Modlitba

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou.
Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide navrátí.


S oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil jak květy mráz, jak květy mráz.


Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou.
Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide navrátí.