin - Co jsou věky proti okamžiku, kdy se dvě bytosti vytuší a sbližují? Čím je všecko, co lidé udělali a vymysleli za celá tisíciletí, proti jediné chvíli lásky?

Homér - Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.

Homér - Žena chce vždycky obohatit toho, s kým právě žije.

Hrabal - Účinná láska k bližnímu, to není kotrmelec se slečnou na kanapi, ale tomu, kdo zrovna potřebuje, ihned pomoct.

Hugo - Jdi s tím, kdo tě má rád.

Hugo - Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, spíše by politoval manžela než námořníka.

Hugo - Laskavá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane.

Chaironeie - Nejstarší a největší láska je láska k životu.

Chajjám - Nad lásky opojení není nic: líp jednou jí se zpít než stokrát žít.

Chamfort - Lásky některých lidí jsou pouhé následky dobrých večeří.

Chamfort - Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny.

Chamfort - Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství.

Chaplin - Ženy si vždycky vybírají muže a muži do toho mají máloco mluvit. Potíž je v tom, že svou techniku dovedou tak zamaskovat, abychom věřili, že si je vybíráme my.

Chateaubriand - Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný, ale i nešťastný z toho, že se z ní vyléčil.

Chateaubriand - Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky.

Chateaubriand - Láska a nenávist jsou dvě sestry: kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou.

Chateaubriand - V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu.

Chesterton - Je-li jejich vzájemná láska ušlechtilá a svobodná, může nalézt hrdinné vyjádření tom, že se oba dobrovolně stanou otroky.

Chesterton - Přítelkyně má muže ráda, nechává ho však být, jakým je; manželka svého muže miluje a stále se snaží z něho udělat někoho jiného.

Ibsen - Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat.

Isahakjan - Kdo je schopen žít bez druha? Jen kameny a srdce z kamene. Když lidské dospívá a rozvírá se jako poupě a kolébá se v sladkých snech, tehdy si hledá druha, aby jej milovalo a milovanému se odevzdávalo.

Jacobsen - Plamen lásky hoří jasně a silně pouze do té doby, než jej občas rozdmýchá pocit nejistoty.

Jerofejev - Milenec není ten, s kým spíš, ale ten, s kým se ráno sladce probouzíš.

Jerome - Celé umění manželství spočívá ve způsobu jak se snášet s druhým. Znamená to trpělivost, sebeovládání, shovívavost... Znamená to odvahu, humor, střízlivý rozum.

Jesenský - Když člověk ví, proč miluje, tak nemiluje.

John - Lidé, kteří nebyli nikdy milováni, žijí v ustavičné zlosti na všechny milence.

John - Jak ochotně uvěříme v rozumnost těch, kdož jsou s námi stejného mínění!

John - Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se octli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.

John - Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny.

Jókai - Ženy jsou schopné všeho, jsou schopné dokonce se zamilovat i do svých mužů.

Joubert - Pro manželství si vyber ženu, kterou by sis zvolil jako přítele, kdyby byla mužem.

Joyce - Ty jsi má jediná láska. Máš mě zcela ve své moci.

Jungmann - Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal.

Kafka - Nemiluji tebe, spíše svou existenci: je mi dána tvým prostřednictvím.

Kant - Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.

Kästner - Před manželstvím se domníváme, že milujeme - v manželství se to teprve učíme.

Kenda - Provdala se z lásky k sobě.

Kollár - Láska je u zrodu všech velkých činů.

Konfucius - Sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov.

Konrád - Je třeba milovat mrtvé a myslet na živé.

Kopecký - Ženy jsou tím důležitým spolutvůrcem toho, čemu se říká kultura srdce. Ony nás nutí uchovat si mužství, čímž nemyslím označení pohlaví, nýbrž kvalitu charakteru.

Kosmas - Které věže, byť sebevyšší, které hradby sebepevnější mohou odolati lásce a milence odloučit? Nade vším vítězí láska.

Kosmas - Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci.

Kraus - Žárlivost je štěkání psa, které láká zloděje.

Labiche - Láska začíná přirovnáním z botaniky a končí přirovnáním ze zoologie.

Lamartine - Stačí, aby chyběla jediná bytost, a celý tvůj svět je vylidněn.

Lansky - Padesát procent manželských párů se rozvádí. Ostatních padesát procent se ještě hádá.

Laub - Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout, že je ženatý.

Lawrence - Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit.

Lec - Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným.

Leibnitz - Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.

Lennon - Miluji život, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože ty jsi můj život.

Lennon - Netrhejte motýlům křídla, protože oni potom pláčou, nešlapte po kytkách, protože kytky krásně voní, nezabíjejte lásku, protože láska je křehká

Lespinasse - Státi se přítelem ženy, kterou jsme milovali, je slušné forma, jak na ni zapomenout.

Lichtenberg - Člověk, zamilovaný sám do sebe, má tu výhodu, že má málo soků.

Lichtenberg - Láska je slepá, ale manželství jí vrací zrak.

Lincoln - Vybíravost je schopnost odolat pokušení v naději, že později přijde něco lepšího.

Livius - Prokázaná věrnost většinou opět zavazuje k věrnosti.

London - Romantická láska je úskok, hloupě a pošetile uvedený člověkem do přírodního pořádku. Bez erotické literatury, bez historie velkých lásek a milenců, bez kytice milostných písní a balad, bez závazků milostných příběhů a dobrodružství - bez toho všeho by člověk patrně nedovedl milovat tak, jak to dělá.

Longfellow - Žárlivost má kořeny spíš v egoismu než v lásce.

Lowell - Věrná láska je však pokorná, neurozená, a jí z hliněných nádob: jen vzít ji za ruku a jít s ní tím všedním každodenním světem.

Luther - Neexistuje žádný milostnější, přátelštější a úchvatnější vztah, společenství ani svazek nad dobré manželství.

Macniece - Čas odletěl a nebylo ho více, jen dvě židle a dvě sklenice. A oni dva - jak jedno bila jejich srdce.

Maeterlinck - Být šťastný v lásce znamená překonat neklid štěstí.

Mahler - Láska, je založená jen na citech, má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city.

Mácha - Kdo kdy ve světě vynalezl lásku, který lásky moci ubrání? Ona nezná místa, nezná času, každého si ona podmaní.

Machar - Polibek je hymnou lásky.

Mann - Kdo ví jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje.

Mann - Kolik posedlosti je v člověku ne snad teprve po touženém, ale po toužení samém; že neprahne po vystřízlivění, ale po opojení a žádosti a ničeho se nebojí tolik jako být zklamán, tj.: být zbaven klamu.

Mann - Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni.

Mann - Vůle odolává krutosti, podléhá však lásce a dobrotě.

Mantheisius - Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všechno, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého tíží.

Maro - Krutá jsi, lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce.

Martialis - Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít.

Marx - Na světě je skutečně hodně žen a některé z nich jsou krásné. Kde však najdu druhou takovou tvář, jejíž každý rys a každá vráska vyvolá nejsilnější a nejsladší vzpomínky mého života?

Maugham - I když člověk někoho velmi miluje, občas na to zapomene.

Maugham - V lásce je nejdůležitější vytrvat a stát se nepostradatelným.

Maugham - Žena krásná a věrná je tak ojedinělá jako dokonalý překlad poezie. Překlad obvykle není hezký, když je věrný, a není věrný, když je hezký.

Maupassant - Když se milujeme, není nic lepšího, než dávat, pořád dávat všechno, všechno, všechno, život, myšlenu, tělo, všechno, co člověk má: a cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc.

Maupassant - Vrhl se do manželství jak do vody. Zřejmě proto si vzal prkno.

Maurier - Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky.

Maurois - Bez rodiny se člověk chvěje zimou v opuštěném vesmíru.

Maurois - Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody.

Maurois - Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato charakteristika se hodí i na lásku.

Maurois - Krátkozraký chápe, že na lovu netrefil zajíce. Proč se ten, kdo je nesmělý diví, že není milován?

Maurois - Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.

Maurois - Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.

Maurois - Muž, který by mohl žít vedle ženy tak volně, jak to předpokládá manželství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti.

Maurois - Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - idál přizpůsobme tomu, koho milujeme.

Maurois - Nejskutečnější, nejživelnější lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.

Maurois - Není nic důležitějšího pro muže, má-li se z něho stát pravý muž, než přítomnost skutečné ženy, manželky, milenky, přítelkyně.

Maurois - Pokud má člověk, ať muž či žena, jen trochu lepší srdce a jemnější smysly, nemůže přistoupit na žádné manželství.

Maurois - Problémy, které činí manželství nesnadným, vyskytují se i v každém vztahu, který se opakuje.

Maurois - V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost.

Maurois - Vášnivý vztah mění chápání skutečnosti. Příliš zaujatí milenci očekávají od manželství zázračné štěstí a v důsledku toho bývají pak zklamáni.

Maurois - Žena musí mít vznešenou duši a důvěru ve vlastní spokojenost, aby bez skryté zášti snesla pohled na štěstí přítelkyně s mužem, kterým by ona sama chtěla být milována.

Maurois - Ženy nemilujeme proto, co říkají, ale posloucháme, co říkají, když je milujeme.

Mazzini - Muž a žena jsou ony dvě noty, bez nichž struny lidské duše nevydají správný a plný akord.

Menandros - Manželství je zlo, ale nutné.

Meneken - Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je v tom určit, který z nich to bude.

Mikulášek - Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení.

Mill - Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští.

Mill - Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.

Moliére - Ze všeho, co je věčné, láska je nejkratší.

Moliére - I tu nejupovídanější ženu naučí láska mlčet.

Moliére - Je lepší být ženat než mrtev.

Moliére - Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost.

Moliére - Láska znamená pro ženu mnohem víc než pro muže. Pro ni znamená všecko.

Moliére - Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme.

Moliére - Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutávat násilím.

Moliére - Milujeme, abychom milovali - pro nic jiného.

Moliére - Největší ctižádost ženy je vzbudit lásku.

Moliére - Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme.

Montaigne - Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.

Montesquieu - Pakliže nás žena miluje, odpustí nám i naše nedostatky, pokud nás nemiluje, neodpustí nám ani naše přednosti.

Montesquieu - Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí.

Montherlant - Ženy přikládají větší důležitost své kráse než své inteligenci, poněvadž muži bývají mnohdy hloupí, ale zřídka slepí.

Moravia - Nikdy se nestává, aby si dva milenci byli rovni citem a touhou, i když je to ideál, ke kterému všichni lidé směřují, každý vlastním způsobem.

Moreauová - Stáří nechrání před láskou, to láska chrání před stářím.

Munthe - Láska sama má krátký život, stejně jako květina. U muže umírá přirozenou smrtí v manželství, u ženy často trvá až do konce.

Murphy - Jsou jen věci lepší než sex a horší než sex.

Murphy - Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně.

Murphy - Láska je triumf fantazie a představivosti nad inteligencí.

Murphy - Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného.

Murphy - Žena se naučí rozumět muži tak, že přestane poslouchat co říká.

Musset - Když řeknete ženě, že má nejkrásnější oči na světě, hned vás upozorní, že ani nohy nemá ošklivé.

Musset - Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost.

Musset - Pochybujte si jak chcete o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samotné.

Musset - Žena nám odpustí všechno, jen to ne, že ji nechceme.

Myrer - Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci: že je opilý a že je zamilovaný.

Nabokov - Říkejte si co chcete, ale hnací silou života je silné milostné dobrodružství.

Napoleon - Láska má býti požitkem, nikoli mukou.

Napoleon - Sňatek by se neměl povolovat těm, kdo se neznají aspoň šest měsíců.

Naso - Přísahám milenců sám Jupiter se směje.

Naso - Strachu a neklidu plný bývá vždy milostný cit.

Naurois - Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost.

Navarrská - Není na světě muže, který by netoužil projevit svou lásku a zvědět, je-li milován.

Neer - Láska je plamen, který zahřívá, vášeň je požár, který ničí.

Neitzsche - Svést bližního k dobrému mínění a poté tomuto mínění svého bližního nábožně věřit: kdo by se to tomto umění vyrovnal ženám?

Někrasov - Kolik je radostí, když dělíš všechny dojmy své s nejdražší bytostí!

Němcová - Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.

Němcová - Co všechno se nenazývá láskou! A bývají to mýdlové bubliny, které se nejlehčím závanem rozpadají v nic. - Komu však cit pravé lásky jednou vrostl do srdce, ten jej uchová až do smrti; jako jasná jantarová krůpěj, jež nemůže ani vyschnouti, ani vyprahnouti, září taková láska v prsou!

Němcová - Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí.

Němcová - Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý.

Němcová - Neodháněj nikdy lásku do sebe. Je jí tak málo na světě.

Němcová - Při lásce bývá hoře i radost. Jestli jsou milenci šťastni, jiní lidé jim pelyňku přisypou.

Němcová - S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.

Nepil - Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž.

Neruda - Mnohý muž se často zakouká do ženy a přece do ní obyčejně nevidí.

Neruda P. - Dva šťastní milenci neznají smrt a zánik, rodí se, umírají v životě bez přestání, jak sama příroda zůstávají věční.

Nestroy - Každá žena pokládá své jméno, když je vyslovíš ohnivě, za nejkrásnější a nejduchaplnější projev.

Nestroy - Krása pomíjí, blbost je věčná.

Nestroy - Trpělivost - zpropadené slovo! - ve slovníku zamilovaných ho nenajdeš.

Nestroy - Ženatí muži prý žijí déle, ale možná se jim to jenom tak dlouhé zdá.

Nex - Všude je možné zažít něco nového - něco nového a zároveň všedně samozřejmého. Potřebujeme mít kolem sebe mysterium života, aby se zmocnilo našeho všedního dne a udržovalo nás v bdělém údivu. Žíti je obdivovati se!

Nezval - Láska je magická moc, jež křísí věci mrtvé, věci, jež se zdály býti mrtvými, věci, jichž jako by už ani nebylo.

Nietzsche - Co se dělá z lásky, dělá se vždy mimo dobra a zla.

Nietzsche - Člověk má vždycky něco nutnějšího na práci než se oženit.

Nietzsche - Kdyby manželé nežili spolu, byla by dobrá manželství častější.

Nietzsche - Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství dělá nešťastné manželství

Nietzsche - Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.

Nietzsche - V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.

Novalis - Opojení smyslů se má k lásce jako spánek k životu.

Osho - Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas.

Ovidius - Chceš-li být milován, buď pomilováníhodný.

Ovidius - Je to nepatrné, co milencům v cestu se staví.

Ovidius - Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co získal.

Ovidius - Láska je druh války.

Ovidius - Láska je těkavá vždy, přijde a hned je ta tam.

Ovidius - Láska má svůj tábor, v něm každý milovník slouží.

Ovidius - Láska uvěří snadno.

Ovidius - Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit.

Ovidius - Lásku nelze vyléčit žádnou bylinou.

Ovidius - Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky.

Ovidius - Noc a láska a víno, ty nemohou rozumně radit.

Palacký - Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.

Parker - Láska je jako rtuť na dlani. Nechte ji otevřenou a ona zůstane. Zkuste však na ni sáhnout - a ona zmizí.

Pascal - Má žena mě tak miluje, že mi někdy dokonce i rozumí.

Pascal - Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí.

Pascal - Srdce má své důvody, které rozum nemá.

Paul - Deset polibků se zapomene snadněji než jeden.

Paul - Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.

Paul - Manželství nebývá šťastné z lásky, nýbrž z rozumu.

Paul - Smyslnost je u žen více spřízněna s láskou než u mužů.

Paul - V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.

Paul - V lásce žádáme city, v manželství ovládání citů a rozum.

Paul - Ženy mají mnoho sil, aby vzbudily lásku, ale málo sil, aby se jí vyvarovaly.

Pavese - Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.

Petrarca - Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.

Petrarca - Jen malou láskou plá, kdo vyslovit ji může.

Pitigrili - Kdybychom čekali celý život na setkání s ideálním chlapcem, strávily bychom celý život v čekárně.

Platón - Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.

Platón - Láska je touha po nesmrtelnosti.

Platón - Milující ztrácí jemnost pohledu na předmět své lásky.

Plautus - Hněv milujících je obnova lásky.

Plautus - Zamilovaní jsou blázni.

Poe - Byl jsem dítě a ona byla dítě, v tom přímořském království. Ale milovali jsme se láskou větší, než jen láskou - já a má Annabel Lee.

Poitiersová - Léta, který si žena ubírá, nepřijdou nazmar. Přidává je svým přítelkyním.

Polívka - Rozejdi se dokud máš s kým.

Pope - Žena zachází s muži jako šachista s figurkami: šáhne na jednu, ale zrak již upírá na druhou - možná s ní udělá lepší tah.

Propertius - Pravá láska nezná míru

Propertius - V lásce nás vedou oči.

Propertius - Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast.

Proust - Čekáme-li, trpíme nepřítomností toho, po němž toužíme tak velice, že nemůžeme snésti přítomnost někoho jiného.

Proust - Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie.

Pujmanová - Láska je nejhlubší poznání

Radovič - Neběhejte za ženami, abyste se nesrazili s těmi, kteří od nich prchají.

Rainwater - Láska zmizí, když začneme srovnávat.

Raiwater - Žádná pojišťovna na světě vám nepojistí trvalost lásky.

Reinhart - Ideální žena, jak si ji muž představuje: dáma v salonu, kuchta v kuchyni a koketa v ložnici. Většina mužů ovšem dostane opak: dámu v kuchyni, kuchtu v ložnici a koketu v salonu.

Remarque - Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.

Remarque - Kdo v lásce nevěří na zázraky, ten je ztracen.

Remarque - Láska není kupec, aby měla obavy z návratnosti svých investic.

Remarque - Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá.

Remarque - Žena, po které touží někdo jiný, hned stoupne v ceně.

Renč - Člověk a květina? Potřeba něhy a lítostný pocit pomíjivosti krásy.

Rodin - Nemohu pochopit, že jsem ve dvaceti mohl ženami opovrhovat - a v sedmdesáti být jimi okouzlen.

Rochefoucauld - Existují manželství dobrá, neexistují manželství rozkošná.

Rochefoucauld - Je mnoho prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý.

Rochefoucauld - Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií.

Rochefoucauld - Jestliže se milenci nenudí, je to proto, že mluví jen o sobě.

Rochefoucauld - Láska jako oheň nemůže existovat bez ustavičného pohybu a umírá, jakmile přestane doufat a bát se.

Rochefoucauld - Mnoho je prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý.

Rochefoucauld - Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme.

Rochefoucauld - Proto tak málo žen zná přátelství, že se jim zdá suchopárné, když poznaly lásku.

Rochefoucauld - Rozumný muž může být zamilován jako blázen, ale ne jako hlupák.

Rochefoucauld - S opravdovou láskou je to jako s duchy, každý o nich mluví, ale kdo je viděl?

Rochefoucauld - Se skutečnou láskou je to jako s duchy. Každý o nich mluví, ale kdo je viděl?

Rochefoucauld - Těžko lze milovat někoho, koho si nevážíme - a není o nic snazší milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe.

Rochefoucauld - V žárlivosti je víc sebelásky než lásky.

Rochefoucauld - Žárlivost se rodí s láskou, ale ne vždy s ní umírá.

Rojas - Nic není pro zamilované příznačnější než netrpělivost. Každé otálení je pro ně utrpěním. Žádné zdržení se jim nelíbí. Chtěli by jedním rázem uskutečnit své záměry.

Rolland - Beru si Tě takového, jaký jsi. Beru si Tě s Tvými požadavky, s Tvými chybami a s celým Tvým životním zákonem. Jsi to, co jsi. A tak Tě i miluji.

Rolland - Dávat své srdce lásce, své rty milenci, to je dávat oči světlu: to neznamená dávat, ale přijímat.

Rolland - Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit.

Rolland - K čemu jsou krásné věci, nemůžeme-li je vidět milovanýma očima? Co dělat s krásou, ba i s radostí, neokoušíme-li je v srdci druhého?

Rolland - Láska nás nesmí zdržovat, nesmí nás uzavírat s sebou do nehybné sladkosti jediné myšlenky. Krásná láska může trvat celý život, ale nevyplní ho cele.

Rolland - Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala.

Rolland - Odřekni se života, logiky, světa, prostě všeho - jen lásky ne.

Rolland - Směšný požadavek muže! Chce ženu; ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru!

Rolland - Spojení dvou bytostí nesmí se stát vzájemným ukováním. Musí být dvojitým rozkvětem.

Rolland - V lásce jako v umění se nesmí číst to, co o tom řekli druzí.

Rolland - Vše, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti.

Rolland - Žena, má-li duši urozenou, dá často přednost tomu, koho miluje méně, ale koho může ochraňovat, před tím, koho miluje více, ale který ji může postrádat.

Rostand - Ženská duše stále potřebuje milovat a být milována.

Rowlandová - Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.

Rowlandová - Manžel je to, co zbude z milence, když je z něj vytažen nerv.

Rowlandová - Manželství je památka na lásku.

Rowlandová - Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední.

Ruskin - Až když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.

Ruskin - Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.

Russel - Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti.

Russel - Když se do lásky míchá majetek, ztrácí svou životodárnou moc a stravuje osobnost.

Růžička - Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám.

Řezáč - Noci milenců se sobě podobají, a zatímco objetí ukolébávají ženy k spánku, působí na muže často jako dráždidlo a ponoukají jejich mysl k překotné činnosti.

Sádí - Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchá.

Sádí - Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchá.

Samus - Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu.

Sandová - Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.

Sandová - Největší předností několika mužů je jejich manželka.

Saroyan - Žádná dívka, jakkoli krásná či inteligentní, naivní či obyčejná, neodolá muži, v němž se vidí rozjásaně zbožňována.

Seifert - Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná.

Seifert - Všechno tu na světě již bylo, nic není nového, ale běda milencům, kteří nedovedou v každém polibku objevit nový květ.

Seneca - Co je krásnějšího než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě?

Seneca - UT AMERIS, AMA! - Abys byl milován, miluj!

Seneca - Žena buď miluje nebo nenávidí. Třetí možnost nezná.

Shakespeare - Bohatý cit je chudý na slova, nemá se krášlit, sám je krásný dost.

Shakespeare - Čas ubíhá různě, podle toho s kým.

Shakespeare - Čím víc lásky dávám, tím víc jí mám.

Shakespeare - Dobré srdce ženy, ne pěkná tvář upoutá mou lásku.

Shakespeare - Dobře se pověsit vyloučí možnost špatně se oženit.

Shakespeare - Láska je jako děcko, jež touží po všem, co má na očích.

Shakespeare - Lépe být dobře oběšen než špatně ženat.

Shakespeare - Má tolik tváří láska, že vlastně není nic než karneval.

Shakespeare - Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má cenu.

Shakespeare - Mnohem lepší je žít bez štěstí než bez lásky.

Shakespeare - Nemoc je nakažlivá, kéž by byla i láska.

Shakespeare - Ó, jak jsi mocná, lásko! Skrz tebe hovado si vede jako člověk a člověk jako hovado. Taky labuť jsi dělal, Jupitere, když jsi za Lédou chodil. Ó, všemohoucí lásko, vždyť jsi boda div ne v husu proměnila! Nejprve z tebe hříšné choutky udělaly býčka, Jupitere, a potom drůbež. Když už i bohové jsou tak chytlaví, co mají dělat ubozí lidě?

Shakespeare - Pochybuj o ohni hvězd; pochybuj o pouti slunce; pochybuj o pravdivosti pravdy; ale nikdy nepochybuj o mé lásce.

Shakespeare - Říkají-li dívky skromně "ne", přejí si, aby to bylo chápáno jako "ano".

Shakespeare - Svatba je věc mravopočestná a starosvětsky usedlá jako menuet.

Shakespeare - Ti, na nichž láska není vidět, nemilují.

Shakespeare - Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.

Shakespeare - Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybí, kdo otálí, i ten, kdo cválá.

Shaw - Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.

Shaw - Jediný talent muže spočívá v tom, že umí opravdu milovat. Ovšem - ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.

Shaw - Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku.

Shaw - Manželství není loterie. V loterii se totiž někdy vyhrává.

Shaw - Ženatý muž může dělat co chce, když jeho žena nic nenamítá.

Shaw - Ženy si pořád vybírají muže, nikdy si nedají pokoj. Vejdou do místnosti, a když je tam pět mužů, začne jim mozek hned pracovat jako počítač. A klasifikují: výběr, druhá jakost, přijatelná partie, uvidím, nepřichází v úvahu.

Shelley - Běžné činy dělá krásnými láska.

Shelley - Láska se rodí z okouzlení a krásny. Umírá, jakmile je utlačována. Je nejčistší a nejdokonalejší tehdy, když její účastníci žijí v důvěřivé a bezvýhradné rovnosti.

Sheridan - Největším břemenem na světě je bytost, kterou jsme přestali milovat.

Sheridan - Ze všech břemen na světě je nejtěžší bytost, kterou jsme přestali milovat.

Scheinpflugová - I nešťastná láska je krásná, je-li oboustranná.

Schiller - Kdyby člověk miloval všechny lidi, nosil by v sobě celý svět.

Schiller - Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji.

Schopenhauer - Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a na polovinu omezit svoje práva.

Smetana - V každé době věrni zůstaneme sobě...

Smetana - V každé době věrni zůstaňme sobě...

Sofokles - Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď ji tak, jako bys ji miloval.

Sofokles - Ode všech těžkostí a bolů života nás osvobozuje jediné slovo: to slovo je láska.

Sokrates - Jenom se žeň, beze všeho. Dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou,zůstaneš filozofem

Staelová - Láska je malá epizoda v životě muže, ale celá historie v životě ženy.

Stendhal - Co nám udělá stáří, když jsme dva?

Stendhal - Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej.

Stendhal - Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto stejně na světě.

Stendhal - Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako šťastné náhodě.

Stendhal - Lásce lze zabránit jenom v jejích začátcích.

Stendhal - Láska je jediná vášeň, která se platí mincemi, jež si razí sama.

Stendhal - Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

Stendhal - Láska nezná stáří.

Stendhal - Mezi lidmi je možná tolik způsobů cítění jako způsobů vidění.

Stendhal - Milovat, toť rozkoš dívat se, dotýkat se, vnímat všemi smysly z blízkosti co možná největší milovanou osobu, která nás také miluje.

Stendhal - Muž, opravdu rozechvěný, říká rozkošné věci, aniž má o tom zdání; hovoří jazykem, který nezná.

Stendhal - Na muže, kteří nejsou sto milovat vášnivou láskou, působí krása nejživěji; přinejmenším je to nejsilnější dojem, za který mohou ženám děkovat.

Stendhal - Nechte ho do zítřka přemýšlet a uvidíte, s čím se shledáte!

Stendhal - Nejnebezpečnějšími soky jsou právě nejodlišnější mužové.

Stendhal - Není třeba pouze nechovat důvěru, nýbrž je nutno mít přímo nechuť k nedůvěře... odhodlanou vzdornost proti náhodám života.

Stendhal - Neobyčejně krásné ženy udivují druhý den méně.