Hry v místnosti (A - M)

Abeceda

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 1 minuta na hráče

Úkolem účastníků je přednést abecedu. Důležitý je ale její dramatický přednes - jako tragédii, komedii, reportáž z fotbalového zápasu, pohádku pro malé dítě atp. Při přednesu se nepoužívá žádných slov, jen se předříkávají hlásky abecedy. Hráč je může opakovat tolikrát, kolikrát to považuje za vhodné. Jednotlivá vystoupení nesmí přesáhnout 1 minutu a přednes by měl být co nejdramatičtější.

Aktuality

Počet hráčů: 6 - 8 reportérů, diváci

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Vybereme 6 - 8 lidí, kteří dostanou za úkol přehrát pantomimu podle televize či rozhlasu, televizní noviny, branky-body-sekundy, večerníček apod. Každý si vybere a promyslí, si, jak by provedl znělku, zahraniční návštěvu, módní přehlídku, box, reportáž ze zahraničí, kulturní medajlón, let do kosmu atd. Převážně by mělo jít o současné aktuality. Po jejich promyšlení je pak předvedou. Tři jiní hráči - reportéři - mají za úkol dělat si během předvádění poznámky a na závěr krátkým zpravodajstvím (3 -5 minut) vše shrnout a objasnit. Ostatní se snaží uhádnout, o jaké předvádění šlo, a hodnotí vtipnost, bystrost, rychlost úsudku a výřečnost reportérů. Diskusi řídí vedoucí hry a v závěru hráči vysvětlí, co předváděli. Hra je vhodná pro velkou skupinu lidí.

Alager

Počet hráčů: do 9 hráčů

Pomůcky: 52 bridžových karet

Doba trvání: 60 minut

Kdysi velmi oblíbená karetní hra, původem z Francie. Každý z hráčů obdrží 3 karty a poslední 3 se rozloží otevřeně do prostřed stolu. Zbytek tvoří zakrytý talon, z něhož si hráči střídavě odebírají po jednom svrchním listu, vyjma případu, kdy mohou měnit jednu nebo všechny tři vyložené karty za karty z ruky. Cílem je vylepšení bodových hodnot svých karet. Počítají se jen karty jedné barvy a to od dvojky do desítky podle hodnoty, každá figura deset a eso jedenáct. Nikdo není nucen měnit a k pokračování hry se dává sousedovi pokyn slovem dále. Projde-li bez výměny celé kolo, nahradí se všechny tři vyložené karty znovu z talonu a zastrčí se dospod. Hráč, který je spokojen s docílenými hodnotami, ohlásí dost, ostatní hráči mohou ještě jednou měnit, načež dojde k zúčtování bodů. Hráč s nejmenším počtem bodů obdrží trestný bod. Dosažením předem určeného počtu bodů hráč vypadá ze hry. Hraje se pak dohrou poslední dvojice hráčů. Výjimku v počítání tvoří kombinace stejnobarevné dámy, krále a esa s hodnotou 31, zvaná ALAGER, která se ihned hlásí a je odměněna odpisem jednoho bodu. Ostatní už nemohou měnit a hráč s nejmenším počtem hodnot prohrává bod.

Alibi

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Jeden z účastníků hraje obžalovaného, ostatní jsou porotci. Pravidla výslechu jsou však obrácena: obžalovaný se ptá jednoho porotce za druhým: co jsem provedl, kdy, v kolik hodin, jak, čím, proč, kdy jsem byl zatčen atd. Porotci vědí vše, musí na každou otázku jasně, zřetelně a rychle odpovědět. Odpovědi mohou být zcela nepravdivé (odehrává se v 18 století, obžalovaný může být pětinásobným vrahem), nesmí se však křížit. Řekne-li např. jeden porotce obžalovanému, že je mu 30 let a druhý, že se narodil v roce 1900, nesmí už žádný porotce odpovědět obžalovanému na otázku kolikátého je dnes, třeba 1. 9. 1972, nebo 3.8.1945. To už by bylo alibi pro obžalovaného. V roce 1930 nemohli obžalovaného zatknout příslušníci SNB, o tom, že se po něm pátrá, se nemohl nic dovědět, z televize atd. Jestliže do 15 minut nezíská obžalovaný alibi, je zločincem.

Asociace

Počet hráčů: libovolný (dvojice)

Pomůcky: papírky, tužky, osudí (i čepice nebo klobouk)

Doba trvání: do 30 minut

Hráči se rozdělí do dvojic. Vždy jeden hráč z dvojice napíše na papírek jakékoliv podstatné jméno v 1. pádě, papírek složí a dá do osudí. Zvolené podstatné jméno nikomu nesděluje! Poté opět první hráči (ti, kteří psali) začnou postupně vytahovat zpátky po 1 lístku z osudí. Vždy když si hráč vytáhne lístek, má maximálně 1 minutu na rozmyšlenou a pak musí vytažené podstatné jméno druhému členu své dvojice jedním slovem popsat tak, aby druhý hráč dané slovo správně určil. Pokud se jim to nepovede, předává lístek další dvojici a nezískává žádný bod. Pokud jeho spoluhráč slovo uhádne, získává dvojice plný počet bodů - stejný, jako je dvojic. Po předání lístku další dvojici se získatelný počet bodů u každé dvojice vždy o 1 snižuje.

Balónprásk

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: nafukovací balónky, provázek

Doba trvání: 50 minut

Na každý podnos dáme po pěti bramborech. První z dvou družstev vezmou podnos s bramborami a běží s ním k určenému místu, kde brambory vysypou, vracejí se zpět ke svému družstvu, odevzdávají podnos dalšímu, ten s podnosem běží k místu s bramborami, nabere polévkovou lžící brambory na podnos, běží s podnosem a bramborami zpět ke svému družstvu, předá podnos dalšímu, který na určeném místě brambory vysype atd. Hodnotí se dosažený čas.

Bláznivý kreslíř

Počet hráčů: libovolný, dvě skupiny

Pomůcky: velký papír (třeba balicí), barevné křídy

Doba trvání: do 30 minut

Pro každou skupinu zavěsíme na stěnu velký papír (balicí apod.), nejlépe proti sobě. Každá skupina dostane barevné křídy a oznámí vedoucímu hry, co bude kreslit (např. obytný dům, medvěda, louku atd.). Na znamení jdou první hráči z obou skupin k papíru a začnou kreslit. Každý smí nakreslit jen 3 čáry. Když jsou hotovi, jdou další, ale každý smí nakreslit vždycky jen 3 čáry. Hra pokračuje, dokud se nevystřídají všichni z obou skupin. Vyhrává nejlepší kresba.

Boj o jablko

Počet hráčů: libovolný, smíšené dvojice

Pomůcky: každý pár velké jablko

Doba trvání: do 10 minut

Soutěžní páry se postaví v sále na start stanovené soutěžní trasy. Stojí proti sobě a zakousnou se do jablka, které jim podal rozhodčí. Zakusuje se každý samozřejmě z jiné strany. Úkolem soutěžících párů je na pokyn co možná nejrychleji absolvovat stanovenou trasu (např. 2x přes sál, slalom mezi židlemi apod.), nesmí však upustit jablko a musí být do něj oba dva stále zakousnuti. Spadne-li jablko, je pár diskvalifikován. Odtrhne-li se chlapec od děvčete nebo děvče od chlapce, je jim to pouze 2x prominuto, odtrhnou-li se vícekrát, jsou také diskvalifikováni. Vítězí pár, který doběhl jako první nebo ten, který splnil největší část soutěžního úkolu.

Bum do hlavy

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro každého hráče noviny nebo ručník...

Doba trvání: do 30 minut

Hra je v podstatě použitelná jako seznamovací. Hráči sedí v koutku, uprostřed stojí jeden. Před začátkem hry se všichni představí {při seznamování jménem nebo přezdívkou, jinak hrajeme na zvířata, ovoce...}. Na počátku někdo vykřikne jméno. Stojící se snaží jmenovaného, dříve než on stačí říct jméno někoho jiného, bouchnout přes hlavu ručníkem, novinami... Pokud se mu to podaří, vymění si role.

Cvrnkaná

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: láhev, zátka, hudba

Doba trvání: 50 minut

Na stůl se postaví láhev a na ni volně zátka. Úkolem hráčů, kteří přicházejí z určité vzdálenosti v rytmu hudby, je zátku z lahve cvrnknutím shodit. Hráč se nesmí v žádném případě u lahve zastavovat, nesmí pokrčit ruku a ani nesmí cvrnkat ze strany. Zkouška vypadá na první pohled jednoduše, ale dosáhnout úspěchu není zrovna snadné. Výhodně lze tuto zkoušku použít při soutěžích, kdy potřebujeme z většího množství zájemců vybrat jen několik účastníků.

Části těla

Počet hráčů: libovolný, vhodné jsou smíšené páry

Pomůcky: lístky s částmi těla

Doba trvání: do 30 minut

Na lístky se nejprve napíší části lidského těla, nejvhodnější jsou končetiny a části hlavy. Potom se vyberou nebo určí soutěžící páry. Pro každý pár se pak vybírají lístečky z klobouku. Vybírat mohou buď členové páru, nebo zvlášť určený další hráč. Úkolem dvojice je spojit se vylosovanými částmi těla, přičemž ve spoji musí umístit jeden z lístečků. Pokud se jim to povede, pokračují dál v tahání z klobouku, dokud jim některý z lístečků neupadne, nebo již nejsou schopni další spojení utvořit. Vyhrává ta dvojice, která získá nejvíce bodů, tzn. udrží najednou nejvíce lístečků.

Čísla

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužka na obočí nebo fix

Doba trvání: 30 minut

Každému hráči se napíše na tvář tužkou na obočí nebo fixem asi trojciferné číslo. Každý hráč ví, jaké číslo má sám na tváři, ale nezná čísla ostatních. Hráči se rozprchnou snaží se nahlas přečíst čísla ostatních. Čísla se mohou ukrývat pouze přitisknutím tváře k zemi, ke stromu, ke skále nebo odvrácením. Jiné zakrývání neplatí.

Dívej se do očí

Počet hráčů: dvojice – páry

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 30 minut

Čtyřem až šesti mládencům se vylosují partnerky. Dvojice se postaví proti sobě a 30 vteřin se dívají sobě navzájem do očí. Pak jsou chlapci odesláni za dveře. Partnerky si sednou, odloží svoje boty do kufru a ten se dá na druhý konec místnosti. Boty se případně můžou jen tak naházet na hromadu. Chlapci se zavolají zpět a musí správně obout své partnerky. Není to ale tak jednoduché, protože nesmějí mluvit a boty se mohou nosit jen po jednom. Děvčata mohou jen vrtět hlavou. Kdo přinese nevhodnou botu, musí ji vrátit a přinést další. Vyhrává ten, kdo první obuje svoji partnerku.

Dostihy

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: stužky, nůžky, židle

Doba trvání: 40 minut

Zúčastňuje se skupina hráčů. Vedoucí hry připraví několik stužek širokých asi 18-20 mm, stejně dlouhých a přiváže je k opěradlu židle. Hráči se postaví na konec napnuté stužky. Všichni dostanou nůžky a na znamení začnou stužky po délce rozstřihovat. Musí přitom dávat pozor, aby ji nepřestřihly. Kdo se prostříhá nejdříve ke konci, vítězí. Kdo stužku přestřihne, je diskvalifikován. Závod lze ztížit tím, že na stužky uděláme pár uzlů.

Druhé já

Počet hráčů: libovolný, nad 4

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Představte si situaci: on a ona stojí v chladném podvečeru před domem, kde ona bydlí. Neznají se sice dlouho, ale jsou si sympatičtí. V bytě není nikdo doma, je tam teplo, příjemně, venku přituhuje. Oba si přejí totéž - sedět spolu ve vyhřátém pokoji, ale ani jeden neví, jak to druhému říct. Vedou tedy spolu dialog, ale zároveň jim v hlavě probíhají nevyslovené věty jejich "druhého já". Na tom je celá hra založena. Mezi tím, jak se chováme a jací bychom chtěli být za určitých okolností, je mnohdy rozdíl. Výsledkem jeho existence je jakýsi kompromis odpovídající konvenci, která nás svazuje Hru hrají 4 lidé: On, Ona a jejich "druhé já". Pro přehlednost stojí On a Ona proti sobě a jejich "druhé já" stojí za nimi a konvenční dialog, který vede On a Ona doplňují tím, co si asi oba skutečně myslí. Náměty mohou být nejrůznější - např. učitel a žák, žadatel o byt a úředník, voják a jeho dívka, instalatér a postižený nájemník apod.

Dvanáct měsíců

Počet hráčů: libovolný, větší

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 1 hodiny

Hra je určena pro větší počet hráčů a je to rovněž hra seznamovací. Jeden z hráčů se ujme vedení a vyzve ostatní, aby se rozdělili do skupin podle měsíců svého narození. Tyto skupinky se pak domluví a předvádějí sporty, lidové zvyky, polní práce nebo hry, typické pro jednotlivé měsíce. Vyhrává skupina, jejíž improvizovaný výstup byl nejvtipnější. Úkol lze výrazně ztížit požadavkem provést své vystoupení pantomimicky.

Fotoscénář

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: fotografie zachycující děj

Doba trvání: 60 minut

Členové jednoho družstva mají v rukou fotografie postupně zachycující nějaký příběh. Jejich úkolem je popsat postupně to, co vidí na svém obrázku. Druhé družstvo sestavuje podle jejich popisu příběh.

Foukaná

Počet hráčů: libovolný, raději menší

Pomůcky: pro hráče sklenice na pití a desetník

Doba trvání: do 15 minut

Na hranu sklenice na pití se položí desetník. Úkolem hráče je přefouknout desetihaléř na druhou stranu sklenice. Úspěch je věcí nápadu a trpělivosti.

Foukanda

Počet hráčů: sudý počet

Pomůcky: pingpongový míček

Doba trvání: 45 minut

Rozsadťe se kolem stolu tak, aby na každé jeho straně seděl stejný počet hráčů. Každá strana stolu představuje jedno družstvo. Doprostřed stolu dáme pingpongový míček. Pak na daný povel všichni hráči ze čtyř stran stolu začnou do míčku foukat ve snaze sfouknout jej kterémukoliv družstvu na jeho stranu stolu a naopak zabránit tomu, aby míček nebyl sfouknut ze stolu na straně jejich. To družstvo, na jehož straně spadl míček ze stolu, dostává branku. Za branku se také považuje to, kdy se hráč ve snaze odfouknout letící míček dotkne míčku nebo okraje stolu ústy, rukou, tváří nebo nosem. Při hře hráči sedí a ani při největším vzrušení nesmí vstávat, nahýbat se nad stůl a čímkoliv se dotýkat stolu. Jeden zápas trvá 5 minut, pak je přestávka na nabrání dechu a zápas opět pokračuje.

Foukaný fotbal

Počet hráčů: do 10

Pomůcky: stůl, pingpongový míček

Doba trvání: do 15 minut

Hraje se u obdélníkového stolu. Kratší strany stolu jsou branky. Hráči se rozdělí do dvou družstev, u každé krátké strany sedí jen jeden hráč - brankář. Ostatní sedí podél delší strany stolu vždy střídavě jeden hráč mužstva A a jeden hráč mužstva B. Doprostřed stolu vhodí rozhodčí míček a v tuto chvíli začíná hra. Jednotlivá mužstva se snaží foukáním dopravit míček do branky soupeře. Hraje se na 5-10 minut. Hráči se nesmí dotknout stolu rukama.

Hade, kde jsi

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: dva šátky, ručník

Doba trvání: 45 minut

Dvěma hráčům se zavážou oči a od té chvíle se pohybují pouze v dřepu. Jeden hráč vyvolává: "Hade, kde jsi?" Druhý se musí ozvat: "Zde!" Ten, kdo se tázal, se snaží hada uhodit dekou, nebo ručníkem, zavázaným na uzel. Po ráně se hada ptá druhý hráč: "Hade, kde jsi"? atd. Vítězí ten, kdo třikrát zasáhne protivníka.

Herecká

Počet hráčů: libovolný, spíš menší

Pomůcky: lístky papíru

Doba trvání: do 15 minut

Každý hráč si vytáhne 1 lístek, na kterém je napsáno jméno nějakého velmi známého filmového herce. Úkolem je předvést charakteristické vystupování tohoto herce. Uhodnou-li diváci, získává soutěžící body. Hru lze obměnit tak, že všichni soutěžící předvádějí stejného herce. Pak se hodnotí potleskem nejúspěšnější vystoupení.

Hračky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: hračky

Doba trvání: 120 minut

Večer poeticky laděný, vzpomínkový, rozhodně však nemusí být sentimentální. Pár dní před uskutečněním upozorněte účastníky, ať s sebou přinesou nejmilejší hračku z dětství. V určený večer pak každý svou hračku představí. Co to je, k jakému účelu sloužila, od koho ji dostal, jaké s ní má zážitky, případně jaké má jméno atd. Na vlastním projevu účastníka se pozná, jak je citlivý, jaká ho váží pouta k dětství, jak silný vztah má ke svému okolí. Všichni účastníci by se pak měli zapojit do analýzy každého a pomoci mu odhalit, jak se ostatním jeví. Závěr večera je vyplněn hrou - rozhovorem hraček, vedený účastníky. Hráči se rozdělí do skupinek, vymyslí si krátký příběh, rozdělí role hračkám a posléze improvizují. Hra skýtá mnoho možností, nápadů a pobavení - vše záleží na nápaditosti a fantazii účastníků.

Hrníčkárna

Počet hráčů: libovolný (do 30)

Pomůcky: tužky, lístky papíru, hrnky pro každého, hrnec

Doba trvání: do 15 minut

Každý hráč si vezme několik lístků papíru a adresuje ostaním dotazy na to, co ho o nich zajímá nebo co o nich chce vědět. Napsané lístky vhodí do velkého hrnce, ze kterého je pak vedoucí hry (pošťák) doručuje do jednotlivých hrnků adresátů. Na toto ko- lo přípravy otázek je vhodné věnovat asi 10 minut. V druhém kole berou hráči postupně lístky z hrnku a na otázky odpovídají (stále dokola, každý po jednom lístku. Jeden lístek může odložit, aniž by na něj musel odpovědět nebo říci, jaká je na něm otázka.

Iniciály

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: mozek

Doba trvání: do vyčerpání

Jeden z hrajících vysloví začáteční písmena křestního jména a příjmení nějaké známé osoby. Může to být spisovatel, politik, herec, malíř, sochař nebo sportovec. Ostatní hádají jeho jméno. Kdo je vysloví jako první, vyhrává bod a určuje iniciály v dalším kole. Neuhodne-li nikdo, musí ten, který dává hádat, na požádání přidat k začátečnímu písmenu další písmeno z příjmení a to tak dlouho, dokud někdo konečně neuhodne, o koho se jedná.

Investice

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužky a papír, pastelky

Doba trvání: 60 minut

Hraje 4 - 6 státníků nebo vlád států, družstva, jednotlivci. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce bodů. Hra má zpravidla 10 kol. Každý volí z počátku 2 figurky, po dosažení 75 bodů 3, 150 - 4 figurky, 250 - 5 figurek. Koalice může být útočná, (vítěztvím získává navíc 60% bodů), obranná (40% bodů) a zpětná koalice týkající se jen červených a zelených figurek (úspory zůstávají nedotčeny).

Č. Figurka Směr Účel Zisk volícího hr./voleného p.
1. Černá Ne Výstavba 4/-
2. Fialová Ne Školství 50% po 5. kole/-
3. Zelená Ne Obrana 2/-
4. Červená Ne Útok -/-
5. Béžová Ne Odzbrojení Škrtá červené/-
6. Modrá Ano Spolupráce Plus 6, - 2/plus 8, - 0
7. Hnědá Ano Spol. respekt Plus 3, - 8/plus 8, - 0
8. Bílá Ano Dar -/8
9. Žlutá Ano 1. varování
10. Oranžová Ano 2. varování

Smlouvy uzavírají státy veřejně před ostatními, v určitém časovém limitu. Okamžitý stav hry je vhodné po každém kole vyjádřit barevně, aby byl jasný všem hráčů.

Jeřáb

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro hráče sešit A5

Doba trvání: do 10 minut

Jde o zkoušku ohebnosti a zavalitosti těla. Otevřený sešit se postaví jako stříška na zem. Hráč se k němu postaví a chytí jednou rukou za zády za kotník opačné nohy. Poté se snaží předklonit a sebrat v zubech sešit, aniž by se přitom dotkl země jinou částí těla, než je noha, na níž stojí. Těm nejlepším se to skutečně povede.

Kaleidoskop

Počet hráčů: libovolný, tři skupiny

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hrají tři skupiny. Dvě z nich sedí u stolu proti sobě, třetí si je prohlédne a vyjde na chvíli z místnosti. Mezitím si někteří hráči vymění místa. Vrátivší se skupina má pak co nejrychleji poznat a popsat změny, pak je vystřídána jinou skupinou. V opačném případě jde znovu z místnosti a pokus opakuje.

Kdo je kapitán

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Legenda: Byla jedna veliká a krásná loď, která plula po mnoha mořích. Nikdo nedával námořníkům hlučné rozkazy a přece šlo všechno jako na drátku. Lana se napínala, plachty se rozvinovaly a svinovaly, paluba byla vydrhnuta. Loď fungovala, aniž by vlastně bylo vidět, jak... Jeden z hráčů vyjde za dveře a zbylí se dohodnou, který z nich bude kapitánem. Kapitán dává posunky různé rozkazy a ostatní ho rychle a co nejpřesněji napodobují. Hadač má poznat, odkud rozkazy vychází, tj. kdo je kapitánem. Může se měřit čas a kdo uhodne nejdřív, je vítěz.

Koho máš rád

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do vyčerpání hráčů, kteří tuto hru neznají

Hru lze s úspěchem týmž lidem vnutit pouze jednou. Ti, kteří ji ještě nikdy nehráli, odejdou za dveře. Postupně jsou pak vyvoláváni jeden po druhém do místnosti a je jim dán pokyn: "Řekni: "Koho máš rád!" Dokud dotyčný neřekne: "Koho máš rád!", neuznáme žádnou odpověď za správnou. Jakmile se dovtípí a řekne to, zavoláme dalšího.

Kojení

Počet hráčů: libovolný, smíšené dvojice

Pomůcky: na dvojici jedna s dudlíkem

Doba trvání: do 15 minut

Hraje několik smíšených dvojic, z nichž matka - dívka usedne na židli a nemluvně - hoch - si jí sedne na klín. Matka obdrží láhev s dudlíkem - plnou (pivo, limonáda) - a dává pít svému nemluvněti. Které nemluvně dříve obsah vypije, to vyhrává. Do dudlíku se nesmí vykousnout větší otvor - nemluvňata ještě nemají zuby!

Konfrontace

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužka a papír

Doba trvání: 45 minut

Hraje celý kolektiv. Každý musí předložit komukoliv dvě otázky, každý musí odpovědět. Otázka a odpověď se boduje. Po vyhodnocení vyjde najevo, který člen kolektivu je nejagresívnější a nasbíral nejvíce bodů. Hodnocení: 0 bodů - otázka zbytečná, povrchní, odpověď vyhýbavá, povrchní; 1 bod - vypověděl, nerozšířil obzor, reaguje na část problému; 2 body - otázka agresivní, odpověď vyčerpávající, dramatická.

Koruna

Počet hráčů: libovolný, dvě družstva

Pomůcky: koruna

Doba trvání: do 30 minut

U stolu sedí dvě družstva proti sobě. Jedno družstvo má ruce pod stolem a podává si korunu. Kdokoliv z druhého družstva řekne dost. Na tento povel musí první družstvo plácnout rukama o stůl a nechat je ležet na stole. Druhé družstvo se snaží podle zvuku uhodnout, kdo z hráčů má pod rukou korunu. Při dostatku hráčů (nad 6 v družstvu) může být více pokusů o uhádnutí (až 3). V případě, že se podaří uhádnout, kde je koruna, vymění si družstva úlohu.

Krejčí

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: jehly, nitě, knoflíky, látka

Doba trvání: do 20 minut

Hráči se rozdělí do stejně početných družstev. První z každého družstva běží k cíli, tam dostane jehlu, nit, knoflík a kousek látky. Soutěžící vezme látku, přišije knoflík a běží zpátky. Druhý běží k cíli, dostane opět knoflík, jehlu a nit, přišije knoflík atd. Družstvo, které přišije knoflíky lépe a rychleji, vítězí. Kvalitu přišití knoflíků je třeba ověřit zavěšením závaží.

Kreslení poslepu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek, papír a tužka pro každého

Doba trvání: do 15 minut

Hráči obdrží tužky a papíry, šátkem se jim zaváží oči a poté dostanou za úkol něco konkrétního nakreslit (zvíře, hrad, člověka...). V závěrečné vernisáži hráči navzájem bodují svá dílka a vybírají nejlepší.

Křížovka

Počet hráčů: 2-5

Pomůcky: papír, tužka

Doba trvání: do 1 hodiny

Každý hráč na list papíru, který obdrží, nakreslí čtverec rozdělený do 5 x 5 polí. Hra začíná tak, že první z hráčů jmenuje libovolné písmeno, jež si všichni zapíšído libovolného čtverečku. Je-li 5 hráčů, vysloví každý z nich jedno písmeno, je-li jich méně, vysloví další po řadě další písmena, aby každý měl nakonec v jedné řadě vždy v libovolném čtverečku jedno. Úkolem hráčů je pak utvořit ve směru svislém i vodorovném slova, v nichž jsou napsaná písmena obsažena a jež vyplní pokud možno celý řádek i sloupek, tedy slova o pěti písmenech. Po stanovené době, tj. asi po 20 minutách, se každý hráč pochlubí, jak se mu podařilo úkol splnit. Za každé úkolu vyhovující slovo o pěti písmenech dostane 10 bodů, za kratší 5 bodů. Po čtyřech kolech se výsledky sečtou, a kdo má nejvíc bodů, vyhrál.

Lavina

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: mozek

Doba trvání: do 10 minut

Lavina je nepříjemná věc, ale zachránit každého z ní mohou jen věci, začínající stejným písmenem jako jeho jméno. Od instruktora vyžaduje absolutní znalost jmen.

Licitace

Počet hráčů: libovolný (dvojice)

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 1 hodiny

Hráči se rozdělí do dvojic, ve dvojicích se dohodnou, kdo bude hádat a kdo předvádět. Soutěží spolu vždy dvě dvojice, úspěšná postupuje výš a neúspěšná níž (nebo vypadává). Při malém počtu dvojic je možné hrát systémem každý s každým (dvojice). 2 hádající hráči odejdou za dveře a v místnosti zůstanou dva předvádějící. Ostatní hráči se domluví na slově, předmětu nebo činnosti, kterou bude třeba pantomimicky předvést hádajícím hráčům. Předvádějící si mezi sebou potom na toto slovo vylicitují nejnižší čas, za který dané slovo musí hádájící hráč uhodnout. Člověk, který nabídl nejnižší čas, zůstává a bude předvádět. Oba hádající hráči se vrátí a jsou seznámeni s výsledkem licitace - kdo a do jaké doby musí uhádnout. Poté začne předvádění s měřením času. Hráč musí přesně uhádnout předváděné slovo. Nestihne-li to do určeného limitu, dvojice vypadává. Naopak pokud to stihne, vypadává druhá dvojice, i když nepředváděla.

Měřítka hodnot

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír a tužka pro každého

Doba trvání: do 45 minut

Hráčům předložíme nebo nadiktujeme 20 hodnot: přátelství, mír, pravda, moudrost, vlast, příroda, svoboda, láska, rodina, krása, znalosti, legrace, obliba, pocit, jistoty, zajímavá práce, odvaha, odpovědnost, inteligence, smích, úspěch. Z těchto (nebo z libovolných jiných, záleží na vás) si každý hráč vybere 15 hodnot, které považuje za nejdůležitější. Pořadí by alespoň přibližně mělo vyjadřovat důležitost, kterou vybraným hodnotám přikládá. Poté se hráči spojí do dvojic a ze svých vybraných patnácti vyberou 12 a opět je seřadí. Dvojice se pak spojí do čtveřic,.. podle počtu lidí, až zůstane posledních pět hodnot, které se opět seřadí podle důležitosti. Takto získané pořadí pak bude měřítkem hodnot všech hráčů. Poznámka: rozdílné názory by si měli hráči vysvětlovat a vyvracet, měli by se přesvědčit, hra není parlament, aby v ní rozhodovalo hlasování.

Mimohra

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužka a papír

Doba trvání: 60 minut

Vybraní účastníci dostanou jednoduchý koncept příběhu, kde jsou zachyceny spíše povahy postav, než průběh děje. Hráči nastudují přidělené role, které pak pantomimicky předvádějí ostatním účastníkům hry. Po představení je diskuse, při níž diváci hádají, co viděli, dochází ke konfrontaci herců s diváky a přitom se vysvětlují případné rozpory.

Mluva těla

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: kartičky, tužka

Doba trvání: 45 minut

Hráči dostanou kartičky, na každé z nich je napsána jedna emoce a nakreslen způsob, jakým se má předvést ostatním. Soutěží se o nejnázornější pantomimické předvedení a o co největší počet uhodnutých emocí.

Mumie

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: toaletní papíry (role)

Doba trvání: do 50 minut

Vybrané dvojice obdrží po roli toaletního papíru. Na povel začne chlapec obmovávat partnerku od hlavy k patě tímto papírem. Vítězí ta dvojice, která dříve vypotřebuje celý smotek.