Hry vodní

Bláznivé závody

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: deštník, vajíčka

Doba trvání: 20 minut

Běžné závody v plavání na určitou vzdálenost můžeme vhodně vylepšit, např. tím, že závodníci musí plavat s otevřeným deštníkem, s čerstvým vajíčkem a pod.

Jezdci

Počet hráčů: libovolný, sudý počet

Pomůcky: plavky

Doba trvání: 30 minut

Hráči utvoří dvě skupiny. Každá skupina se rozdělí na "koně" a "jezdce". Jezdci se posadí koním a záda. Na znamení se snaží jezdci jedné skupiny shodit do vody jezdce druhé skupiny. Jezdec, který spadne do vody, vypadá ze hry. Hraje se ve vodě po pás.

Kurýr

Počet hráčů: libovolný počet

Pomůcky: papír a tužku, nebo svíčku a zápalky

Doba trvání: 40 minut

Hraje se ve vodě nad prsa. Hráči se postaví do vody v řadě. Asi třicet metrů od nich se postaví rozhodčí. Na jeho znamení hráči, z nichž každý drží v ruce lístek s napsanou zprávou, plavou k rozhodčímu. Vítězí ten, který rychleji předá vedoucímu suchý lístek. Tento závod lze obměňovat. Soutěžící např. plavou přes řeku se svíčkou a zápalkami a mají za úkol na druhém břehu svíčku zapálit, přepravují přes vodu vajíčko na lžíci atp.

Lanová lávka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: dvě lana

Doba trvání: 30 minut

Nad vodním tokem natáhneme dvě horolezecká lana tak, aby jedno lano tvořilo základnu pro nohy a druhého se účastníci mohli přidržovat. Jde tedy o přesun nad vodou pomocí dvou lan. Od závodníků to vyžaduje jisté zkušenosti a trochu zručnosti, ale převážnou dávku odvahy. Protože je lano nestabilní, mnozí účastníci nevydrží až do konce a skončí ve vodě. Používá se ve vojenském výcviku a v některých méně šetrných hrách, jako je Finská stezka a podobně. Pokud je nataženo pouze jedno horolezecké lano, lze při trati delší než 10 m očekávat pád 90% absolventů hříčky.

Lodní hokej

Počet hráčů: dvě šestičlenná družstva

Pomůcky: dvě lodě, míč, dvě dvoumetrová prkna

Doba trvání: dvakrát patnáct minut

Rozdělíme se do dvou mužstev. Na protilehlých březích řeky, nebo rybníka vytyčíme přístavy v šířce asi 10 metrů. Pak se mužstva rozdělí do lodí a přejedou do svých přístavů. Když rozhodčí vyhodí míč, osádky vyplují. Na každé lodi (kánoi, pramici) klečí na přídi hráč s dvoumetrovým prknem v ruce. Když se loď dostane k míči na dosah, může míč prknem popohnat, odrazit, nebo podebrat a vyhodit do výšky. Obě strany se snaží dopravit míč do přístavu soupeřů. Jak se tam míč dotkne břehu, znamená to branku. Po obdržení branky se lodě útočícího mužstva stáhnou do středu vodní plochy a mužstvo, které branku obdrželo, vyjíždí k útoku ze svého přístaviště.

Lov na kachny

Počet hráčů: sudý počet

Pomůcky: míček

Doba trvání: 30 minut

Hráči se rozdělí do dvou skupin. Hraje se ve vodě po prsa. Jedna skupina představuje kachny a druhá lovce. Lovci si přehazují jeden či více míčků a snaží jimi zasáhnout kachny. Nejlépe je, když kachny stojí ve vodě uprostřed velkého kruhu lovců. Kachny mohou uniknout zásahu tím, že se potopí. Zasažená kachna je vyřazena ze hry. Vítězí skupina, jež ve stanovené době uloví více kachen.

Odrážená

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: míč

Doba trvání: 60 minut

Hráči se postaví ve vodě (po pás až po prsa) do kruhu a jeden či dva z nich se postaví doprostřed kruhu. Úkolem hráče je zachytit míč, který ostatní hráči přehazují mezi sebou. Když střední zachytí míč, vystřídá se s tím, jenž míč hodil.

Ponorka

Počet hráčů: sudý počet hráčů

Pomůcky: plavky

Doba trvání: 30 minut

Jeden hráč stojí ve vodě po prsa. Druhý se ponoří, chytí stojícího za nohy a snaží se jej tahem porazit. První nesmí ponořeného chytat ani držet. Ponořený (ponorka) má možnost vynořit se kdykoliv nad hladinu a nadechnout se. Ponorka může úspěšně splnit tento úkol při vhodně zvolené strategii, zejména když prudce zaútočí na soupeřova kolena.

Přetahování

Počet hráčů: libovolné posádky

Pomůcky: libovolná plavidla, lano (4-6 m dlouhé), kapesník

Doba trvání: 30 minut

Plavidla soutěžících spojíme lanem. Lano označíme značkou (kapesníkem). Na daný povel se posádka plavidla snaží pádlováním nebo bidlováním, či jen za pomocí rukou přetáhnout druhé plavidlo o určenou vzdálenost.

Souboj

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: tyč, hadr, igelit, kmen či kláda

Doba trvání: 20 minut

Na plovoucí kmen či kládu se proti sobě posadí dva soupeři. Kmen musí být alespoň 5 metrů dlouhý. Každý z nich má v rukou tyč, jejíž konec je obalen hadrem a zabalen do igelitu, aby tak rychle nenasákly vodou. Na znamení se snaží jeden druhého srazit do vody, nebo vyrazit soupeři tyč z rukou.

Soutěž všestrannosti

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: podle úkolů

Doba trvání: 60 minut

Soutěžícím jsou uloženy určité úkoly a hodnotí se jejich nejrychlejší a nejpřesnější provedení. Příklady: - přeplavat určitou vzdálenost k lodi, nasednout, proplout určitý úsek - přeplout na druhý břeh s vejcem, nádobou a zápalkami, tam rozdělat oheň, uvařit vajíčko na tvrdo a vrátit se zpět - přeplavat určitý úsek libovolným nebo přesně zadaným způsobem se zapálenou svíčkou - plavat poslepu ke zvukovému cíli nebo podle navádění spoluhráče atd.

Vodní bitva

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: igelitové sáčky

Doba trvání: 45 minut

Hráči se rozdělí do družstev a připraví si předem (během vy- mezené doby) střelivo. Mohou to být drny, igelitové sáčky s vo- dou, míče, molitanové houby atd. Na povel posádky nastupují na své plavidla a snaží se soupeřící posádky srazit do vody, zahnat na útěk, případně ukořistit vlajku.

Vodní souboj

Počet hráčů: dvě posádky

Pomůcky: dvě lodi

Doba trvání: 45 minut

Dvě lodi s osádkami vyplují proti sobě. Na každé z nich je veslař a bojovník. Bojovník je vyzbrojen hrncem nebo jinou nádobou a snaží se nalít do soupeřovy lodi tolik vody, aby se potopila. Je však zakázáno soupeřovu loď držet, dotýkat se jí, nebo ji naklánět či převracet.

Vodní volejbal

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: bójky, provázek, míč

Doba trvání: 120 minut

Hraje se podle stejných pravidel a stejným způsobem jako na suchu. Hráči stojí ve vodě po prsa. Prostor hry (hřiště) se vymezí bójkami (plovoucí láhve ukotvené provázkem na kámen). Síť nahradí provázek natažený mezi dvěma tyčemi zatlučenými do vody ve výši asi l m nad hladinou.

Zátah

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: plavky

Doba trvání: 60 minut

Hráči se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina jsou rybáři a druhá rybky. Rybáři jsou rozptýleni ve stanoveném úseku ve vodě a snaží se zabránit rybkám proplout mezi nimi. Proplouvající hráči se vyhýbají zápasu s obránci. Jsou-li napadeni, smějí se vyprostit z uchopení a plavat dál. Rybáři usilují o potopení soupeře. Kdo je potopen, nesmí ve hře pokračovat. Kolo končí vždy po l minutě a skupiny si vymění role. Vítězí ta skupina, z níž větší počet hrajících doplave k určité metě.