Hry 2003 - celotáborovka

Cesta labyrintem

Pohádka: Perníková chaloupka

Motivace:
Děti bloudily samy ve tmě lesem.

Pravidla hry:
Na louce porostlé keříky a osamělými stromy nebo v řídkém lese napneme silnější nit, vlnu nebo provázek tak, aby často měnila směr. Při vytyčování je třeba dát pozor na pařezy, prohlubně nebo převislé větve, o které by se děti mohly cestou zranit. Úkolem dětí je projít tímto labyrintem se zavázanýma očima. Menší děti musíme upozornit, že za žádnou cenu nesmí pustit nit, jinak už jí znovu nenajdou. Děti můžeme na trať vypouštět jednotlivě, ve dvojicích nebo celé družstvo. Pokud labyrintem postupuje celé družstvo, hledá cestu ten, kdo jde v čele zástupu. Dětem měříme čas splnění úkolu.

Pomůcky:
Asi 50 metrů dlouhou nit, vlnu nebo provázek, stopky

Co se změnilo?

Pohádka: Červená Karkulka

Motivace:
Karkulka nebyla moc chytrá, když se bavila s vlkem cestou k babičce, ale děti si svou chytrost vyzkouší.

Pravidla hry:
Různé drobné věci rozložíme po stole a přikryjeme novinami. Vybereme družstvo, které bude jako první zkoušet svou pozorovací schopnost. Po dobu 30 vteřin se družstvo seznamuje s rozmístěním věcí. Pak se všichni otočí zády ke stolu a my zatím tři věci, odstraníme, přemístíme nebo přidáme. Pak se hráči otočí zpět a musí v limitu 30 vteřin poznat, co se změnilo. Poté se hra opakuje s jiným družstvem. Podmínkou je, že všechny družstva musí mít stejné množství pokusů.

Pomůcky:
Větší množství drobných předmětů – tužka, klíče, pětikoruna..., stopky

Časovaná bomba

Pohádka: Hrnečku, vař!

Motivace:
Když hru nedokončíme včas, přeteče nám kaše z hrnečku.

Pravidla hry:
Tři družstva na chvíli odejdou z klubovny a zbylé družstvo někam v klubovně umístí budík, který po určité době zazvoní. Pak přijdou ostatní družstva a mají za úkol najít budík podle sluchu. Musí to stihnout dříve, než budík zazvoní.

Pomůcky:
Budík

Hry bez hranic

Pohádka: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Motivace:
Dlouhý vykonával úkoly, ke které využil své délky, Široký úkoly, ke kterým využil své tloušťky a Bystrozraký úkoly, ke kterým využil svého zraku. Ani princ to neměl lehké.

Pravidla hry:
Připravíme si čtyři stejné obrázky, které nastříháme na čtyři části. Dále si připravíme čtyři stanoviště:
Dlouhý – Na strom mimo dosah dětí zavěsíme čtyři balónky různých barev a do každého balónku dáme první čtvrtinu obrázku – děti mají za úkol jakýmkoli způsobem propíchnout jeden balónek a získat tak první část obrázku. Měříme čas vyplnění úkolu.
Široký – Dvacet větví na jedné straně zakončených vidlicí napícháme na louce do země tak, aby vždy dvě větve tvořily jednu branku. Branky nahoře uzavřeme proutkem vloženým do vidlic. Všech deset branek rozmístíme na klikaté dráze. Branky postavíme různě velké. Členové družstva mohou startovat jednotlivě nebo najednou, každý si však kolem pasu drží gymnastickou obruč. Pokud běží celé družstvo naráz, měří se čas od vyběhnutí prvního hráče od startu až po doběhnutí posledního hráče do cíle. Když někdo shodí některý prut, musí ho položit zpátky do vidlice a překonat tuto překážku znovu, teprve pak smí pokračovat v cestě k cíli. V cíli děti získají druhou část obrázku.
Bystrozraký – Na louce zapícháme do země asi dvacet proutků, které budou představovat slalomovou dráhu. Můžeme také použít nejrůznější překážky. Startují dvojice – jednomu zavážeme oči a ten bude muset projít slalomovou dráhu poslepu. Pomocí mu bude druhý spoluhráč, který ho pouze pomocí svého hlasu bude navigovat. Když se děti v družstvu libovolně vystřídají (záleží na čase), dáme družstvu třetí část obrázku.
Princ – Dvě děti postavíme bokem vedle sebe tak, aby se jim nohy, které mají blíže k sobě, dotýkaly. Tyto dvě nohy jim svážeme stužkou. Trojnožka má za úkol absolvovat vytyčenou trasu s překážkami. Musíme dbát, aby hra byla bezpečná a děti se nemohly zranit. Ke hře je nutný sudý počet hráčů z každého družstva, pokud je jich lichý počet, musí jeden z hráčů běžet 2x. Když se děti vystřídají, dáme družstvu čtvrtou část obrázku. Každý vedoucí obchází se svým družstvem jednotlivá stanoviště a zaznamenává co nejpřesněji výsledky svého družstva u stěžejních úkolů. Děti na závěr mohou čtyři části obrázku slepit v jeden a vybarvit ho.

Pomůcky:
Čtyři obrázky Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého; čtyři balónky, provázek, stopky; dvacet proutků zakončených vidličkou, deset rovných proutků, gymnastické obruče, stopky; dvacet rovných proutků, šátek, stopky; různé překážky, stužka, stopky

Chaloupka z papíru

Pohádka: Perníková chaloupka

Motivace:
Uděláme si vlastní „perníkovou“ chaloupku.

Pravidla hry:
Vedoucí si připraví šablonu – rozložený domeček. Menším dětem dají šablonku okopírovanou, starší si jí vytvoří sami. Kostru chaloupky tvoří čtverec tuhého papíru o délce strany 32 cm. Nakreslíme jej podle návodu a rozdělíme na 16 políček. Pak vystřihneme okna a dveře. Okénka na rubu přelepíme papírovými proužky a celofánem. Pak nastřihneme červeně naznačené čáry, přehneme hřeben střechy a složíme obě kratší strany chaloupky. Poté je slepíme dohromady a když vše zaschne pomalujem stěny domečku jako perníkovou chaloupku.

Pomůcky:
Šablony domečku, nůžky, pastelky, vodovky, tempery, lepidlo

Jarmark

Pohádka: Hrnečku, vař!

Motivace:
Žena šla na trh.

Pravidla hry:
Každý vedoucí si vezme na starosti jedno nebo více stanovišť, na kterém děti budou plnit nějaký úkol:
Žabí skoky – soutěž ve skákání v pytlích.
Na mušce – pomocí míčků sestřelujeme pyramidu plechovek.
Vratké vajíčko – běh s pingpongovým míčkem na jídelní lžíci.
Studna – hod mincí do nádoby s vodou. Do ní umístíme další nádobu. Používáme tři mince různé hodnoty.
Rybář – děti musí pomocí udice vylovit z vody plovoucí rybičky
Dalšího pomocníka můžeme využít jako čarodějnici, která bude ve Věštírně věštit osud – z ruky, z karet atd. Za každý dobře splněný úkol dostane dítě táborové peníze v hodnotě Tk 10, za napůl splněný úkol dostane Tk 5. Pokud úkol dítě nesplní vůbec, nedostane nic. Počet pokusů je neomezený, když dítě jeden úkol splní, může ho opakovat, ale musí znovu vystát celou frontu. Za vyhrané peníze si děti mohou na stánku koupit nějakou pozornost nebo zariskovat a koupit si „štěstí“ (pytlíčky s překvapením) nebo si zahrát skořápky (když vyhrají, získají dvojnásobek, když prohrají, ztratí vše).

Pomůcky:
Pytel, šest plechovek, tři míčky, pingpongový míček, lžíce, tři mince různé hodnoty, dvě nádoby s vodou různých velikostí (aby se vešly do sebe), širokou nádobu s vodou, tři plovoucí rybičky

Jehla v kupce sena

Pohádka: Zlatovláska

Motivace:
Princ musel hledat pro princeznu na louce perly. Můžeme použít přísloví „hledat jehlu v kupce sena“.

Pravidla hry:
Vedoucí po velkém území (v lese, na louce atd.) rozmístí velké množství nejrůznějších odpadků. Pak s dětmi procházíme po tomto území a děti mají za úkol najít tyto předměty, které tam nepatří. Pak musí vysvětlit, proč do přírody nepatří. Hru můžeme také využít k tomu, abychom vyčistili znečištěné území.

Pomůcky:
Odpadky

Kalendář

Pohádka: Dvanáct měsíčků

Motivace:
Maruška musela přinést nevlastní sestře v lednu takové věci, které v té době není možno získat.

Pravidla hry:
Do pytlíčku dáme papírky s jmény všech dvanácti měsíců. Každé družstvo si tajně vylosuje tři měsíce. Poté, co jedno družstvo měsíce vylosuje, lístečky vrátíme zpět, aby i další družstvo mělo k dispozici všech dvanáct měsíců. Když mají všechna družstva své měsíce, určíme časový limit. V tomto limitu musí družstva přinést ke každému měsíci jednu věc, která daný měsíc připomíná. Věci mohou děti najít v přírodě nebo vyrobit atd. Po uplynutí smluvené doby se všechny družstva opět sejdou na jednom místě a ostatní družstva hádají, který měsíc je ztvárněn tím, co družstvo přineslo. Hodnotí se provedení, nápaditost a také to, jak snadno se dá poznat, o jaký měsíc se jedná. Body se strhávají při zjevném poničení přírody a při nepřinesení žádné věci.

Pomůcky:
Papírky se jmény všech dvanácti měsíců

Karkulčin orientační závod

Pohádka: Červená Karkulka

Motivace:
Karkulka v pohádce bloudila lesem, hledala cestu.

Pravidla hry:
Pro každé družstvo si připravíme mapku se zajímavým cílem. V mapce vyznačíme specifická místa – strom, skála, les, krmelec, stavení... Každé družstvo si vylosuje jednu mapku. Vedoucí určí čas, do kdy nejpozději musí všichni být v cíli. Pak se družstva v doprovodu svého vedoucího vydají podle mapky k cíli. Vedoucí dávají pozor, aby se nikdo z dětí neztratil a aby se děti držely mapky, přestože třeba znají jinou cestu k cíli. Vedoucí podle svého uvážení vybere tři stanoviště, kde svému družstvu zadá úkol. Družstvo pokračuje až poté, co úkol splní, časový limit na splnění úkolu není dán. Pokud vedoucí usoudí, že děti plní úkol příliš dlouho, přeruší plnění úkolu. Za splněný úkol na prvním stanovišti dostanou papírový košíček, na druhém něco k snědku a na třetím něco k pití (případně kytičku). V cíli se všechna družstva sejdou a děti se nasvačí – snědí a vypijí, co získaly cestou. V této hře se neměří čas, protože každé družstvo má trasu jinak dlouhou. Hodnotí se správnost vyplněných úkolů. Zpět se všichni vrací společně.

Pomůcky:
Čtyři mapky, které různými cestami vedou k jednomu cíli.

Karneval

Pohádka: Šípková Růženka

Motivace:
Každá princezna chce být krásná, ale my chceme být pohádkoví.

Pravidla hry:
Každé dítě si vyrobilo masku na karneval. Maska musí představovat pohádkovou postavu z pohádky, které jsme se během tábora věnovali. Děti se obléknou do masek a na karnevalu se postupně představují. Musí říci, za co jdou a z jaké pohádky.

Pomůcky:
Diplomy vítězům

Královský hlídač

Pohádka: Pták Ohnivák a liška Ryška

Motivace:
Princ musel uhlídat zlaté jablko na stromě.

Pravidla hry:
Osamělý stromek na louce představuje jabloň. Jeden hráč si lehne nedaleko od něj do trávy a představuje prince. Tváří se, jako by spal. Ostatní stojí nedaleko od stromu za čárou (natažené lano) a když princ „usne“, opatrně se blíží ke stromu, zatřesou s ním a volají: „Princi, na jabkách jsou zloději!“ Princ se vzbudí, vyskočí a začne ostatní prohánět. Koho chytí, ten se stává pro příští hru hlídačem. Děti, které už jsou za vyznačenou čárou, nemůže princ chytit. Všechny děti se musí vystřídat, abychom mohli spravedlivě hodnotit.

Pomůcky:
Lano

Kruh poslepu

Pohádka: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Motivace:
Bystrozraký uměl všechno i se zavázanýma očima.

Pravidla hry:
Připravíme si velké množství kamenů. Všem členům jednoho družstva zavážeme oči a oni se snaží poslepu sestavit z kamenů kruh, případně jiný obrazec. Hodnotíme preciznost vyřešení úkolu. Hrajeme-li v místnosti, zavážeme dítěti oči. Hráč stojí na jedné straně klubovny a v jedné ruce drží hadr. Někam namalujeme kružnici o průměru 50 – 120 cm. Hráč pouze slyší pohyb vedoucího a má za úkol hadrem smazat křídou namalovaný kruh. Kritériem vyřešení úkolu může být buď čas nebo preciznost vyřešení úkolu.

Pomůcky:
Šátky, kameny, křída, hadr

Kvíz chytré horákyně

Pohádka: Chytrá horákyně

Motivace:
Horákyně musela být velice chytrá, aby splnila svůj úkol, ale co děti? Jako Nejslabší, máte padáka!

Pravidla hry:
Vedoucí si předem připraví spoustu otázek, které pak popořadě klade jednotlivým družstvům. Pořadí družstev se vylosuje, aby se předešlo nejasnostem. Mezi otázky lze také vložit úkoly, jejichž splnění je časově omezeno. Pokud družstvo odpoví špatně nebo nesplní úkol v limitu, začne se kreslit šibenice: kopeček, svislá tyč, vodorovná tyč, přepažení, provaz, očko, hlava, tělo, jedna ruka, druhá ruka, jedna noha, druhá noha. Když jedno družstvo šibenici postaví, ostatní družstva pokračují ve hře, dokud nezbude poslední družstvo, které ji nemá (a nebude mít) postavenou. Cílem hry samozřejmě je šibenici nepostavit.

Pomůcky:
Papír s nejrůznějšími otázkami, úkoly

Kytička pro princeznu

Pohádka: Zlatovláska

Motivace:
Zlatovláska byla tak krásná, že by jí kytička jen přidala na kráse. A my si uděláme kytičky, které vydrží.

Pravidla hry:
Několik dní předem si děti natrhají nejrůznější květiny. Kytičky však mohou být také čerstvé. Zatímco děti lepí kytičky na podložku, vedoucí hledají v příručkách jména květin. Každé dítě si tak připraví maličký herbář.

Pomůcky:
Čtvrtky, lepenka, nůžky

Mobily

Pohádka: Dvanáct měsíčků

Motivace:
Opět se vracíme k přírodnímu materiálu, který je symbolem této pohádky.

Pravidla hry:
Děti si připraví potřebné pomůcky. Ukážeme jim příklad, který jsme si předem vyrobili a pak děti poučíme, jak postupovat při výrobě mobilů. Figurky se při natáčení nesmí vzájemně dotýkat. Figurky nejprve vyvážíme a teprve pak zakapeme lepidlem.

Pomůcky:
Špejle nebo dřívka, nitě, lepidlo, různé materiály – šišky, figurky z papíru...

Noční bojová hra Jeníčka a Mařenky

Pohádka: Perníková chaloupka

Motivace:
Děti bloudily samy ve tmě lesem.

Pravidla hry:
Na louce v těsné blízkosti lesa (asi 3 metry od okraje) připravíme trasu pro noční hru. Trasu vyznačíme pomocí svíček. Po trase se schovají tři vedoucí nebo pomocníci (do blízkosti úkolů), kteří budou kontrolovat, zda všechny děti prošly a nikdo se neztratil. Také budou plnit funkci lesního strašidla. Jeden bude v tichu lesa lámat suché větvičky, druhý bude třeba kamínky házet na strom, třetí může co chvíli zašustit papírem. Po trase rozmístíme 3 úkoly – každý dáme na rozhraní louky a lesa. Dětem na startu dáme papír, kam si budou zapisovat odpovědi na otázky. Papír bude podepsaný, napíše se na něj čas startu a když ho v cíli odevzdají, dopíše se na něj také čas v cíli. Poté, co v cíli děti odevzdají vyplněný papír, vedoucí je pošle k perníkové chaloupce, ze které si každé dítě bude moct vzít perníček. Děti můžeme vypouštět po družstvech, trojicích nebo dvojicích – záleží hlavně na věku dětí.

Pomůcky:
Svíčky, tři různé úkoly, papíry na psaní odpovědí, větvičky, kamínky a papír na strašení, vedoucí na startu a v cíli musí mít hodinky.

Obchod s obuví

Pohádka: Chytrá horákyně

Motivace:
Chytrá horákyně byla, co se oblékání týká, chytrá a nápaditá.

Pravidla hry:
Hru hrajeme v klubovně. Hráči se zují do bosa a každé družstvo se postaví do jednoho rohu klubovny. Boty dáme na hromadu doprostřed klubovny a důkladně je promícháme. Na signál se všichni rozběhnou ze svého místa k hromadě a začnou v ní hledat své boty. Kdo je najde, rychle se obuje a vrátí se zpět na své místo. Vítězí družstvo, které stojí dřív v řadě u startovní čáry kompletně obuté. Mladší děti musí mít obuv bez tkaniček, nejlepší jsou třeba holínky. V další variantě mohou hráči odhazovat z hromady boty, které jim nepatří. Hru několikrát opakujeme.

Pomůcky:
Každé dítě své holínky

Písničkový dýchánek

Pohádka: Sněhurka a sedm trpaslíků

Motivace:
Trpaslíci budou rádi, když se o nich něco naučíme.

Pravidla hry:
Z odpolední hry děti mají texty písničky „Trpasličí svatba“. Několikrát si text přečteme, pak dětem pustíme hudbu a naučíme je tuto písničku zazpívat.

Pomůcky:
Texty písně, hudební doprovod

Pohádkové divadlo

Pohádka: Popelka

Motivace:
Popelka šla na ples tancovat.

Pravidla hry:
Nejprve se členové jednoho družstva domluví na nějaké pohádce. Pak jim podle vybrané pohádky přidělíme obrysy loutek. Děti loutku vybarví, pak ji vystřihnou. Ty šikovnější a starší mohou loutku polepit i látkou. Nakonec děti zkusí pohádku napodobit a sehrát nějakou scénku.

Pomůcky:
Papíry s obrysem loutek, nůžky, pastelky, špejle, lepenka

Popelčiny útrapy

Pohádka: Popelka

Motivace:
Zlá macecha Popelce vysypala na podlahu popel, hrách, kukuřici atd. a Popelka je musela roztřídit.

Pravidla hry:
Pro každé družstvo si připravíme „skládačku“. Koupíme si velké bílé fazole, kukuřici a hrách (nebo jiné plodiny). Pak na zrna napíšeme zprávu nesmazatelnou tužkou – na každý plod jedno písmeno. Začneme tou největší plodinou a nejlehčím úkolem – např.: na fazole napíšeme první zprávu, na kukuřici druhou a na hrách třetí. Píšeme jenom krátká hesla, např.: bota, polštář, židle, ohniště, hřiště atd. Když máme pro každé družstvo připraveny takovéto zprávy a text je zaschlý, smícháme zrnka se zbylými fazolemi, kukuřicí a hrachem. Pak jednotlivým družstvům dáme nádoby se smíchanými plodinami, mezi nimiž jsou samozřejmě i ty s písmenky. V tu chvíli začínáme měřit čas. Družstva mají za úkol přebrat zrnka a dát stranou ty s písmeny. Pak musí z písmen sestavit slova, ovšem musí si uvědomit, že jedna zpráva je na fazolích, druhá na kukuřici a třetí na hrachu. Když sestaví slovo, získá indicii, např. bota. Znamená to, že musí prohlédnout všechny boty a v jedné z nich bude schována třetina šablonky nějaké pohádkové postavy. Na každém místě tedy získají jednu třetinu šablony. Šablonku pak složí a slepí dohromady, obrázek překreslí na papír a postavičku dokreslí. V tu chvíli končí jejich úkol a stopuje se čas.

Pomůcky:
Tři druhy plodin, na které se dají napsat písmena, např. fazole, kukuřice a hrách, hesla napsaná na plodinách, čtyři šablony pohádkové postavy rozstříhané na tři části

Šifrovaná zpráva

Pohádka: Pták Ohnivák a liška Ryška

Motivace:
Princ neměl v pohádce nic lehké, tak se také trochu zapotíme.

Pravidla hry:
Každému družstvu dáme šifrovanou zprávu, všechna družstva budou mít stejný text.

Pomůcky:
Čtyři zašifrované dopisy

Táborák

Pohádka: Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Motivace:
Naučili jsme se různé druhy ohňů, tak jeden z nich vyzkoušíme.

Pravidla hry:
Než se rozhoří oheň a po snězení špekáčků musíme děti zabavit. Každé družstvo po dohodě se svým vedoucím připraví ostatním družstvům zajímavou hru.

Pomůcky:
Žádné – případně podle potřeb družstev

Trpaslíci v krabičkách

Pohádka: Sněhurka a sedm trpaslíků

Motivace:
Sněhurka bloudila lesem, než našla chaloupku, ve které žili trpaslíci.

Pravidla hry:
Po lese rozmístíme 16 krabiček v barvách družstev, vždy čtyři krabičky stejné barvy. Krabičky jsou pevně zalepené nebo zavázané. Každé družstvo má za úkol najít krabičky co nejrychleji, ale nesmí je otvírat. Když se všichni, tentokrát již s krabičkami, sejdou na jednom místě. Zkusí děti vyjmenovat všechny trpaslíky: Dřímal, Kejchal, Prófa, Rejpal, Stydlín, Šmudla, Štístko a samozřejmě Sněhurka. Pak budou postupně otvírat krabičky. V osmi krabičkách, vždy ve dvou stejné barvy, najdou kartičku s obrázkem jednoho trpaslíka a Sněhurky. Z druhé strany je napsáno jeho jméno. Ve zbylých osmi krabičkách, vždy ve dvou stejné barvy, budou texty písně „Trpasličí svatba“.

Pomůcky:
Šestnáct krabiček – vždy čtyři v jedné barvě, obrázek Sněhurky a obrázky trpaslíků, osm textů písničky „Trpasličí svatba“

Vševědovy vlasy

Pohádka: Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Motivace:
Děd Vševěd byl velice chytrý a všechno znal. Tak se také zkusíme něco naučit.

Pravidla hry:
Před hrou si připravíme asi 10 centimetrů dlouhé kousky vlny. Také si pečlivě nastudujeme druhy ohňů, vázání uzlů i druhy stromů. Pak se s dětmi vydáme na procházku. Cestou s pomocí dětí postavíme různé druhy ohňů, spolu s dětmi budeme vázat různé uzly a budeme dětem ukazovat stromy a říkat jim, jak se jmenují. Když některé dítě prokáže v něčem velkou šikovnost, dáme jeho družstvu kousek vlny. Družstva si budou vlnu svazovat. Po návratu do tábora si připravíme různé druhy ohňů, ukážeme dětem různé uzly a listy stromů. Děti budou na papír psát jména a za každou správnou odpověď získají kousek vlny. Každé družstvo si všechny své kousky vlny sváže do jedné dlouhé nitě – jednoho Vševědova vlasu.

Pomůcky:
Kousky vlny, popisy ohňů, uzlů, stromů, silné provázky na vázání uzlů

Ztraceni v království

Pohádka: Šípková Růženka

Motivace:
Princ musel šípkovou Růženku najít.

Pravidla hry:
V lese rozmístíme třicet kartiček s nejrůznějšími motivy. Přivážeme je ke stromu nebo zavěsíme za provázek na větev. Pak děti na určitou dobu vyšleme do lesa. Děti se rozeběhnou po vyhrazeném území a snaží se zapamatovat si co nejvíce obrázků. Po uplynutí vymezeného času se družstva sejdou dohromady a napíší co nejvíce obrázků, které si zapamatovaly. Poté, co družstva dokončí svou práci, rozeběhnou se po lese podruhé a snaží se přinést kartiček co nejvíce.

Pomůcky:
Třicet kartiček s různými obrázky