Písnička česká

Ty naše písničky, jsou jak ty perličky,
na šňůrce navlečené.
Kolik je krásy v nich a je to velký hřích,
že jsou tak opuštěné.


Ta naše písnička česká,
ta je tak hezká, tak hezká,
tak jako na louce kytička,
vyrostla ta naše písnička.
Až se ta písnička ztratí,
pak už nic nebudem mít,
jestli nám zahyne,
všechno s ní pomine,
potom už nebudem žít.


Zpívejte lidičky, ty naše písničky,
písničky z Moravy, z Čech,
ta naše písnička, je sice prostičká,
ale je nejhezčí z všech.