Hry 2005 - celotáborovka

Co dříve bylo spíše táborem, postupně, jak děti stárnou, se stává spíše soustředěním. Mnohé hry jsou zakomponovány do cvičení, které probíhá většinu dne. Často také vedoucí hodně improvizovali. Z tohoto důvodu zde přináším pouze tu úplně nejúspěšnější hru:

Chudinka kočička

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Hráči sedí v kruhu na židlích. Jeden hráč je uvnitř kruhu a představuje chudinku kočičku. Kočička si klekne před libovolného hráče, žalostně zamňouká a dělá přitom komické grimasy. Sedící hráč musí při tom kočičku pohladit a říci: "Chudinka kočička." Nesmí se ale usmát. Kočka třikrát zamňouká, a když hráče rozesměje, vymění si s ním úlohu. Nepodaří-li se jí to, přejde k jinému sedícímu hráči a vše se opakuje.