Stánky

U stánků na levnou krásu
postávaj a smějou se času
s cigaretou a holkou, co nemá kam jít.
Skleniček pár a pár tahů z trávy,
uteče den jak večerní zprávy
neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.


Jen zahlídli svět, maj´ na duši vrásky,
tak málo je, málo je lásky,
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.


U stánků na levnou krásu
postávaj a ze slov a hlasů poznávám,
jak málo jsme jim stačili dát.


Jen zahlídli svět, maj´ na duši vrásky,
tak málo je, málo je lásky,
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.


Jen zahlídli svět, maj´ na duši vrásky,
tak málo je, málo je lásky,
ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.