Hry 2002 - celotáborovka

Balónková zpráva

Pravidla hry:
Každé družstvo má přidělenu barvu: červenou, zelenou, žlutou nebo modrou. Vedoucí po vytyčeném prostoru lesa rozmístí balónky, vždy tři červené, tři zelené, tři žluté a tři modré, uvnitř kterých jsou umístěné lístečky s částí zprávy. Každé družstvo musí najít balónky své barvy, propíchnout je a z částí zprávy složit souvislý text.

Pomůcky:
Balónky ve čtyřech barvách, od každé barvy čtyři kusy, čtyři zprávy, každá rozdělená na tři kusy

Boj čísel

Pravidla hry:
Hráči se rozeběhnou po zarostlém terénu o rozloze asi 200 x 200 metrů. Pět minut po odchodu z tábořiště si každý upevní na prsa tabulku s třímístným číslem. Pak začne bitva, při níž se nestřílí. Mezi stromy se plíží tiché stíny, v houštinách číhají zvědavé oči. Každý bojuje na vlastní pěst a plní dvojí úkol: snaží se přečíst a zapsat co nejvíce čísel svých soupeřů a zároveň se kryje tak, aby jeho vlastní číslo přečetlo co nejméně jiných hráčů. Zakrývání tabulky je zakázáno a hráč, který tento zákaz poruší, bude diskvalifikován. Kdo chce číslo utajit, skočí za kmen, lehne si do trávy nebo se otočí zády. Boj trvá půl hodiny. Po ukončovacím signálu si každý hráč sejme tabulku a schová ji pod tričko.

Pomůcky:
Tabulky s třímístnými čísly – pro každého hráče jedna

Co se změnilo?

Pravidla hry:
Různé drobné věci rozložíme po stole a přikryjeme novinami. Vybereme družstvo, které bude jako první zkoušet svou pozorovací schopnost. Po dobu 30 vteřin se družstvo seznamuje s rozmístěním věcí. Pak se všichni otočí zády ke stolu a my zatím tři věci, odstraníme, přemístíme nebo přidáme. Pak se hráči otočí zpět a musí v limitu 30 vteřin poznat, co se změnilo. Poté se hra opakuje s jiným družstvem. Podmínkou je, že všechny družstva musí mít stejné množství pokusů.

Pomůcky:
Větší množství různých drobných předmětů, stopky

Čepičárna

Pravidla hry:
Každý hráč musí mít svou vlastní čepici. Na louce vyhradíme kus místa asi 2 x 2 metry, do kterého všichni umístí své čepice. Vznikne z nich nepřehledná hromada, kterou vedoucí ještě důkladně promíchá, až hráči odejdou na opačný konec louky. Tam se postaví do řady a na písknutí vyběhnou. Všichni mají stejný úkol – najít v hromadě svou čepici. Hráči mohou z hromady libovolně odhazovat cizí čepice, ale jen tak, aby byly viditelné, ne tedy do lesa či vysoké trávy. Hra se tím však komplikuje a prodlužuje, stává se napínavější. Když hráč svou čepici najde, narazí si ji na hlavu a doběhne zpět na startovní čáru.

Pomůcky:
Tolik čepic kolik je dětí

Dopis

Pravidla hry:
Každé družstvo dostane na papíru napsaný nějaký dopis“ zrcadlovým písmem a k němu dostane různé pomůcky, pomocí kterých může zkusit dopis vyluštit. Družstva musí zjistit, že se dá zpráva přečíst v odrazu zrcátka.

Pomůcky:
Čtyři různé dopisy napsané zrcadlovým písmem, různé pomůcky na vyluštění zprávy, nutné je samozřejmě zrcátko.

Figurky

Pravidla hry:
Každému dítěti dáme k dispozici ruličku od toaletního papíru a různé materiály. Pak dětem vysvětlíme, co po nich budeme chtít. Mají za úkol ruličku polepit a upravit tak, aby vznikla nějaká postavička, figurka. Abychom fantazii dětí povzbudili, ukážeme jim nějakou postavičku, kterou si připravíme předem.

Pomůcky:
Ruličky od toaletního papíru minimálně v počtu dětí, látky, vlna, papíry, plastová víčka, nůžky, lepidlo, pastelky, fixy

Foukaná

Pravidla hry:
Ze stavebnicových kostek postavíme na stole bludiště plné spojek a slepých uliček. Mezi ně položíme roličky od toaletního papíru jako tunely. Úkolem dětí je co nejrychleji dopravit pingpongový míček od startu do cíle.

Pomůcky:
Kostky ze stavebnice, pingpongový míček, stopky

Had

Pravidla hry:
Všichni si kleknou na kolena. První se opře rukama o zem, druhý se chytí prvního za kotníky, třetí druhého taky tak. Až se tak napojí celé družstvo. Na daný povel takto spojené družstvo vyrazí po dráze, otočí se kolem židle, kde na zemi pod židlí leží lístek s textem, který musí přečíst, a vrací se nazpět. Družstvo se nesmí roztrhnout, pokud se tak stane, vrací se zpět na start. Potom startuje další družstvo.

Pomůcky:
Lístky s různými krátkými texty, stopky

Hadí dráha

Pravidla hry:
Vedoucí připraví překážkovou dráhu. Na daný povel jeden člen družstva vystartuje a plazí se po dráze, cestou musí posbírat kartičky. Postupně se vystřídají všichni členové všech družstev. Vedoucí stopuje čas. Kdo vstane nebo spadne, dostane trestné sekundy, které odvodíme podle délky trasy.

Pomůcky:
Kartičky s různými motivy, stopky

Holubi

Pravidla hry:
Uprostřed hřiště vyznačíme několik metrových kruhů, vzdálených od sebe navzájem deset až dvacet metrů. Tyto kruhy představují holubníky a na začátku hry se v nich rozmístí všichni hráči až na jednoho, který převzal roli jestřába. Hráči v kruzích (holubi) ve vhodné chvíli vylétávají z holubníku, opouštějí svůj kruh, pobíhají po hřišti a když jim hrozí, že je chytí jestřáb, mohou se uchýlit do kteréhokoli kruhu. Kdo je pomalý a dostane od jestřába babu v území mezi kruhy, stává se také jestřábem a pomáhá mu lovit zbývající holuby. Holubů stále ubývá, jestřábů přibývá a když je konečně polapen poslední holub, hra končí. V nové hře se stane jestřábem ten, kdo byl chycený poslední. Hra je velice náročná pro toho, kdo zapisuje trestné i plusové body.

Pomůcky:
Nejsou třeba, případně něco na vyznačení kruhů

Honička s obměnami

Pravidla hry:
Někdo z vedoucích si předem na magnetofonovou pásku nahraje v třicetivteřinových intervalech pokyny, jako např. na bobku, na špičkách, na zádech, v sedě, na jedné noze apod. Hraje se jako normální honička na babu. Kdo se dostane do úzkých, vykoná povel, který byl hlášený jako poslední. Dokud zachovává pohyb, který byl hlášený jako poslední, nemůže dostat babu.

Pomůcky:
Magnetofon a kazeta s nahrávkou povelů

Housenka

Pravidla hry:
Z obalů na vejce vystřihneme vcelku proužky se 4 – 6 košíčky. Proužky rozdáme dětem. Ty pak vnější stranu košíčků pomalují vodovými barvami. Na přední článek housenky namalují nějaký veselý obličej. Nad obličej zastrčí dvě nabarvená párátka.

Pomůcky:
3 plata na vajíčka, párátka, tempery či vodové barvy

Kočky a kocour

Pravidla hry:
Jeden hráč je střední. To je kocour. Má zavázané oči, ale uši nastražené. Ostatní jsou kočky. Rozestavíme je ve stejné vzdálenosti kolem kocoura. Na povel se kočky začnou ke kocourovi přibližovat. Tiše se plíží jako kočky. Jakmile kocour něco zaslechne, ukáže v tu stranu a je-li tím směrem opravdu nějaká kočka, je vyřazena ze hry a sedne si. Když jsou všechny kočky vyřazeny, hru skončíme. Vítězí ten, kdo se dostal nejblíže ke kocourovi.

Pomůcky:
Šátek

Kolébka pro trpaslíky

Pravidla hry:
Prázdnou vnitřní část krabičky od zápalek děti polepí barevným papírem. Z barevné lepenky vystřihnou kruh o průměru stejném jako kratší strana krabičky. Kruh rozstřihnou na poloviny a každou přilepí na kratší boční stranu krabičky obloukem dolů. Do korálku vlepí párátko a na korálek namalují malý spící obličejík. Na párátko namotají kousek látky jako noční košilku a přilepí jej nebo přišijí. Nakonec vloží párátko s korálkem do krabičky obličejíkem nahoru, do krabičky vloží kousek látky nebo plsti jako peřinku a už může malý trpaslíček spát ve své kolébce.

Pomůcky:
Krabičky od zápalek a korálky, párátka, látky, vlnu, papír, čtvrtku, lepidlo, nůžky

Koulovačka

Pravidla hry:
Staré noviny zmačkáme a vyrobíme tak zásobu „sněhových koulí“. Každému družstvu dáme stejný počet koulí a ti se připraví na bitvu.

Pomůcky:
Staré noviny

Kouzelné kreslení

Pravidla hry:
Kancelářskými sponkami sepneme dva listy papíru, mezi něž vložíme uhlový papír. Každému dítěti dáme jednu sadu, aby byl uhlový papír začerněnou stranou dolů. Navíc dostane dřívko (špejli, zápalku...). Pak necháme děti, aby kreslily neviditelné čáry na papír. Když jsou všechny děti hotové, sejmeme sponky a vyjmeme uhlový papír. Kouzlo je hotové – na druhém papíře děti vidí svoje kresby.

Pomůcky:
Uhlový papír, papíry, špejle, dlouhý provázek, kolíčky

Kouzelník

Pravidla hry:
Hráče jednotlivých družstev od sebe pro lepší orientaci rozlišíme fáborkami v jedné barvě. Z každého družstva pak jmenujeme jednoho hráče kouzelníkem. Na písknutí začínají kouzelníci honit příslušníky jednoho z cizích, vylosovaného družstva. Protože mají kouzelnou moc, každý, kdo od nich dostane babu, zkamení – musí zůstat stát. Kouzelníci soutěží, kdo je mocnější a dříve pochytá všechny členy cizího družstva.

Pomůcky:
Fáborky v barvách družstev, od každé barvy tolik fáborků, kolik je v daném družstvu hráčů

Loutkové divadlo

Pravidla hry:
Každé dítě dostane papír, na němž bude nakreslený obrys loutky. Nejprve musí loutku vystřihnout. Pak se členové jednoho družstva domluví na nějaké pohádce a každý vyrobí jednu důležitou postavičku z této pohádky – pokreslí ji tak, aby ji připomínala. Ty šikovnější a starší mohou loutku polepit i látkou. Nakonec děti zkusí pohádku napodobit.

Pomůcky:
Papíry s obrysem loutek, nůžky, pastelky, látky, vlna, lepidlo, špejle, lepenka

Lucerny

Pravidla hry:
Dětem povíme, že skřítkové v lese se potmě bojí a tak je jejich úkolem vyrobit z krabiček pestrobarevnou a nápaditou lucerničku. Vedoucí po skončení práce proděraví krabici uprostřed každé stěny u horního okraje a protáhnou jimi provázek na zavěšení. Vedoucí pak zhotovené lucerničky použijí na noční hru.

Pomůcky:
Malé i větší krabičky, pastelky, papíry, lepidlo, nůžky, látka, provázek

Malý modelář

Pravidla hry:
Dětem dáme k dispozici lepidlo, nůžky a krabici plnou různých zbytků, např. malých krabiček, kelímků, látek, papíru, krabiček od léků, sáčky, brčka. Nezadáváme žádný konkrétní úkol, jen něco vyrobit z dostupných věcí.

Pomůcky:
Lepidlo, nůžky, krabice různých zbytků

Masky ze sáčků

Pravidla hry:
Každému dítěti dáme jeden papírový sáček. Dítě má za úkol udělat si masku na karneval. Můžeme stříhat, malovat nebo lepit – vystřihnout otvory pro oči a pusu, pomalovat obličej, nalepit vlasy a vousy atd. Z masek můžeme vyrobit také různé čepice.

Pomůcky:
Papírové sáčky podle počtu dětí, nůžky, lepidlo, pastelky, látky, vlna

Mlčpírko

Pravidla hry:
Každé dítě si vybere zvuk nějakého zvířátka. Vedoucí si pak vezme na ruku pírko, foukne do něj a snaží se ho udržet ve vzduchu. Zatímco pírko poletuje vzduchem, vydává každé dítě zvuk zvířátka, které si vybral. Jakmile však pírko dopadne na zem, musí všichni rázem mlčet.

Pomůcky:
Pírko

Obchod s obuví

Pravidla hry:
Hráči se zují do bosa. Boty dáme na hromadu a důkladně je promícháme. Na signál se všichni rozeběhnou od čáry, vzdálené dvacet metrů, k hromadě a začnou v ní hledat své boty. Při hledání mohou cizí boty odhazovat kamkoli stranou, ale jen tak, aby byly i nadále vidět. Kdo najde své boty, rychle se obuje a vrátí se na své místo. Vítězí družstvo, které stojí dřív v řadě u startovní čáry, dobře obuté, tkaničky zašněrované a zavázané.

Pomůcky:
Boty hráčů

Oblékací závody

Pravidla hry:
Všichni hráči musí mít stejné oblečení, například úplné cvičební úbory. Na stometrovém úseku louky každý odloží v určených intervalech postupně čepici, teplákovou bundu nebo svetr, kalhoty, boty a ponožky. Potom se postaví na startovní čáru a na znamení vedoucího vyrazí k neobvyklému závodu. Závodí vždy čtyři hráči, z každého družstva jeden. V závodě zvítězí ten, kdo první protrhne cílovou pásku úplně oblečený.

Pomůcky:
Oblečení hráčů

Obrázkový les

Pravidla hry:
Připravíme si kartičky, které rozmístíme po vymezeném úseku lesa. Úkolem družstev je najít co nejvíce kartiček a uspořádat je do dvojic. Družstva si mohou kartičky mezi sebou měnit. Za tímto účelem vymezíme tzv. směnárnu. To bude místo, kam mohou družstva nebo jejich vyslanci nosit kartičky, ke kterým nemají dvojici, a kde si je mohou vyměnit s jiným družstvem tak, aby oběma družstvům vznikla dvojice.

Pomůcky:
Kartičky: dvojice s různými motivy, každá dvojice alespoň 3x.

Past na myši

Pravidla hry:
Hrají dvě družstva. Jedno se postaví do kruhu, drží se za ruce a tvoří tak past, druhé se volně rozestaví kolem a představuje myši. Děti v kruhu vzpaží, čímž se past otevře a myši volně vbíhají a vybíhají z pasti. Na znamení vedoucího se past uzavře, tj. všichni připaží a přejdou do dřepu. Všechny myši uvnitř jsou chycené, zařadí se do kruhu a hra pokračuje, dokud nejsou všechny myši pochytány.

Pomůcky:
Žádné

Poselství lesa

Pravidla hry:
Na deset papírů rozepíšeme zprávu o deseti slovech, vždy na jeden papír jedno slovo. Takovou zprávu vytvoříme pro každé družstvo zvlášť a rozlišíme je nejen rozdílnými texty, ale i barvami, které mají jednotlivá družstva přidělena. Zpráva by se měla týkat další táborové činnosti. Tyto papíry rozmístíme v úseku lesa, jeden připevníme na strom, jiný opřeme o pařez nebo balvan, další položíme na dno mělkého dolíku nebo houštiny. Pak vyzveme jednotlivá družstva, aby po lese posbírala papíry se slovy označenými jejich barvou a pak z nich složila větu. Menším dětem práci ulehčíme tím, že jednotlivé papíry očíslujeme.

Pomůcky:
Čtyři zprávy o deseti slovech, každá rozdělená na deset částí – po slovech

Překážkové závody

Pravidla hry:
Z poražených stromů nařežeme dvacet větví na jedné straně zakončených vidlicí. Napícháme je na louce do země tak, aby vždy dvě větve tvořily jednu branku. Celkem tak vznikne deset branek, které nahoře uzavřeme proutkem vloženým do vidlic. Všech deset branek rozmístíme na klikaté dráze dlouhé asi 100 metrů. Branky postavíme různě široké i vysoké, aby některými mohli hráči jen proklouznout i v rychlejším pohybu, ale jinými se musel opatrně proplazit. Celé družstvo startuje naráz a na rozdíl od obvyklého překážkového běhu musí překážky podlézat. Když někdo shodí některý prut, musí ho položit zpátky do vidlice a překonat tuto překážku znovu, teprve pak smí pokračovat v cestě k cíli. Měří se čas od vyběhnutí prvního hráče od startu až po doběhnutí posledního hráče do cíle.

Pomůcky:
20 proutků zakončených vidličkou, 10 rovných proutků, stopky

Přihořívá, hoří!

Pravidla hry:
Vylosujeme jednoho hráče – hledače. Pošleme ho ven. Ostatní po domluvě ukryjí v místnosti nějaký předmět tak, aby alespoň částečně vyčníval, aniž by bylo třeba pohnout s okolními předměty. Zavoláme hledače dovnitř. Mezitím co hledá, ostatní mu naznačují, zda se od předmětu vzdaluje – sborem říkají „samá voda“ nebo zda se přibližuje – sborem říkají „přihořívá“, když ho našel, tak „hoří“. Pokud předmět nenajde, ukážeme mu, kde byl schovaný a opět ho pošleme ven a schováme předmět na jiné místo. Když předmět nenajde ani na druhý pokus vylosujeme dalšího hráče.

Pomůcky:
Různé předměty

Ptačí hnízda

Pravidla hry:
Každý hráč si nasbírá deset oblázků, velkých asi jako ptačí vajíčka. Losem se pak rozhodne, kdo bude na začátku jestřábem. Jestřáb se obrátí k ostatním zády a každý hráč udělá na jiném místě na louce ptačí hnízdo – naklade deset svých kamínků do trávy tak, aby ležely těsně vedle sebe v malém kroužku. Kdo je hotov, běží k jestřábovi. Když se u jestřába všichni shromáždí, jestřáb se rozletí do louky, kde jsou skryta ptačí hnízda, a začne po nich pátrat. Čí hnízdo objeví nejdřív, z toho vezme jeden oblázek a hráč, kterému nalezené hnízdo patřilo, přebírá pro další kolo hry roli jestřába. Ještě než začne pátrat po ptačích hnízdech, mohou, ale nemusí, všichni hráči své hnízdo přemístit. Předem je však nutné rozhodnout, jak dlouho se bude hrát a hra pak skončí v okamžiku, který jsme si stanovili. Vyhraje ten, kdo má v danou chvíli nejvíce vajíček v hnízdě.

Pomůcky:
Pro každého hráče deset oblázků (příp. šišek)

Safari

Pravidla hry:
Úkolem soutěžících je, co nejrychleji proběhnout vytyčenou dráhou a v té rychlosti postřehnout co nejvíce obrázků zvířátek rozestavěných podle cesty. Počet zapamatovaných zvířátek jednotlivých soutěžících se sčítá v rámci jednoho družstva a podle počtu dosažených bodů se uděluje lehčí či těžší úkol pro získání dalších pokynů. Zároveň se sčítá čas jednotlivých soutěžících v rámci jednoho družstva.

Pomůcky:
Deset kartiček s obrázky zvířátek, stopky, papíry, na které budeme poznamenávat, jaká zvířátka si kdo zapamatoval

Skládanky z papíru

Pravidla hry:
Pro každé dítě připravíme několik papírů. Pak se ujme slova jeden z vedoucích, který ukazuje dětem, jak papíry skládat, aby vytvořili nějakou figurku. Potom si každé družstvo vytvoří nějaké pozadí, do kterého pak naaranžuje své figurky.

Pomůcky:
Návod na vytváření figurek, papíry, nůžky

Stopař

Pravidla hry:
Jeden z vedoucích vezme bílé fáborky a vyrazí do terénu. Čtvrt hodiny po něm vyrazí naráz všechna družstva i s vedoucími. Pomocí fáborků vyslaný vedoucí značí cestu k nějakému zajímavému cíli vzdálenému dál od ubytovacího místa. Cestou vyznačí pět stanovišť. Na každém stanovišti rozmístí čtyři úkoly – pro každé družstvo jeden. Cílem hry je, aby každé družstvo splnilo co nejvíce zadaných úkolů a aby skupina neztratila stopu. Stopu by však vedoucí měli znát, aby nakonec radost dětí nebyla pokažena nenalezením hledaného cíle. Na konci cesty čeká na družstva odměna v podobě nalezení zajímavého cíle.

Pomůcky:
Bílé fáborky, 20 úkolů

Studna

Pravidla hry:
Každé družstvo dostane nádobu zakrytou víkem s otvorem, kterým nejde prostrčit ruka, ale jen čtvereček polystyrenu, který je umístěný uvnitř a na jehož spodní straně je napsáno heslo. Úkolem družstva je přijít na to, že se do nádoby musí nalít voda, aby polystyren vyplaval. Je zakázáno jakkoli s nádobou manipulovat, zvedat ji, naklánět, otáčet apod.

Pomůcky:
Nádoba, poklop, 4 kousky polystyrenu, úkoly

Trička z tábora

Pravidla hry:
Podmínkou této činnosti je, že si každé dítě přiveze s sebou na tábor jedno staré bílé tričko. Přední stranu ozdobí vedoucí místem a datem konání tábora, mohou na ní zapisovat bodování apod. Zadní stranu necháme dětem. Dáme jim k dispozici nevypratelné fixy či tempery a necháme děti, aby si tričko samy vyzdobily nějakým motivem.

Pomůcky:
Bílá trička podle počtu dětí, fixy, tempery

Trojnožka

Pravidla hry:
Dvě děti postavíme bokem vedle sebe tak, aby se jim nohy, které mají blíže k sobě, dotýkaly. Tyto dvě nohy jim svážeme stužkou. Trojnožka má za úkol absolvovat vytyčenou trasu s překážkami. Musíme ale důsledně dbát, aby hra byla bezpečná a děti se nemohly zranit. Ke hře je nutný sudý počet hráčů z každého družstva, pokud je jich lichý počet, musí jeden z hráčů běžet 2x.

Pomůcky:
Stužka, dtopky

Úkolníček

Pravidla hry:
Text zprávy napíšeme velkým hůlkovým písmem, pro každé družstvo jinou barvou. Ve zprávě například jednomu družstvu přikážeme nasbírat deset šišek, druhému aby přineslo vodu ze studánky, třetímu přinést po jednom listu ze tří různých stromů. Všechny zprávy rozstříháme na deset nepravidelných dílků a dílky poschováváme ve stometrovém úseku lesa tak, aby každý vyčníval z úkrytu. Družstva mají za úkol nashromáždit lístečky své barvy. Sbírají všechny lístečky, s ostatními družstvy je mohou vyměnit, ale nesmí jim je dát, na tom by spíše prodělali. Když má družstvo všech deset částí zprávy nebo alespoň takovou část, že je jim jasné, co mají vykonat, zanechají hledání a vyplní úkol, který je na něm napsán.

Pomůcky:
Čtyři papíry formátu A4 s rozdílnými úkoly v rozdílných barvách nastříhané na 10 částí

Věta lesa

Pravidla hry:
Na malé kartičky rozepíšeme po jednotlivých písmenech nějaký text. Pro menší děti je vhodné kartičky číslovat. Mají tak lepší orientaci, zda nějaké písmeno neminuly. Kromě kartiček potřebujeme stejný počet kolíčků, nasekaných z větví silných asi jako prst a nahoře naštípnutých nožem. Z označeného místa začneme spolu s pomocníkem klást neobvyklou stopu. V místě startu zabodneme do měkké lesní půdy kolíček a do jeho naštípnutého vrcholku vsuneme kartičku s prvním písmenem. V praxi to děláme tak, že jeden z nás zůstane u prvního kolíčku a náš partner poodejde deset až třicet kroků a tam zabodne do země další kolík, do kterého vsune další písmeno. První z nás pak může nasměrovat první kolík s maximální přesností. Když později při hře některý ze stopařů poklekne k prvnímu kolíčku a podívá se po délce horního okraje kartičky dál v prodloužení tohoto směru, uvidí vpředu další kartičku.

Pomůcky:
Kartičky s písmenky, které v daném pořadí za sebou dávají souvislý text; kolíky s naštípnutým koncem, stopky

Veverky

Pravidla hry:
Na louce vyznačíme obdélník dlouhý 60 metrů a široký 20 metrů. Rozdělíme ho na tři dvacetimetrové čtverce. Pásmo na levém konci patří veverkám, v prostředním čtverci se pohybuje kuna, úhlavní nepřítel veverek, a pravý čtverec představuje oblast bohatou na oblíbenou veverčí potravu – rozházejte v něm alespoň stovku šišek. Každá veverka si v levém čtverci označí své hnízdo – položí tam část oděvu, například čepici nebo teplákovou bundu. Odtud podniká výpady za šiškami a vždycky, když se jí podaří bezpečně proběhnout prostředním pásmem, smí si v pravém čtverci vzít jednu šišku. Jestliže se s ní vrátí zpátky, aniž ji chytí kuna, uloží si veverka kořist do svého hnízda. A hned podnikne novou výpravu za šiškou. Kunu představuje jeden z rychlejších a vytrvalejších hráčů. Každý hráč, kterého se dotkne v prostředním pásmu, vypadává do té doby, dokud kuna nechytí další veverku. Čekáním tak veverka ztratí mnoho drahocenného času, které jeho soupeři využijí k získání dalších šišek. Veverky totiž mezi sebou soutěží, která bude mít nejvíc šišek ve svém hnízdě.

Pomůcky:
Šišky, něco na vyznačení prostoru

Všichni musí poslechnout

Pravidla hry:
V místnosti si uděláme volný prostor asi 10m2. Zvolíme pohyby pro jednotlivé části těla – ruce, nohy, zadek a břicho. Nejprve pohyby v klidu děti naučíme a pak je necháme volně pobíhat po hrací ploše. Jakmile vedoucí zavolá určitý povel, musí ho všichni co nejrychleji vykonat, např. na příkaz „ruce“ musí všichni zvednout rychle ruce, když řekne „nohy“, musí všichni zůstat stát, řekne-li „zadek“, sednou si všichni na zem a na povel „břicho“ si lehnou na břicho. Zúčastňuje-li se hry hodně dětí, může se i soutěžit – po každém povelu je nejpomalejší hráč vyřazen.

Pomůcky:
Nejsou třeba

Začarovaný kruh

Pravidla hry:
Jedno družstvo se postaví na obvod kruhu tak velkého, aby mezi jednotlivými hráči byly dvoumetrové odstupy. Uvnitř kruhu zaujme postavení družstvo druhé, které se na signál rozhodčího snaží proklouznout mezi strážci ven. Od strážců to vyžaduje pohotovost a dobrou taktickou spolupráci, protože nesmějí opouštět obvodovou čáru, ale mohou se po ní pohybovat vpravo i vlevo, jak to právě vyžaduje situace. Kdo pronikne z kruhu, aniž by ho plácl některý strážce, získává svému týmu bod. Na pokus o únik z kruhu mají hráči jen jednu minutu. Kdo zůstane po uplynutí této doby uvnitř kruhu, je považován za chyceného.

Pomůcky:
Nejsou třeba

Zoologická zahrada

Pravidla hry:
Ve vytyčeném prostoru v lese vedoucí poschovávají kartičky s obrázky různých zvířátek. Družstva jsou vyslána všechna najednou, každé družstvo chodí vždy společně, za opuštění družstva se strhávají body. Družstvo má za úkol najít co nejvíce kartiček se zvířátky a zapíší si, jaké zvířátko našli. Kdo najde více zvířátek, vyhrává.

Pomůcky:
Kartičky s obrázky různých zvířátek

Zvoník

Pravidla hry:
Všichni hráči mají zavázané oči, jen jeden vidí. Vidoucí v krátkých intervalech zvoní zvonečkem a slepí ho chytají po sluchu. Kdo se ho dotkne, přebere zvoneček a vymění si s ním úlohu. Obratný hráč i na poměrně malém území někdy velmi dlouho uniká soupeřům a pro přihlížející diváky je to veselé představení.

Pomůcky:
Šátky podle počtu dětí, zvoneček