Elektrický valčík

Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou,
hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou.
Nebylo to posvícení, nebyla to neděle,
V naší obci mezi kopci plnily se korbele.


Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud
střídavý, střídavý, silný elektrický proud,
střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud.


Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno:
"Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno."
Budeme žít jako v Praze, všude samé vedení,
jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedle ní.


Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud
střídavý, střídavý, silný elektrický proud,
střídavý, střídavý, zkrátka elektrický proud.