Květen

 • Jestliže v Máji neprší, tehdy to Červen převrší.
 • Když se ozve v Máji hrom, chyť kámen anebo strom.
 • Když se v máji blýská, to si sedlák výská.
 • Když v máji kvete hodně bílý bez, prohnou se větve ovocem.
 • Který roj se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, Červnové vyrojení nestojí za zvonění.
 • Máj-li déšť nedá, červen se předá.
 • Studený máj, v stodole ráj.
 • Suchý březen, mokrý Máj, bude humno jako ráj.
 • V máji nemá oschnout pastýřovi hůl.

1. květen
 • Filipa Jakuba mráz, to obilí plný klas.
 • Prší-li na prvního máje, bývá málo žita a sena.
 • Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude dobrá úroda.
 • Prvního máje mráz, obilí plný klas.
 • Prvního máje půjdem do háje.

3. květen
 • Svatý kříž - ovcí stříž.

4. květen
 • Je-li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů.
 • Svatý Florián si může ještě nasadit sněhový klobouk.

8. květen
 • Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.

11. květen
 • Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.

12. - 14. květen
 • Pan Serboni pálí stromy (Pan-krác, Ser-vác, Boni-fác)
 • Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.
 • Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

15. květen
 • Déšť svaté Žofie švestky ubije.

16. květen
 • Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

25. květen
 • Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz.
 • Když květe bez, ať i víno květe.
 • Na Urbana pěkný, teplý den, bude suchý červenec i srpen.
 • Na Urbanův den pospěš síti len.
 • Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.
 • Urban bývá studený pán.