Hry na kdykoli (N - Ž)

Na dřevo – nosa

Počet hráčů: kolik se vejde okolo stolu

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hraje se kolem stolu a to tak, aby všichni viděli na toho, kdo hru vede. Ten říká střídavě: "Dřevo, nos, nos, dřevo," atd. Na slovo nos se všichni musí chytit za nos, na slovo dřevo musí položit ruce na stůl. Dělají to vždy oběma rukama, aby se zamezilo švindlování a hádkám. Vedoucí se snaží hráče splést tím, že říká třeba "dřevo", ale sám se chytí za nos a naopak. Kdo se dá nachytat, vypadne ze hry. Vypadává také hráč, který zvedá ruce dřív, než zazní další povel.

Na korektory

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro každého stejný text

Doba trvání: do 15 minut

Hráčům předložíme stejný text, třeba nějaký starý oběžník nebo noviny. Jejich úkolem je vyškrtat určité písmeno, nebo jedno písmeno škrtat a jiné podtrhovat nebo uzavírat do kroužku. Pracuje se po určitou dobu asi 2-3 minuty. Hodnotí se přesnost a rychlost, která je dána počtem škrtů za minutu, přesnost pak počtem chyb. Násobíme-li dobu, po kterou hráči pracovali (v minutách nebo ve vteřinách), počtem chyb, dostaneme u každého hráče výsledek. Čím menší číslo, tím lepší výsledek.

Na pana Nováka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek

Doba trvání: do 15 minut

Hrající vytvoří kruh, zvolí pana Nováka, jemuž zaváží oči. Ten se postaví do středu kruhu a řekne:"Teď!" Kruh hráčů se začne pohybovat, což činí až do chvíle, kdy střední zavolá: "Stát!" Kruh se zastaví, střední ukáže na některého hráče. Označený hráč musí říct: "Dobrý den, pane Novák." Hlas může ovšem libovolně měnit. Jestliže pan Novák uhodne, kdo to je, vymění si místa. Neuhodne-li, zkouší to znovu, dokud neuspěje.

Na pěvce

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Jeden z hrajících začne zpívat známou píseň tak, že smí zazpívat pouze tři slova. Potom pokračuje vedle sedící hráč rovněž třemi slovy. Tak hra pokračuje, až se vystřídají všichni hrající. Musí se dávat dobrý pozor nejen na text a melodii, ale také, aby se dodržel počet slov. Kdo se splete, vypadává ze hry. Vítězí ten, kdo zůstal poslední. Hru lze obměnit tím, že místo na pěvce se hraje na básníka. Hodí se k tomu nejlépe některé známé básně, jako Vodník či další povinné básničky ze školy.

Na postřeh

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: drobný předmět dle vlastního výběru

Doba trvání: do 20 minut

Ten, kdo hru povede, si připraví nějaký drobný předmět, který si ostatní dobře prohlédnou. Potom se vzdálí a vedoucí předmět schová tak, aby ho bylo sice vidět, ale ne na první pohled. Hráči pak zase přijdou a věc hledají, ale jen očima, nesmí na nic sahat, shýbat se, na nic vystupovat. Kdo hledanou věc uvidí, oznámí to nenápadně vedoucímu. Když všichni nebo alespoň většina předmět nalezla, oznámí vedoucímu pořadí, v jakém hráči předmět nalezli.

Na přísloví

Počet hráčů: libovolný (dvě skupiny)

Pomůcky: dva větší papíry, dvě tužky

Doba trvání: do 1 hodiny

Hráči se rozdělí do dvou skupin. Skupiny se soustředí tak, aby se navzájem nerušily. Každá skupina dostane větší list papíru a tužku. Vedoucí hry si sedne mezi obě skupiny a připraví si dostatečnou zásobu přísloví. Po zahájení hry vyšlou obě skupiny k vedoucímu po jednom hráči, který jim pošeptá nebo dá přečíst stejné přísloví. Oba zástupci se pak rychle vrátí ke svým spoluhráčům, chopí se tužky a pokoušejí se co nejrychleji a co nejvýstižnějším způsobem přísloví nakreslit. Spoluhráči přihlížejí a snaží se uhodnout, o jaké přísloví jde. Kreslící ovšem nesmí žádným způsobem napovídat smí se jen a jen kreslit, nikoliv psát (ani číslice). Hrát se musí v naprosté tichosti. Ten, kdo si myslí, že už ví, o jaké přísloví jde, běží k vedoucímu a pošeptá mu je. Když se mýlil, vrací se zpátky ke skupině. Pokud hádal správně, vedoucí mu pošeptá další přísloví a nyní musí kreslit on. Takto hra pokračuje, až se vyčerpají všechna přísloví (nemá jich být méně než 5). Ta skupina, která je dřív hotova, získává bod. Může se pak hrát libovolný počet kol s dalšími pěticemi přísloví. Vítezí skupina, která získá největší počet bodů.

Na slepého macíka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek

Doba trvání: 40 minut

Hráči si stoupnou do řady. Slepý macík má zavázané oči a stojí asi tři kroky před ostatními. Jeden hráč k němu potichu přijde, zatahá ho za nos a v tom okamžiku začne Macík počítat do deseti (hráč se mezitím vrátí do řady). Potom Macík sundá šátek, vezme za ucho hráče, který je podezřelý, obejde s ním řadu a postaví se i s ním na své místo. Je-li to pravda, ten, kdo ho zatahal za nos, stává se Macíkem. Pokud se Macík spletl, vezme ho hráč za ucho, obejde s ním řadu a vrátí se na své místo. Macík je tedy Macíkem i v příští hře.

Na smolaře

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: podle libosti hráčů

Jeden z hráčů vysloví nějaké písmeno. Jeho soused přidá další, ovšem jen takové, aby obě písmena dávala začátek nějakého slova. Následující hráči jmenují další písmena a to to tak, že každý, přidá-li své písmeno, musí mít na mysli určité slovo, které z dosud vyslovených písmen může vzniknout. Kdo řekne písmeno, jímž je ukončeno slovo (ovšem pouze podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla), píše nebo počítá si trestné písmeno. První je S, druhé je M atd. až do slova SMOLAŘ. Kdo se první stává smolařem, vypadává ze hry. Zvítězí ten, kdo má ve finálovém utkání posledních dvou hráčů nejméně trestných bodů-písmen. Trestné body se zapisují i v případě, že se nedá pokračovat v tvorbě slova. Třeba k písmenům Ž, Á, B připojí Z. Ten, který po něm přichází na řadu, se jej může zeptat, jaké slovo měl na mysli. Nedokáže-li ten, který Z navrhl, říci slovo začínající na ŽÁBZ (což věru asi nedokáže!), píše si trestný bod-písmeno. Jeho soused pak začíná nové kolo libovolným písmenem. Trestný bod dostává i ten, kdo se ptá předchozího hráče, co měl na mysli, ale dostane správnou odpověď. Například ptá-li se hráče, který k písmenům Ž, Á, B připojil R, co tím myslel, a ten mu odpoví ŽÁBRY.

Na statku

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 15 minut

Hráči se domluví, kdo bude představovat jaké domácí užitkové zvíře. Zvolený vypravěč pak vypráví smyšlený příběh nebo pohádku, v níž vystupují jako hrdinové různá zvířata. Kdykoliv se vypravěč zmíní o některém druhu zvířete, které je přiděleno mezi hráče, musí hráč, jenž je představuje, vážně a pokud možno věrně napodobit jeho hlas. Řekne-li vypravěč slovo dvůr, statek, náves, humna atp., musí se ozvat všichni, každý za své zvíře. Kdo se splete, má trestný bod.

Na vítr

Počet hráčů: libovolný, skupiny

Pomůcky: svíčky, sirky, pro skupinu šátek

Doba trvání: do 30 minut

Hraje se kdekoliv, místnost je ale vhodnější. Na stůl, špalek nebo kámen se postaví zapálená svíčka. Hráči se rozdělí do dvou nebo více skupin. První hráč se postaví ke svíčce a zaváží se mu oči. Pak musí udělat tři kroky zpět, třikrát se otočit a postoupit třemi kroky ke svíčce. Pak se pokusí svíčku sfouknout. Podaří-li se mu to, získává bod, pokud ne, sundavá si šátek a vrací se do své skupiny. Nastupuje první závodník druhé skupiny a hra pokračuje tak dlouho, až se všichni vystřídají. Vyhrává samozřejmě skupina, jejíž členové získali nejvíc bodů.

Nejdelší a nejkratší

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužky a papír

Doba trvání: 30 minut

Všichni hráči píší v časovém limitu co nejvíce nejkratších a nejdelších slov. Za nejkratší slovo lze získat jeden bod, za nejdelší slovo čtyři body. Nejdelší slovo musí mít 5 a více slabik. Nejkratší slova jsou všechna jednoslabičná.

Němý orchestr

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 15 minut

Hru vede dirigent. Každý z hráčů si vybere hudební nástroj, na který bude hrát. Dirigent se postaví před orchestr, udá takt a diriguje. Hráči napodobují pouze posunky (pantomimicky) hru na svůj hudební nástroj a dirigent je snaží směšnými pohyby a vtipnými poznámkami rozesmát. To však pravidla hry nedovolují, takže kdo se rozesměje nebo promluví, vypadne ze hry. Vítězí ten, kdo zachová vážnost po celou skladbu a při další skladbě se stává dirigentem.

Obchodní zástupci

Počet hráčů: libovolný, raději menší

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hrající sedí např. kolem stolu. Určí se některé písmeno, třeba "A". Všichni musí postupně říci, jak se jmenují, odkud přicházejí a co prodávají. Každý tento údaj musí začínat určeným písmenem. V naší ukázce je to typ A. Tedy: "Jmenuji se Antonín, přicházím z Arábie, prodávám angrešt". Tak se postupně všichni vystřídají. Kdo neví, co říci, nebo řekne něco, co už před ním někdo uvedl, vypadává ze hry. Při každém písmenu změňte pořadí, v němž hrající odpovídají, protože čím později kdo odpovídá, tím je jeho úkol nesnadnější.

Optimisté a pesimisté

Počet hráčů: libovolný, do 30

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 1-2 hodiny

Hrají dvě družstva nebo i dva jednotlivci: optimisté a pesimisté. Optimisté vyprávějí o něčem, co je těší, např. jak je příjemné sedět u vody. Pesimisté naopak reagují na výroky optimistů tím, že vyzdvihnou možné záporné aspekty. Např. poukazují na to, že sluníčko příliš hřeje: "To bude zase úpalů, u vody jsou komáři, malárie, utopení, infekce..." Ta strana, která nedokáže včas pohotově zareagovat a vhodně odpovědět, ztrácí bod a začíná dalším tématem. Hrát se může buď do určitého počtu bodů, nebo do vyčerpání předem zvolených témat. Hra vyžaduje dostatečně důrazného vedoucího.

Ospalý námořník

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Všichni hráči mají číslo. Vedoucím hry je kormidelník. Hra začíná tím, že si kormidelník stěžuje, že námořníci jsou ospalí, a řekne: "Tenhle spí, tamten spí. Musíme vzbudit šestku". Šestka vyskočí, postaví se do pozoru a hlásí: "Co, pane ? Já, pane ?" Kormidelník: "Ano, pane. Vy, pane." Šestka: "Já, pane ? Ne, pane." Kormidelník: "Vy ne, pane ? Kdo tedy, pane ?" Šestka: "Kdo, pane ? Čtyřka, pane." Okamžitě musí vyskočit čtyřka, postavit se do pozoru a rozhovor přesně opakuje. Nestojí-li námořník v pozoru nebo se splete či zasměje, dá fant nebo vypadá ze hry .

Pako (hu)

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: podle mentální úrovně hráčů, do 15 minut

Hráči stojí v kruhu, mají zvednuté ruce. Jeden poklesne v kolenou a ukáže na libovolného hráče. Pohyb doprovází slabikou "hu". Označený hráč odpoví také "hu". Potom se k označenému hráči nakloní oba jeho nejbližší sousedé a opět vysloví "hu". Konečně na třetí dobu označený hráč ukáže na dalšího a opět řekne "hu", a vše pokračuje.

Pantomima

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 45 minut

Hráči se rozdělí libovolně do dosti velkých skupin (po 5 a více hráčích). Skupiny si navzájem připraví různé úkoly - vždy celá skupina pro jednotlivce druhé skupiny. Ten na vyzvání vystoupí a dostane úkol napsaný na lístku: "Předvedó ...(co má předvést, určí druhá skupina). Družstvo, jehož člen pantomimu předvádí, se snaží určit, o co jde. Mohou se i ptát, ale hráč nesmí slovně odpovídat, může jen přikývnout. Časový limit je 3 minuty. Jestliže družstvo uhádne, úlohy se vymění. Pokud neuhádne, dostává další jeho člen nový úkol a družstvo hádá dál. Vyhrává skupina, která uhodla vícekrát správně.

Pětníková štafeta

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pětníky nebo desetníky

Doba trvání: 30 minut

Družstva stojí v řadách, každý prvý z družstva má na hřbetu předpažené pravé ruky pětihaléřovou minci. Na zahajovací povel ji předá bez jakékoliv pomoci druhé ruky nebo spoluhráče na hřbet pravé ruky druhého ve štafetě atd. Vítězí to družstvo, které si dříve a bez pomoci předá minci až na konec. Jestliže mince spadne, musí se vrátit prvnímu ve štafetě a hra pokračuje dál.

Pic – bum

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Hráči postupně říkají za sebou jdoucí čísla, ale poněkud komplikovaně. Zvolíme dvě číslice. Místo jedné říkáme "bum" a místo druhé "pic". Vyjde-li slovo složené z obou číslic, říkáme "picbum" nebo "bumpic", podle toho, v jakém pořadí následují číslice. Může nastat i případ, kdy musíme říct "bumbum", nebo "picpic".

Písničkáři

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: otázky

Doba trvání: do 15 minut

Soutěž je ideální pro znalce národních, lidových, trempských, folkových a jakýchkoliv jiných písní. Vedoucí hry klade soutěžícím jednotlivcům nebo i družstvům různé otázky a odpověď smí dostat jedině písničkou, nebo její částí. Vyhrává to družstvo nebo ten jednotlivec, které odpoví na nejvíc otázek.

Postřeh!

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Hráči sedí v kruhu. Uprostřed kruhu sedí jeden hráč, který hru řídí - dává hráčům v kruhu nahodile otázky či povely k nějakému pohybu. Neodpovídá však dotazovaný hráč, ale jeho soused po pravici. Ten, kdo zavinil chybu, dostává trestný bod.

Poznej po hmatu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek

Doba trvání: do 30 minut

Hráči se postaví do kruhu. Jeden z hráčů si zaváže oči šátkem a stoupne si doprostřed. Poté se ostatní hráči tiše vymění mezi sebou. Prostřední si pak jednoho z nich vybere a podle hmatu se pokouší uhodnout, kdo to je. Uhodne-li, je vystřídán svou obětí, neuhodne-li, musí pokus na někom jiném opakovat. Během hry se hráči nesmí mnoho pohybovat a nesmí mluvit. Možná obměna hry je v tom, že se hráč pokouší poznat své oběti jen podle rukou.

Rekonstrukce

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hraje několik menších skupin. Jedna z nich předvede krátký jednoduchý výstup nebo scénku. Ostatní skupiny se pak snaží opakovat její děj i předvedení co nejpřesněji. Vyhrává ta skupina, které se to povedlo nejlépe.

Režišéři

Počet hráčů: alespoň 10

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Vyberou se 3 - 4 dvojice, které se pošlou z doslechu. Pátá dvojice představuje milence na lavičce v parku. Postupně přicházejí hráči v roli režiséra a mají navrhnout nejlepší pozici dvojice, protože obecenstvu se práce předchozího režiséra nelíbí. Když už režisér nemá, co by upravil (obvykle po jedné minutě), dobře si své dílo prohlédne a vymění si místo s hercem stejného pohlaví. Délkou potlesku se určí nejlepší dvojice režisérů.

Roztržitý autor

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro každého předem připravený text

Doba trvání: do 30 minut

Předem si připravíme text stejný pro všechny hráče. Bude to třeba nějaká povídka, ve které jsou vynechaná určitá slova nebo písmena. Úkolem hrajících je ve stanovené době text doplnit. Úloha může být různě težká podle vyspělosti hráčů. Záleží na tom, kolik je vypuštěno písmen nebo slov.

Ruce – nohy

Počet hráčů: libovolný , nad 10

Pomůcky: stopky

Doba trvání: do 10 minut

Účastníci se rozdělí na skupiny alespoň po 5 lidech. Na začátku každého kola se určí, kolika rukama a kolika nohama se smí družstvo dotýkat země. Určí se časový limit na přípravu a měří se nejméně 30 vteřin výdrž v dané pozici. Za každé uznané kolo se počítají body. Vyhrává družstvo s nejvíce body.

Ruská ruleta

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: noviny na čepice, několik vajec

Doba trvání: do 30 minut

V carském Rusku se mezi šlechtou rozmohla hra, které se říkalo "ruská ruleta". Šlo o to, že se vzal bubínkový revolver, nabitý jediným nábojem. Nikdo nevěděl, kde náboj je. Poté brali šlechtici jeden po druhém revolver, natáhli kohoutek, přiložili si revolver ke spánku a zmáčkli spoušť. Když vyšla rána, ostatní odnesli mrtvolu a hra skončila. Pokud rána nevyšla, pokračoval další.
Naše obměna: Každý hráč si udělá papírovou čepici z novin. Čistotní hráči se vysvléknou do půl těla, nebo se přikryjí igelitem, pláštěnkou atd. Všichni si sednou do řady nebo do kruhu. Vylosujeme jednoho hráče, který odejde. Po jeho odchodu vylosujeme dalšího hráče, kterému dáme na hlavu syrové vejce a zakryjeme ho čepicí. Všichni ostatní mají také nasazené čepice. Pak se přivolá první vylosovaný hráč, ten si ostatní obejde za jejich zády, aby poznal, pod kterou čepicí se skrývá vejce. Potom má jedinou ránu na jeho zásah. Trefí-li se, hra končí, netrefí-li se, sedá si na místo toho, kterého udeřil a ten se vzdaluje, aby mohl hádat. Opět se losuje, kdo bude mít na hlavě vejce a hra pokračuje.
Doporučení: vejce je vhodné na hlavu dávat s částí krabičky - lépe drží a hráč nesedí tak křečovitě.

Rys ostrovid

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: lístky s čísly 1-20

Doba trvání: do 20 minut

K této hře je třeba předem si připravit lístky z trvdšího papíru velikosti asi pohlednice a napsat na ně čísla od 1 do 20. Lístky se upevní na stěnu, rozloží se na zem nebo na stůl v libovolném pořadí tak, aby čísla nešla za sebou. Všichni si je asi minutu prohlížejí a pak se otočí zády. Předem určený hráč potom jednu kartu obrátí tak, aby nebylo vidět číslo. Na znamení TEĎ se všichni rychle otočí a ten z nich, který zavolá první číslo, jež zmizelo, dostává bod. Hráč, který dosáhne předem stanoveného počtu bodů, získává čestný titul "Rys ostrovid".

Řečníci

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: napsané jazykolamy

Doba trvání: do 15 minut

Soutěžící dostanou do rukou lístek, na kterém je tiskacími písmeny napsáno několik jazykolamů. Úkolem každého soutěžícího je přečíst co nejrychleji napsané jazykolamy a samozřejmě je přečíst správně. Za každý přeřek (brept) se připočítává trestný čas (např. 5 vteřin). Při breptu je také možné přikázat návrat na začátek a čtení celého textu znovu, dokud se to nepodaří bez chyby. Měří se a o pořadí rozhoduje čas. Příklad textu: Strýc Šusťa suší šusťák. Scvrnkni cvrčka z mrkve. Nejspravedlivější je krasobruslařský rychlorozhodčí. Zaželezilo-li se železo či nezaželezilo se železo...

Sběratelé

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Soutěžícím je uloženo, aby za určitou dobu (např. 10 minut) od ostatních účastníků hry, zábavy či programu sehnali od obyvatel obce, spolucestujících v dopravním prostředku atd. co možná největší počet předmětů stejného druhu (odznaků, tramvajových lístků, knoflíků apod.). Vyhrává ten, kdo v dané době ukořistil nejvíce materiálů. Hru lze modifikovat podle potřeb programu. Je možné např. uložit soutěžícím, aby z diváků sestavili pěvecký sbor a nacvičili s ním píseň, aby sestavili dramatický soubor a inscenovali s ním předem stanovenou situaci (např. dramatizovali nějakou anekdotu atp.).

Sborové volání

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Jeden hráč jde za dveře nebo z doslechu. Ostatní se domluví na nějakém krátkém, jednoslabičném slově. Potom zavolají hráče zpět do místnosti a na znamení vedoucího hry smluvené slovo vykřiknou. Hráč má poznat, o jaké slovo jde. Ač se zdá, že je úkol velice jednoduchý, lze ověřit, že např. slova vrk, mrk, krk lze jen velmi těžce odlišit od sebe.

Sestavte telegram

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: dopis, každý hráč papír a tužku

Doba trvání: do 10 minut

Ten, kdo hru povede, přečte ostatním nějaký krátký dopis nebo text. Úkolem hráčů je zkrátit text tak, aby mohl být podán jako telegram. Hodnotí se cena (počet slov) a srozumitelnost telegramu. Je možné hodnotit i čas na formulování telegramu.

Sibiř

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 15 minut

Hráči vytvoří několik stejně velkých družstev z pokud možno nestejně velkých hráčů. Poté se snaží ve družstvech obléci na jednoho ze svého týmu co nejvíce ze svršků, které na svého manekýna dostane co nejvíc oděvních součástí. Vhodné je stanovit časový limit.

Skládanka

Počet hráčů: družstva

Pomůcky: několik rozstříhaných pohlednic

Doba trvání: 60 minut

Několik pohlednic rozstříháme na proužky a rozprostřeme je libovolně po stole. Každé družstvo hraje zvlášť a zvítězí to, kterému se podaří dát pohlednice nejdříve dohromady a správně určit, o jaké město nebo krajinu jde. Není vhodné dávat všem družstvům stejné pohlednice, protože při hře prvního družstva mohou ostatní poznat, jak pohlednice vypadá, a zapamatovat si to, jak vypadá krajní proužek určité pohlednice, případně jak se neznámá místa jmenují.

Slepcova kresba

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pastelky a papír

Doba trvání: 40 minut

Každý hráč dostane list papíru a pastelku. Pak si všichni sednou kolem stolu se zavázanýma očima a vedoucí hry zvolí nějaký poměrně jednoduchý předmět, který mají za úkol nakreslit, jako např. dům, strom, obličej apod. Když je kresba hotová a všichni se domnívají, že úkol splnili, požádá je, aby obrázek ještě doplnili, jako např.: přikreslete na stromě ptáčka a v pozadí kopec nebo nakreslete v ústech cigaretu či třeba nakreslete do oken záclony a auto před vchodem. Zvítězí nejhezčí obrázek.

Slepcův statek

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek

Doba trvání: do 30 minut

Velká místnost, hřište nebo louka představují dvůr statku. Jeden z hráčů je farmář, ostatní představují různá domácí zvířata. Farmář má zavázané oči a pátrá po své farmě. Zvířata volně pobíhají. Když se podaří farmářovi nějaké zvíře chytit, řekne: "Zvíře, ozvi se!" Chycený hráč musí napodobit hlas zvířete, pro které se na počátku hry rozhodl, a farmář hádá, koho chytil (ne druh zvířete, ale jméno hráče). Uhodne-li, je poznaným hráčem vystřídán. Pokud se zmýlí, musí pokračovat dál a znovu zkoušet štestí.

Slepý sochař

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 30 minut

Jednomu hráči zavážeme oči a necháme ho chodit v kruhu hráčů. "Sochař" se libovolně zastaví u kteréhokoliv hráče a hmatem musí určit, kdo to je. Samozřejmě že svůj postup může komentovat. Nikdo jiný však nesmí promluvit ani napovědět. Jestliže hráč - sochař - uhádne, vymění si místo s tím, koho poznal. Ten si zaváže oči, ostatní hráči se přeskupí a opět se postaví do kruhu.

Slovní kulomet

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hráči se rozdělí do dvou skupin. Každá ze skupin si vybere svého zástupce, který odejde z doslechu. Skupiny se dohodnou na určitém (stejném) písmenu. Potom zavolají vedoucí družstev oba zástupce a oznámí jim písmeno. Závod spočívá v tom, že každý z obou závodníků musí po jistou dobu (asi dvě minuty) rychle chrlit slova začínající smluveným písmenem. Vítězem je ten, kdo za stanovenou dobu vystřelí více slov. Každé družstvo má počtáře, který počítá jednotlivá slova. Vítězí družstvo, jež má více bodů.

Slovní samoobsluha

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: asi 60 kartiček

Doba trvání: do 30 minut

Na kartičky z tuhého papíru se napíší písmena, na každou kartu jedno. Je dobré mít takto připravené alespoň dvě abecedy, aby mohlo hrát co nejvíc hráčů. Ten, kdo hru povede (doporučujeme ho střídat), karty zamíchá, bere jednu po druhé a vždy vyvolá písmeno na ní napsané. Při tom řekne: Voda, Země nebo Vzduch. Hráči se snaží jmenovat co nejrychleji buď zvíře, rybu nebo ptáka, jehož jméno začíná vyvolaným písmenem. Kdo první vykřikne správné jméno, dostane kartičku. Není dovoleno jména opakovat. Kdo se dopustí chyby, musí jednu kartičku vrátit do hry. Vítězí ten, kdo má kartiček nejvíce.

Smrádě

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek na oči pro všechny hráče

Doba trvání: do 10 minut

Vybere se jeden hráč, jenž zůstane v místnosti, ostatní odejdou ven. Hráč se v místnosti někde schová, a to tak, aby se alespoň nějakou částí těla dotýkal podlahy. Ostatní si zaváží šátkem oči a pak jsou vpouštěni do místnosti. Zde lezou po čtyřech a neustále opakují: "Jsem smrádě. Jsem smrádě." Toto opakují až do té doby, než objeví schovaného hráče, který je zticha. Tohoto hráče se chytnou a ztichnou. Mohou si také už sundat šátek. Kdo zůstane poslední, je smrádě a v příštím kole se schovává. Modifikací této hry je hra Na sardele a sardinky - probíhá stejně, ale lezoucí hráči při ní pouze syčí.

Souvislosti

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: hráči papír a tužku, trojice slov

Doba trvání: do 30 minut

Úkolem hry je určovat trojice slov, které mezi sebou spojují vzájemné souvislosti. Příklad: bouře, blesk, požár. Vedoucí hry si dopředu připraví asi 15-20 podobných trojic. Hráčům pak nadiktuje pouze první slova z trojic. Úkolem hráčů je trojice doplnit. Bojuje se buď na čas nebo na výkon ve stanoveném čase.

Šarády

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 1 hodiny

Hráči se rozdělí do skupin. Každá skupina vymyslí několik jednoduchých vět nanejvýš o pěti slovech. Když jsou skupiny připraveny, vyšle jedna z nich svého zástupce ke konkurenční skupině. Ta mu sdělí text věty, který má předat své skupině. Hráč má potom čas na rozmyšlenou (asi 1 minutu). Pak se musí mlčky, bez jediného slova a bez použití prstové abecedy pokusit sdělit větu svému družstvu, které hádá. Při hádání je možné používat i návodných otázek. Zadaná věta může být pochopitelně i nesmyslná nebo vytvořená z takových slov, jejichž předvádění je velmi obtížné. Při šarádách platí zásada, že se nepoužívá cizích slov, vlastních jmen a neexistujících vymyšlených výrazů. Je výhodné domluvit se předem na některých pomůckách, jež usnadňují hádání a samozřejmě i předvádění. Nejde-li některé slovo předvést jako celek, je možné je rozložit na části, ukázat některý předmět v okolí, který začíná stejným písmenem apod.

Šňůra

Počet hráčů: libovolný (nejlépe 5 členná družstva)

Doba trvání: do 15 minut

Hráče rozdělíme do pětičlenných družstev. Jejich úkol je vytvořit ze svých svršků co nejdelší provaz. Při měření musí provaz držet nad hlavami a nesmí se přetrhnout. Družstvo s nejdelší šňůrou pochopitelně vyhrává.

Tajemství v zavazadle

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do duševního vyčerpání

Jeden vylosovaný hráč se stává vedoucím kola hry. Zapamatuje si (nebo napíše na papír tak, aby to ostatní neviděli) nějaké pravidlo, kterým se mají ostatní hráči řídit. Pak řekne: "Až pojedu na cesty, vezmu si s sebou...." a jmenuje nějaký předmět, odpovídající pravidlu hry. Další hráč se připojí: "Mohu si s sebou vzít...? " a jmenuje rovněž nějakou věc. Vedoucí rozhodne, jestli tento předmět vyhovuje pravidlu hry a odpoví buď ano nebo ne. Hráči se střídají, každý jmenuje nějaký předmět a vedoucí jej buď schválí nebo odmítne podle toho, jestli zapadá do pravidla. Kdo první uhodne princip utajeného pravidla, vyhrává, stává se vedoucím dalšího kola. Pravidla mohou být jednoduchá a mělo by se začínat od těch nejjednodušších. Příklad: Přijatelné jsou předměty začínající určitým písmenem; nebo název věci musí začínat písmenem, jímž končí jméno hráče atd.

Tiskové agentury

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: noviny, časopis

Doba trvání: do 1 hodiny

Hrají skupiny, které mezi sebou soutěží. Vedoucí hry si předem připraví článek z nějakého časopisu, který rozstřihne na dvě části. Nejprve po délce, takže jedna skupina má začátek každého řádku, druhá konec. Úkolem obou skupin je článek doplnit. Vítězí skupina, jejíž doplněk se nejvíce blíží originálu. Při dalším kole rozstřihneme článek napříč a začátky a konce vyměníme. Každý výstřižek je pochopitelně možné rozstřihnout i na více dílů podle počtu skupin. Hra je použitelná i jako závod jednotlivců.

Tleskaná

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Všichni hráči počítají a současně tleskají. Na násobek dohodnutého čísla tlesknutí vynechají. Kdo to splete, vypadává ze hry nebo ztrácí bod.

Trojboj

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužky a papír

Doba trvání: 90 minut

Každý soutěžící složí ze stejného archu papíru během jedné minuty šipku či letadlo a hází jim. Komu dál doletí, vyhrává. Za tři minuty mají soutěžící sehnat co možná nejvíce předmětů stejných druhů - odznaků, tramvajových lístků, knoflíků apod. Za tři minuty soutěž končí, vyhrává ten, kdo ukořistil jen větší počet předmětů. Napsat na papír tiskacími písmeny několik jazykolamů a dál je přečíst soutěžícím. Kdo je přečte v nejkratším čase, vítězí. Za každý brept se připočítávají tři vteřiny. např.: Strýc Šusta suší šusťák. Scvrnkni cvrčka z mrkve. Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se. Nejspravedlivější krasobruslařský rychlorozhodčí. Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchonodozora či nerozprostovlasatila-li se dcera krále. Neposoreluji-li se já, posoreluje mě Julie.

Veselé závody

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: podle disciplín

Doba trvání: do 30 minut

Mohou hrát jednotlivci i družstva. Úkolem je vykonat o závod co nejrychleji pět různých úkolů, jako třeba:

  • Uhodit míčkem o zeď a schovat ho do kapsy
  • Sednout si třikrát na zem a zase rychle vstát
  • Napsat 10 jmen měst, květin atp., začínajících stejným písmenem
  • Složit z papíru vlaštovku, čepici nebo parník
  • Navršit 10 různě rozvrstvených mincí do sloupku

Vítězí ten, kdo první provede předepsané úkony. Závodí-li družstva, je každému z členů přidělen jeden z jmenovaných úkolů. Každý hráč může začít s plněním svých úkolů, až předcházející hráč dokončí svůj. Vítězí družstvo, které nejdříve splní určené úkoly.

Vezmi kámen

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: kameny

Doba trvání: na výdrž

Skupina lidí si sedne nebo klekne do kruhu a posílají si mezi sebou kameny do rytmu písničky: " Vezmi kámen, já ti taky kámen dám, ať se tóóčí stále tam a sem a tam. Až popluje dokolečka kol, kolem, tak se póózná, kdo musí jít z kola ven?" A tím jsou vlastně stanovena i pravidla.

Vyprávění pohádky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hra je mírná obdoba hry Blázinec. Jeden hráč jde z doslechu. Ostatní se dohodnou na způsobu schvalování - nejjednodušší je podle koncového písmena (a, e, i, o, u, - ano, ostatní ne). Hráč pak přijde zpět, vybere si jakoukoliv pohádku a začne vyprávět. Ostatní mu každou větu schvalují. Když řeknou ano, může dál pokračovat, když řeknou ne, musí se pokračovat tak dlouho, dokud neřeknou ano. Tak to jde až do konce pohádky. Je dobré, když některý z hráčů alespoň zhruba zapisuje schválený děj.

Vyznání lásky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papíry, tužka

Doba trvání: do 1 hodiny

V první části hry napíše každý hráč čtyři slova, která by měli ostatní použít ve svém vyznání lásky. Papírky se vloží do osudí a může se pokračovat další částí hry. Ta spočívá v tom, že hráče rozdělíme do párů a určíme jejich pořadí. Poté si chlapec z prvního páru vytáhne libovolný lístek a má 1 minutu na to, aby vyznal lásku své milované; musí v něm použít všechna slova napsaná na lístku. Hru můžeme ztížit psaním více slov, zákazem jejich použití v jiném než uvedeném tvaru atd. V této hře se nevyhodnocují nejlepší.

Z pohádky do pohádky

Počet hráčů: libovolný, dvojice

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 45 minut

Vedoucí hry si připraví dvojice pohádkových postav nebo populární dvojice z jiných známých knih, které všichni znají, např. Karkulka a vlk, Čert a Káča, Rumcajs a Manka atd. Lístečky rozdá hráčům. Když si hrající přečte lísteček, dozví se, kdo je a tím i to, koho má hledat. Na znamení rozhodčího začíná hra, jejímž cílem je vtipným kladením otázek co nejrychleji nalézt svého partnera či partnerku. Otázky musí být přesné a odpovědi stručné, ale rovněž přesné. Nikdo z hrajících nesmí prozradit, koho sám představuje, pokud není přímo tázán:" Jsi ten a ten, či ta a ta ?" Vítězí dvojice, která se první najde.

Záhadné zvuky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: podle zvolených zvuků

Doba trvání: do 15 minut

Jeden z hráčů za nějakou zástěnou vyluzuje různé zvuky: vytáhne zátku z láhve, škrtne zápalkou, roztrhne papír, ořezává tužky, listuje v knize atd. Když předvede 10-20 různých zvuků, popíší hráči původ zvuků a v jakém pořadí je slyšeli. Hru lze také upravit tak, že vedoucí hráč upustí na zem několik předmětů, a hráči určují, co spadlo a v jakém pořadí. Pokud není k dispozici zástěna, je vhodné hráčům zavázat oči, nelze spoléhat na pouze zavřené oči.

Zápalková štafeta

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: zápalky

Doba trvání: 30 minut

První hráč v každém zástupu drží zápalku mezi nosem a horním rtem. Na povel daný vedoucím hry si jednotlivý hráči zápalku podávají tak, že se nesmí dotknout rukou. Je také možné měřit čas jednotlivým štafetám zvlášť, aby se všichni pobavili.

Zapomnětlivost

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: každý hráč papír a tužku

Vedoucí hry přečte hrajícím 10 jmen československých měst, přečte je nanejvýš třikrát. Potom čte další seznam, v němž je třicet měst, a to dvacet nových, mezi něž je porůznu vloženo deset jmen z prvního seznamu. Hráči mají za úkol podle paměti napsat původní seznam. Hru lze podle vyspělosti hráčů různým způsobem ztížit. Tak například mohou začít psát až po uplynutí určité doby, během níž jsou jinak zaměstnáni. Vítězí pochopitelně ten, kdo má nejlepší paměť.

Zip – zap

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hra je použitelná jako seznamovací. Podmínkou je, aby hráči seděli v těsném kruhu. Je vylosován nebo určen jeden hráč, který si stoupne do středu kruhu. Tento hráč ukazuje střídavě na na některého z ostatních hráčů a říká buď ZIP nebo ZAP. Řekne-li ZIP, musí ten, na kterého ukázal, říci rychle jméno svého souseda nebo sousedky po levé ruce. Řekne-li ZAP, musí jmenovat souseda po pravici. Řekne-li ZIP-ZIP, vyžaduje jméno souseda ob jednoho levé ruce, řekne-li ZAP-ZAP, vyžaduje jméno souseda ob jednoho po straně pravé. Jestliže označený hráč neřekne správné jmeno dřív, než vedoucí hry napočítá do pěti, musí prostředního hráče vystřídat a přitom vykřiknout svoje jméno. Po několika kolech, kdy si už hráči jména kolik nepletou, může vedoucí hry použít slovo CHAMELEON. Toto slovo je povelem k tomu, aby všichni si rychle vyměnili místo. Do této výměny se snaží zapojit i vedoucí. Komu se nepodaří se včas směstnat do sevřeného kruhu hráčů, stává se vedoucím, představí se a zahajuje další kolo hry.

Zkouška rychlosti

Počet hráčů: libovolný, hraje se ve dvojicích

Pomůcky: papíry s čísly, špendlíky

Doba trvání: do 30 minut

Hrají vždy dva hráči. Každému z nich upevníme na záda papír s napsaným číslem tak, aby jej druhý hráč předem neviděl. Úkolem hrajících je přečíst číslo na zádech soupeře a přitom nedopustit, aby soupeř přečetl číslo, jež má na zádech sám. Vyhrává, kdo první přečte číslo, které má soupeř na zádech. Je možné hrát systémem každý s každým, při větším počtu hráčů vyřazovacím způsobem.

Zmatek

Počet hráčů: libovolný, minimálně čtyřčlenná družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Každé družstvo se dohodne na jednom přísloví nebo začátku písně a rozdělí si je tak, aby na každého hráče zbylo jen jedno slovo nebo krátká část. Potom na znamení vždy jedno družstvo vykřikne svoje přísloví (všichni hráči najednou, každý svoje slovo). Úkolem ostatních skupin je uhodnout, o jaké přísloví nebo píseň jde. Ta skupina, která uhodla nejdříve, získává bod. Hádání je třeba omezit časově nebo počtem pokusů. Pokud ostatní neuhodnou, o jaké přísloví šlo, získává bod předvádějící skupina. Hraje se buď do určitého počtu bodů nebo do časového limitu.

Zoo

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Vedoucí hry začne vypravovat asi takto: "Byl jsem v ZOO a viděl jsem tam lva." Soused po pravici pokračuje: "Já jsem tam byl také a viděl jsem tam lva a medvěda." Další zase přidá ve svém vyprávění jedno zvíře. Všichni musí postupně opakovat zvířata tak, jak šla za sebou, a kdo vynechá nebo nedodrží jejich pořadí, vypadává nebo ztrácí bod.

Zpaměti

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužky a papír

Doba trvání: 40 minut

Všichni hráči si vezmou tužku a papír a popíší nebo nakreslí, jak vypadá desetikoruna, jak dvacetikoruna, koruna, jak jsou tyto peníze asi veliké, co je zobrazeno na rubové a co na lícové straně atd. Vyhrává přesnější popis nebo obrázek.

Zpěvánky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: libovolná

Soutěží dva, nebo ještě lépe více alespoň tříčlenných celků. Jedna skupina začne zpívat nějakou písničku, po určité době ji přeruší, počítá pomalu do tří a další skupina musí zazpívat jinou píseň, v níž se vyskytuje nějaké slovo z předešlé písně. Skupina, která si nemůže vzpomenout na další píseň pochopitelně vypadává. Tutéž píseň není možné použít vícekrát. Obory písní doporučujeme neomezovat.

Ztráta paměti

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: náhodně vybrané předměty

Doba trvání: do 30 minut

Hra začíná vyprávěním o muži, který při nějaké nehodě nebo úrazu ztratil paměť. Nikdo v nemocnici neví, kdo to je, neboť se u něho nenašly kromě několika předmětů, které měl v kapse, žádné doklady. Vyprávějící pak položí předměty na stůl, jakoby je předkládal policii. Každý hráč si je co nejpečlivěji prohlédne a pokusí se podle nich vytvořit co nejpodrobnější zprávu, o jakého člověka asi jde. Vhodné předměty jsou třeba kapesník s monogramem, lístek z tramvaje, obálka s adresou, brýle, hřebínek, klíče atd. Jednotlivé zprávy se pak ohodnotí podle přesnosti.

Žouželení

Počet hráčů: jakýkoliv

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do vyčerpání

Nesmyslné slovo žouželení použijeme jako záměnu pro slovo nebo po činnost, kterou mají ostatní hráči uhádnout. Otázky dostává jeden hráč, který jediný zná správný výraz (např. poslouchat rádio, spát, učit se...). Hráči se ptají předepsanou formulkou: "Dá se žouželit...?" Vedoucí hry na tyto otázky odpovídá jen ano - ne, podle toho, jak se otázka shoduje s tím, co myslí. Otázky, na něž nelze odpovědět jednoznačně, vedoucí zamítá. Obměna je možná s tím, že se naopak určí jeden hráč, který jde z doslechu a všichni ostatní se domluví na tom, co bude slovo žouželení znamenat. Úkolem vybraného hráče pak je to zjistit.