Láska a manželství

Anglické - Kde není lásky, vynikne každá chyba.

Anglické - Ke sňatku potřebuješ víc než jen čtyři bosé nohy v posteli.

Anglické - Manželku musím vyhledat ve všední den, ne v neděli.

Anglické - Miluj mne málo, miluj mne dlouho.

Anglické - Mluvit o lásce znamená rozněcovat ji.

Arabské - Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, kdo je uvnitř, chce ven.

Arabské - Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje.

Arabské - Zrcadlo lásky je slepé.

Arménské - Prohlédni si matku a vezmi si dceru.

Arménské - Srdce není ubrus! Před každým je neprostírej!

České - Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu.

České - Kdo nezakusil lásky žal, ten pravé lásky nepoznal.

České - První předchůdcové v lásce jsou oči.

České - Samota člověku nesluší.

Čínské - Manželé, kteří se milují, řeknou si tisíc věcí, aniž promluví.

Čínské - Sto mužů dokáže vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov.

Dánské - Kdo se svatbou pospíchá, bude mít dost času, aby toho litoval.

Ev. sv. Jana - Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Francouzské - Sedmi let je třeba, aby se vrátil první rok manželství.

Francouzské - Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce.

Francouzské - Ženy dávají přednost mužům, kteří je dobývají, přesto, že jim nerozumějí, před těmi, kteří jim rozumějí, ale nedobývají je.

Indické - Když se kára a buvol shodnou, nezáleží na tom, jaká je cesta.

Italské - Manželství je dobré pro nápaditého.

Italské - Do žen a do melounů se nevidí.

Italské - Manželství a makaróny chutnají jen za tepla.

Italské - Za dotěru se vdej a už ti dá svatý pokoj.

Japonské - Jednou rukou nezatleskáš, jedním křídlem nepoletíš.

Japonské - Láska tichošlápka kovaříčka je mnohem vášnivější než láska rozeřvané cikády.

Kniha proroka Izajáše - Ukáži ti svoji stálou lásku a milost a udělám tě navždy mým.

Latinské - Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje.

Německé - Adam musí mít Evu, aby jí předvedl, co dokázal.

Německé - Člověk, který miluje z celého srdce se stejnou měrou bojí, že svou lásku ztratí.

Německé - Když vejde bída do domu, láska vyletí oknem.

Německé - Láska je znovunarození.

Německé - Manželství je nebe a peklo.

Německé - U stolu a v posteli nesmí být člověk blbý.

Nizozemské - Není pořád májový večer.

Norské - Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho!

Perské - Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co sis nepřinesl s sebou.

Píseň písní - Časně zrána půjdeme do vinic, pohledíme, zda pučí vinná réva, zda její květ se rozvil, zda rozkvetly granátové stromy. Tam tě zahrnu laskáním.

Píseň písní - Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždy lepší je tvé laskání než víno.

Polynéské - Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou; Chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou; Chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou.

Rotterdamský erasmus - Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti; čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.

Rotterdamský erasmus - Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět.

Rotterdamský erasmus - V manželství je nutné chyby znát, nikoli nenávidět.

Řecké - Milující srdce je vždycky mladé.

Staroindické - Jediný lék proti lásce: obout silné ponožky a bez přestání v nich chodit a chodit, až se obě prodřou na patách. Láska je v té době již pryč.

Starokorejská lyrika - V jezeru Čongang prý je od hladiny průhledné ke dnu velká hlubina. A pták, jenž hrudí vodu prolíná, není v ní vnořen ani z poloviny. Mne jenom jedna hloubka uchvátila, a ta je v tobě, moje milá.

Sumerské - Lze počít bez milování? Lze ztloustnout bez jídla?

Sumerské - Žena je budoucnost muže.

Španělské - Kdo se bere z lásky, bude žít v žalu.

Španělské - Manželství je dobré pro dobré.

Španělské - Nabídnout přátelství zamilovanému je jako darovat chléb žíznivému.

Tatarské - Krásy je potřebí na svatbě, rozumu každý den.

Tibetské - Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy.

Turecké - Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.

Vietnamské - V lásce i devět je deset.

Vietnamské - Žena a muž jsou jako hůlky na jídlo: vždy mají být v páru.

Východní moudrost - Kdyby na světě panoval jen rozum a neexistovaly vášně, nastal by konec světa.