Náměšť

Krásný je vzduch, krásnější je moře.
Krásný je vzduch, krásnější je moře.
Co je nejkrásnější, co je nekrásnější? Usměvavé tváře.
Co je nejkrásnější, co je nekrásnější? Usměvavé tváře.


Pevný je stůl, pevnější je hora.
Pevný je stůl, pevnější je hora.
Co je nejpevnější, co je nejpevnější? Ta člověčí víra.
Co je nejpevnější, co je nejpevnější? Ta člověčí víra.


Pustá je poušť i nebeské dálky.
Pustá je poušť i nebeské dálky.
Co je nejpustější, co je nejpustější? Žít život bez lásky.
Co je nejpustější, co je nejpustější? Žít život bez lásky.


Mocná je zbraň, mocnější je právo.
Mocná je zbraň, mocnější je právo.
Co je nejmocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo.
Co je nejmocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo.


Velká je zem, šplouchá na ní voda.
Velká je zem, šplouchá na ní voda.
Co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda.
Co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda.