2021-08-19 - Kostarika, NP Volcán Arenal

Počet fotek: 65


NP Volcán Arenal, Volcán Arenal z La Fortuny.


NP Volcán Arenal, Volcán Arenal.


NP Volcán Arenal, nosáli.


NP Volcán Arenal, Volcán Arenal.


NP Volcán Arenal, Volcán Arenal z Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, Puente El Jacamar.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, Puente Vista Arenal.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, Puente Vista Arenal.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, výhled z Puente Vista Arenal.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, výhled z Puente Vista Arenal.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, výhled z Puente La Catarata.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, Puente La Catarata.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, Puente La Catarata.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, Puente La Catarata.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, Puente Hormiguero.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, Puente Hormiguero.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, liána.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, ještěrka.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park, výhled z Puente La Terciopelo.


NP Volcán Arenal, Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, výhled od Mistico Arenal Hanging Bridges Park.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, orchidej.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, model sopky Arenal.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, veverka.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, ještěrka.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, ještěrka.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, stezka přes lávové pole.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, sopka Arenal a stezka přes lávové pole.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, sopka Arenal a stezka přes lávové pole.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, sopka Arenal a stezka přes lávové pole.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, sopka Arenal.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, sopka Arenal a jezero Los Patos.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, jezero Los Patos.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968, sopka Arenal.


NP Volcán Arenal, Arenal 1968.


La Fortuna, restaurace La Tipica, melounový džus.


La Fortuna, restaurace La Tipica, casado.


NP Volcán Arenal, Catarata Río Fortuna.


NP Volcán Arenal, Catarata Río Fortuna.


NP Volcán Arenal, Catarata Río Fortuna.


NP Volcán Arenal, Catarata Río Fortuna.


NP Volcán Arenal, Catarata Río Fortuna.


NP Volcán Arenal, Catarata Río Fortuna.


La Fortuna, Baldi Hot Springs.


La Fortuna, Baldi Hot Springs.


La Fortuna, Baldi Hot Springs.


La Fortuna, Baldi Hot Springs.


La Fortuna, Baldi Hot Springs.


La Fortuna, Baldi Hot Springs.


La Fortuna, Baldi Hot Springs.

Odkazy